Cztery Zasady

Odkryj cztery zasady, które potrzebujemy zastosować, by marzenia zakończyły się pomyślnie:

1.  Możliwość

Co Bóg jest gotowy zrobić dla mnie i dla każdego człowieka?

Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. (Chrystus w Ewangelii Jana 10,10)

Bóg jest gotowy zaangażować się w życie człowieka. On ma dla ciebie wspaniały plan – życie posiadające pełną wartość i cel.

2. Problem

Jaka jest przeszkoda?

Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej. (List do Rzymian 3,23)

Problem: Każdy człowiek zbuntował się wobec Boga i wybrał niezależną drogę życia. W konsekwencji wspólnota z Bogiem została zerwana. Dlatego człowiek nie może doświadczyć Jego planu dla swojego życia.

3. Rozwiązanie

Co zrobił Chrystus by usunąć przeszkodę?

Chrystus… raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić. (1 List Piotra 3,18)

Rozwiązanie: Jezus Chrystus jest jedynym rozwiązaniem problemu buntu i winy człowieka. On umarł zamiast nas, płacąc w ten sposób karę za nasze grzechy. Przez Niego możesz powrócić do wspólnoty z Bogiem i doświadczyć Jego planu dla swojego życia.

4. Zastosowanie

Co my potrzebujemy zrobić?

Przyszedł do swej własności, ale swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Go przyjęli, dał moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. (Ewangelia Jana 1,11-12)

Jak mamy przyjąć Chrystusa?

Oto stoję u drzwi i pukam. Jeżeli ktoś usłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. (Chrystus, Apokalipsa Jana 3,20)

Czy poniższe słowa wyrażają pragnienie twojego serca?

Chrystusie, potrzebuję Cię! Uznaję swoją grzeszność. Dziękuję Ci, że zapłaciłeś za moje grzechy, umierając za  mnie na krzyżu. Otwieram Ci drzwi mojego życia i zapraszam, abyś wszedł. Uznaję całe moje życie za Twoją własność i oddaję je w Twoje ręce, byś zrobił z nim, co możesz, łącznie ze zbawieniem. Ufam tylko Tobie i nie liczę na własne zasługi. Uczyń mnie takim, jakim pragniesz, bym był. 

Co stoi na przeszkodzie, by skierować je do Chrystusa?