Forum Idei

Marzyć trzeba się nauczyć.

Pomoże w tym Forum Idei.  Stwórzmy krąg forum, wybierzmy temat, odważmy się marzyć!

Ostatnio dodane

Dobra wiadomość Marka

 1. Powołanie – Odkrycie
 2. Powołanie – Dopasowanie
 3. Kim Jestem?
 4. Zwycięstwo nad sobą

Przykłady

Powołanie – Odkrycie

1 Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. 2 Jak jest napisane u proroka Izajasza: Oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą; on przygotuje drogę Twoją. 3 Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, Jemu prostujcie ścieżki. 4 Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. 5 Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając /przy tym/ swe grzechy. (Ewangelia Marka 1)

 • Jak Jan Chrzciciel odkrył swoją życiową rolę?
 • Jak ja odkryję swoją życiową rolę?

Powołanie – Dopasowanie

4 Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. 5 Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając /przy tym/ swe grzechy. 6 Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym. 7 I tak głosił: Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. 8 Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym. (Ewangelia Marka 1)

 • Jak Jan Chrzciciel dopasował się do powołania?
 • Jak ja mogę dopasować się do powołania?

Kim jestem?

9 W tym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. 10 W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na siebie. 11 A z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. (Ewangelia Marka 1)

 • Co Jezus usłyszał o sobie, kim jest, a co ludzie Mu mówili, kim jest?
 • Jak ja bym opisał to, kim jestem?

Zwycięstwo nad sobą

3 Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem. (…) 5 Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na narożniku świątyni 6 i rzekł Mu: Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, jest przecież napisane: Aniołom swoim rozkaże o tobie, a na rękach nosić cię będą byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. (…) 8 Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych 9 i rzekł do Niego: Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. (Ewangelia Marka 1)

 • Jak świadomość tego, kim jest, pomogła Jezusowi zwyciężyć pokusę?
 • Jak świadomość, kim jestem, pomoże mi zwyciężyć  pokusę?

Życiowy cel

14 …Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: 15 „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię…” 32 …przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych…  34 Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił… (Ewangelia Marka 1) 13 … Cały lud przychodził do Niego, a On go nauczał. (Ewangelia Marka 2)  10 „Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło.” (Jezus o sobie, Ewangelia Łukasza 19)

 • Jaki życiowy cel postawił sobie Jezus?
 • Jaki ja mam życiowy cel?

Plan

16 Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. 17 Jezus rzekł do nich: Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi. 18 I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. 19 Idąc dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. 20 Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim. (Ewangelia Marka 1)

 • Jak Jezus zamierzał zrealizować swój cel? Jaki miał plan.
 • Jak ja zamierzam zrealizować mój cel?

Sposób działania

21 … w szabat wszedł do synagogi i nauczał. 22 Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. 23 Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: 24 Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boży. 25 Lecz Jezus rozkazał mu surowo: Milcz i wyjdź z niego. 26 Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. 27 A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne. (Ewangelia Marka 1)

 • Na czym polegało działanie Jezusa?
 • Na czym może polegać moje działanie, na wzór Jezusa?

• • •