Fundusze

COEK Movers

COEK Movers, czyli Poruszacze COEK to krąg ludzi, którzy przez wiarę wyrażoną w ofiarowaniu przesuwają to, co jest marzeniem, do rzeczywistości.

Więcej o COEK Movers

Fundusze

Twórz razem z nami ośrodek w Bielsku-Białej i następne w innych lokalizacjach wspólnoty,  jako narzędzie realizacji powołania chrześcijan dla Bożej chwały…

…na trzy sposoby:

1. Fundusz Budowy

Ofiarowanie na Fundusz Budowy ośrodka kościelnego w Bielsku-Białej z dopiskiem „Fundusz Budowy” lub „FB”.

2. Fundusz Cykliczny

Ofiarowanie na Fundusz Cykliczny (Wcześniej Fundusz Pomnażania Ośrodków FPO) z dopiskiem „Fundusz Cykliczny” lub „FC”.

Każda ofiara na Fundusz Cykliczny jest traktowana jako pożyczka, którą członkowie naszej wspólnoty w jednym mieście zobowiązują się zwrócić na zaspokojenie potrzeb lokalowych cząstki wspólnoty w innym mieście. Członkowie wspólnoty z innego miasta zobowiążą się do tego samego.

Środki w Funduszu Cyklicznym są w ciągłym ruchu. Mogą też wrócić do cząstki „macierzystej” na tych samych zasadach.

Jesteśmy dzisiaj wspólnotą praktycznie wielo-lokalizacyjną, głównie za sprawą studentów i innych osób, które wyjechały z Bielska-Białej do miast Śląska i do Krakowa i pragną tworzyć tam cząstkę naszej wspólnoty.

Wpisuje się to w ogólnoświatowy trend rozwijania się wspólnot wielo-lokalizacyjnych także w obrębie kościoła baptystów, jako dynamicznie zaspokajający potrzeby.

3. Pożyczanie

Budowanie naszego ośrodka kościelnego w Bielsku-Białej w takim tempie, jak to się dzieje, nie byłoby możliwe bez pożyczania. Pożyczanie środków przyspiesza nasze działania co najmniej trzykrotnie.

Bądź „inwestorem” dla Bożej chwały

Idea Funduszu Cyklicznego wypełnia lukę. Cały świat funkcjonuje tak, że gdy coś jest rozwojowego, to się w to inwestuje, by pomnożyć potencjał. A dla najważniejszej sprawy – sprawy ewangelii – czegoś takiego nie ma, przynajmniej dostępnego dla nas. Czy nie warto tę lukę wypełnić?

Modlimy się o ludzi, których serca Bóg poruszy, którzy zobaczą w tym Sprawę. Szczególną zachętą może być fakt, że środki, jakie ofiarują, nie wpadną raz na zawsze do czarnej dziury potrzeb, ale będą stanowiły kapitał przekazywany coraz to dalej.

Teraz jest pilna potrzeba!

Co udało się stworzyć

Oto, co udało się stworzyć dzięki zaangażowaniu wielu ludzi i wspólnot.

Co udało się stworzyć

Przypowieści 01+

01+ to współczesna Przypowieść o tym, co by było, gdyby chrześcijanie we wspólnotach ofiarowali dziesiątą część swoich środków z plusem.

Przypowieści 01+

Obietnice 01+

Bóg ze swej strony złożył niezwykłą obietnicę, że jeżeli w ten sposób podejdziemy do sprawy…

Obietnice 01+

Wspólnoty, które wsparły nas

Jesteśmy niezmiernie wdzięczni Bogu za wspólnoty baptystyczne i nie tylko, które wsparły nas w budowie naszego ośrodka kościelnego. Niech Bóg udzieli Wam wszelkiej pomyślności.

Wspólnoty, które ofiarowały na Fundusz Budowy lub Fundusz Cykliczny:

 • Zbór Baptystów w Rzeszowie
 • I Zbór Baptystów we Wrocławiu
 • Zbór Baptystów w Elblągu
 • Zbór Baptystów w Giżycku
 • I Zbór Baptystów w Katowicach
 • Kościół Boży w Chrystusie „Jeruzalem” w Kuźni Raciborskiej
 • Zbór Baptystów w Tarnowie
 • Społeczność Chrześcijańska „Puławska” w Warszawie
 • Zbór Baptystów w Malborku
 • I Polski Kościół Baptystów w Nowym Jorku
 • Zbór Baptystów w Kielcach
 • Zbór Baptystów w Zelowie
 • Zbór Baptystów w Orzeszu
 • II Zbór Baptystów w Gdańsku
 • Zbór Baptystów w Olsztynie
 • II Zbór Baptystów w Krakowie
 • Zbór Baptystów „Wspólnota Radość” w Warszawie
 • Zbór Baptystów w Gnieźnie
 • Zbór Baptystów w Chrzanowie
 • Zbór Baptystów w Narwi
 • Zbór Baptystów w Ostródzie

Wspólnoty, które wsparły nas pożyczkami:

 • I Zbór Baptystów w Warszawie
 • I Zbór Baptystów w Gdańsku
 • II Zbór Baptystów w Gdańsku
 • Zbór Baptystów w Malborku
 • I Zbór Baptystów w Krakowie
 • Zbór Baptystów w Rzeszowie
 • Placówka Zboru Baptystów w Bochni
 • Zbór Baptystów w Łodzi

Dziękujemy też wielu indywidualnym ofiarodawcom i wspierającym przez pożyczki. Niech obdarowująca przychylność Boga ciągle Was zaskakuje!

Proporcje ofiarowania i pożyczania

Oto proporcje ofiarowania i pożyczania od 2010-go roku do sierpnia 2018.

Do tej pory ofiarodawcami i pożyczkodawcami na rzecz budowy naszego ośrodka kościelnego w Bielsku-Białej są wyłącznie Polacy.

Ofiary na Fundusz Budowy oraz Fundusz Cykliczny

Kościół Baptystów w Bielsku-Białej
Ul. 3-go Pułku Strzelców Podhalańskich 8; 43-300 Bielsko-Biała

Nr konta: 59 1050 1070 1000 0022 3285 0392

Tytuł przelewu do odliczenia podatkowego: Darowizna na cele kultu religijnego