Warsztat Forum

Cykle aktualnie tworzone

Ewangelia Jana. Cykl zarówno na początek drogi, pomagający poznać kluczowe zasady Chrystusa, jak i do systematycznego poznawania całych ksiąg Biblii, w tym przypadku księgi, którą można nazwać Drzwiami Duchowego Świata, pokazującej, jak ufać Bogu, by doświadczyć Jego wspaniałego wpływu na swoje życie. Napisana przez kogoś, kto, jak nikt, doświadczył tego na własnej skórze.

Szkoła Tyrannosa. Cykl przeznaczony dla liderów kręgów forum i potencjalnych liderów. Nazwa z Dziejów Apostolskich 19, gdzie Paweł Apostoł spotykał się codziennie przez 2 lata z podopiecznymi w Szkole Tyrannosa w Efezie, rezultatem czego wszyscy mieszkańcy Azji Mniejszej usłyszeli przesłanie. Staramy się zamieścić tu wszystko, co potrzebuje ktoś prowadzący krąg lub przygotowujący się do tej roli.

Ścieżki Pomnażania. Cykl przedstawiający zagadnienia duchowego przywództwa z perspektywy Biblii. Przeznaczony dla tych, którzy mają pragnienie i powołanie do pomnażania duchowych przywódców, pomagając dorastać do tej pełnej wyzwań roli. Cykl przeznaczony bardziej do rozmów indywidualnych. Uczy odkrywania wizji oraz całej drogi prowadzącej do jej urzeczywistnienia.

Zwiastuny

2017-10-19  •  Szkoła Tyrannosa: Jak tworzyć poziom „Studium Biblijne”?

Wprowadzenie

Jest etap w życiu chrześcijanina, na którym najważniejsze jest kształtowanie przez Słowo. To jest właśnie poziom „Studium Biblijne”. Ale w jaki sposób Bóg zmienia przez Słowo? Na czym polega mechanizm? I jaka jest w tym rola prowadzącego krąg forum? Zagadnienie zilustrowane przeżyciami króla Ezechiasza. W podsumowaniu zbiór zasad oraz lista studiów Biblijnych na ten poziom. Oto niektóre pytania i wypisy:

Co Ezechiasz myślał o sobie? Jakie były jego czyny?

Czynił on to, co było słuszne w oczach Pańskich, podobny we wszystkim do tego, co czynił jego przodek Dawid … Otworzył bramy świątyni Pańskiej i naprawił je. (2 Krn 29) Część majątku królewskiego przeznaczono na ofiary … We wszelkiej pracy … działał z całego serca. (2 Krn 31)

Ezechiasz myślał, że jest w porządku. Bóg jednak miał pewien zamiar. Jaki?

Bóg opuścił go, wystawiając go w ten sposób na próbę, aby ujawniły się w pełni zamiary jego serca. (2 Krn 32)

Jakie postawy mogą być ukryte w sercu?

 Gniewajcie się, ale nie grzeszcie … (Ef 4) Jeśli ktoś nienawidząc oddalił [żonę swoją] … Strzeżcie się więc w duchu waszym i nie postępujcie zdradliwie! (Mal 2) … Udaremniamy ukryte knowania  oraz wszelką wyniosłość … (2 Kor 10)

Możemy powstrzymywać się, by nie wybuchnąć gniewem. Co jednak liczy się przed Bogiem?

Ozdobą niech będzie … wnętrze serca człowieka o nienaruszalnym spokoju i łagodności ducha, który jest tak cenny wobec Boga. (1 P 3)

Jak człowiek może zobaczyć stan swojego serca?

Żywe jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. (Hbr 4)

Bóg posługuje się ludźmi, aby wskazali nam Boże Słowo. Dlaczego?

Kto przyjmuje tego, którego Ja poślę, Mnie przyjmuje… (Jezus. J 13)