Cykle aktualnie tworzone

Cykle aktualnie tworzone

Ewangelia Jana. Cykl zarówno na początek drogi, pomagający poznać kluczowe zasady Chrystusa, jak i do systematycznego poznawania całych ksiąg Biblii, w tym przypadku księgi, którą można nazwać Drzwiami Duchowego Świata, pokazującej, jak ufać Bogu, by doświadczyć Jego wspaniałego wpływu na swoje życie. Napisana przez kogoś, kto, jak nikt, doświadczył tego na własnej skórze.

Szkoła Tyrannosa. Cykl przeznaczony dla liderów kręgów forum i potencjalnych liderów. Nazwa z Dziejów Apostolskich 19, gdzie Paweł Apostoł spotykał się codziennie przez 2 lata z podopiecznymi w Szkole Tyrannosa w Efezie, rezultatem czego wszyscy mieszkańcy Azji Mniejszej usłyszeli przesłanie. Staramy się zamieścić tu wszystko, co potrzebuje ktoś prowadzący krąg lub przygotowujący się do tej roli.

Ścieżki Pomnażania. Cykl przedstawiający zagadnienia duchowego przywództwa z perspektywy Biblii. Tworzony w dwóch wersjach: popularnej – dla każdego, i zaawansowanej – dla tych, którzy mają pragnienie i powołanie do pomnażania duchowych przywódców, pomagając dorastać do tej pełnej wyzwań roli. Uczy odkrywania wizji oraz całej drogi prowadzącej do jej urzeczywistnienia.