Wdowi Grosz 1

Forum Idei Wdowi Grosz 1

 • Powiedzenie „wdowi grosz” wzięło się od wydarzenia opisanego w Ewangelii Św. Marka:

41 Potem usiadł naprzeciw skarbony i przypatrywał się… Wielu bogatych wrzucało wiele. 42 Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. 43 Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: …Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. 44 Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało; ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała, całe swe utrzymanie. (Ewangelia Marka 12)

 • Zróbmy kilka obserwacji. Jaką decyzję podjęła kobieta?
 • Dlaczego w ocenie Chrystusa kobieta dała najwięcej?
 • Jeżeli to, co ona zrobiła, jest przykładem wiary – co to znaczy wierzyć Bogu?
 • Uboga wdowa z pewnością znała obietnice Boga zawarte w Starym Testamencie, bo dla tamtych ludzi był to elementarz. Jakiego działania Boga mogła się spodziewać, gdy zaufa obietnicom?

16 Sprawię, że niewidomi pójdą po nieznanej drodze, powiodę ich ścieżkami, których nie znają, ciemności zmienię przed nimi w światło, a wyboiste miejsca w równinę. Oto są rzeczy, których dokonam i nie zaniecham. (Księga Izajasza 42)

 • Co więc było dla tej kobiety szczególną wartością?
 • Jaką korzyść odniosła kobieta? Czego możemy spodziewać się odnośnie jej przyszłości?
 • Co więc kryje się za słowami „wdowi grosz”?
 • Na ile jest to dla mnie wartością, by moje życie pobiegło niezwykłą drogą? W czym, chciałbym, by było niezwykłe?
 • Co ja mógłbym „wrzucić do skarbony”, by moje życie pobiegło w lepszym kierunku?
 • Co można „wrzucić do skarbony” patrząc na Fundamentalny Plan?
 • Co więc mamy wspólnego?