Role

Pomagają w tworzeniu – od idei, szkicu, odkrycia talentów, po mistrzowskie wykonanie:

Imaginer (IMG) – uchwyci wizje i marzenia wielu w przekazywalnej formie.

 • Ujmuje obraz w formie celów i szkiców.
 • Ujmuje obraz w formie diagramu służb – dziedziny i służby.
 • Ujmuje obraz w formie opisów dziedzin dla odkrywców.
 • Przekazuje idee odkrywcom i uruchamia ich.

Odkrywca (DCR) – odkryje talenty i uruchomi je, czuwając nad całością.

 • Znajduje i inspiruje ludzi do zaangażowania w tą dziedzinę.
 • Przygotowuje opisy służb.
 • Znajduje logistyków i angażuje ich.
 • Czuwa nad całością dziedziny.

Logistyk (LOG) – stworzy zespoły i dopilnuje, by doszły do celu.

 • Prowadzi daną służbę w ramach dziedziny.
 • Przygotowuje opisy zadań dla zespołów.
 • Tworzy zespoły do poszczególnych prac i wybiera dla nich lokomotywy.
 • Pilnuje zgodności wykonania z projektami.
 • Pilnuje, by zespoły doszły do celu.

Lokomotywa (LMW) – rozdzieli zadania i poprowadzi zespół do celu.

 • Rozdzieli czynności między diamenty.
 • Inicjuje działania do celu.

Diament (DMT) – skupi się na mistrzowskim wykonaniu zadania.