Najważniejsze Pytania

Najważniejsze Pytania

  • Co to znaczy być uczniem Chrystusa?
  • Jak wybierać uczniów?
  • Co to znaczy budować ludzi na uczniów Chrystusa? Definicja.
  • Jakie są podstawowe elementy budowania?
  • Jakie są typowe przyczyny, dla których pomnażanie nie jest dynamiczne?