Asystent Funkcjonowania Ośrodka

Projekty zarządzane bezpośrednio przez Asystenta

Funkcjonowanie Ośrodka – Koordynacja

 • Wszystkie projekty w zakresie funkcjonowania ośrodka przydzielone osobom lub grupom.
 • Prace z zachowaniem bezpieczeństwa ludzi, budowli, instalacji, ochrona przed szkodami, w tym by nikt bez zgody nie wykonywał otworów, montował urządzeń.
 • Zagrożenia bezpieczeństwa, przede wszystkim dzieci i młodzieży, regularnie monitorowane i natychmiast usuwane.
 • Przeglądy, nasadzenia i sprawy formalne dopilnowane.
 • Awaryjny zapas materiałów wg listy gotowy: mleko…

Zarządzanie Wydarzeniami 

 • Spotkania grup i inne wydarzenia w ośrodku optymalnie skoordynowane.
 • Info o możliwościach i zasadach porządkowych COEK przekazywane.
 • Ośrodek udostępniony zawsze, gdy trzeba. Otwieranie, zamykanie.
 • Goście spoza Bielska pod opieką.

Techniczne Środowisko Spotkań

 • Wentylacja i ogrzewanie optymalnie ustawione.
 • Żarówki wymienione na właściwe wg specyfikacji.
 • Ośrodek zawsze właściwie oświetlony: zewnętrzne, dekoracyjne, stand-by.
 • Zaplecze wydarzeń specjalnych przygotowane: w. kościoła, ślub, chrzest.

Prace Wolontariuszy – Projekty

 • Prace wolontariuszy dla dokańczania ośrodka dynamicznie inicjowane.

Optymalizacja Kosztów Utrzymania Ośrodka

 • Koszty funkcjonowania ośrodka zoptymalizowane, oszczędność dopilnowana, umowy renegocjowane.

Projekty zarządzane przez powołane osoby

Kawiarenka w Niedzielę

 • Kawiarenka w niedzielę działa sprawnie i estetycznie.

Ład & Bezpieczeństwo

 • Dzieci w centrum rodzinnym/pod opieką, również w czasie prac wolont.
 • Obsługa parkingu działa sprawnie.
 • Kawiarenka w tygodniu działa z zachowaniem standardów.

Służba Ochrony

 • Ośrodek bezpieczny w nocy.

Profesjonalne Utrzymanie Czystości

 • Ośrodek profesjonalnie posprzątany, w tym szyby i posadzka bez plam, narożniki czyste.

Projekty podejmowane przez grupy (Służby Utrzymania)

Adaptowanie Audytoriów do Wydarzeń

 • Przed wydarzeniami wszystkie pomieszczenia przygotowane do funkcji: krzesła, stoły i inne sprzęty estetycznie ustawione wg opisu na www.
 • Zaraz po wydarzeniach we wszystkich pomieszczeniach sprzątanie wstępne, krzesła, stoły i inne sprzęty estetycznie ustawione wg opisu na www.

Uszkodzenia Estetyczne i Uszkodzenia Wyposażenia

 • Uszkodzenia budowli, w tym uszkodzenia estetyczne na bieżąco usuwane.
 • Awarie urządzeń na bieżąco usuwane.

Blaty i Urządzenia Gastro

 • Blaty, lodówki, zmywarki umyte i posprzątane.

Odgracanie Indoor

 • Pomieszczenia doskonale odgracone i uporządkowane.

Drzewa

 • Drzewa przycięte według zatwierdzonego projektu.

Trawniki 

 • Trawa doskonale skoszona, naprawiona i odchwaszczona.

Skarpy, Krzewy, Żywopłoty, Kwiaty

 • Krzewy i żywopłoty przycięte według zatwierdzonego projektu.

Żwir i Kostka Brukowa

 • Kostka brukowa i żwir wysprzątane.

Odśnieżanie, Rynny, Liście, Polowanie na Śmieci

 • Rynny czyste, liście sprzątnięte.
 • Ośrodek odśnieżony, lód na chodnikach i dojazdach zawsze posypany. Dążymy do tego, by główny parking był zawsze dostępny.

Odgracanie Outdoor

 • Teren doskonale odgracony i uporządkowany.