E i U

E i U

E i U to służba komunikowania kluczowych zasad Chrystusa do otoczenia oraz budowania ludzi na uczniów Chrystusa.

Jest to służba powszechna, to znaczy, każdy jest zachęcany do jej podjęcia. Oczywiście, to Twój wybór!

Plan 16

Plan 16 to przedstawianie forum 16-tu (umownie) osobom ze swojego otoczenia,  by powstał nowy krąg forum złożony z 8-miu osób. Umownie, bo jeżeli z 16-tu będzie jedna, to też dobrze.

Zadanie: Pomóż osobom z otoczenia, by spróbowały, czym jest forum, przez pogawędkę wokół 5-pytań Ścieżki Forum. W razie potrzeby stwórz nowy krąg.

  • Rozmyślaj i zaplanuj coś każdego tygodnia, ufając, że Bóg zainspiruje.
  • Zapisz na planie tygodnia. Kto nic nie planuje, zawsze to osiąga (nic)!
  • Zrealizuj. Same dobre chęci nie mają nic wspólnego z wiarą.

Ścieżka Forum – 5 Pytań

  1. Każdy z nas jest wrażliwy na coś trochę innego i zrobiłby wiele, by to zmienić. Co ciebie szczególnie porusza?
  2. Co zamierzasz zrobić, by to zmienić?
  3. Co powiedział na ten temat Ktoś, Kto wywarł największy wpływ na świat oraz Jego pierwsi naśladowcy? Odkryj cztery kluczowe zasady, które potrzebujemy zastosować, by marzenia zakończyły się pomyślnie.
  4. Jak zamierzasz osobiście zastosować cztery zasady Chrystusa?
  5. Jak zamierzasz zaszczepić w otoczeniu cztery zasady Chrystusa? Istnieje nieskończona liczba twórczych sposobów.