Wspólnota Trinum

Trinum

wspólnota  •  grupa  •  pomnażanie

COEK to także możliwość wspólnoty.  Wspólnota Trinum pozwala rozwijać wątek wiary w całkowicie nieformalnym środowisku. Na wzór tego, co robił Jezus Chrystus, podstawową formą jest mała grupa. Skąd biorą się prowadzący? Najpierw sami stali się uczniami. Tu dowiesz się co to znaczy być uczniem i budować uczniów.

Móc wskazać ludzi, którzy wzrośli dzięki naszemu zaangażowaniu, tak, że pomogli następnym, a ci następnym – trudno o większą satysfakcję. W końcu sam Jezus powiedział: „Idąc, czyńcie uczniów ze wszystkich narodów.” Pytaj o możliwość zaangażowania.

Wspólnota Trinum – inspirujące spotkania

Realnie i wirtualnie, w niedzielne popołudnia o godzinie 17:00, w COEK w Bielsku Białej przy ul. Listopadowej 108 i w paru innych miejscach w trójkącie Bielsko, Katowice, Kraków, z przekazem on-line.

Niedziela 17:00 – Muzyczne Klimaty Nieba.

17:30 – Prezentacja Tematu Forum, formuła wykładu.

Możesz też zobaczyć wykład on-line lub z archiwum wykładów.

18:15 – Kręgi Forum – debata.

Przy kubku kawy, czy herbaty można powiedzieć o swoich marzeniach i dylematach i posłuchać innych. Zawsze czeka wybór inspirujących cytatów.

Również Kręgi Trinum w tygodniu, w przeróżnych miejscach i czasie, w zależności, na kogo trafisz. W Bielsku-Białej, kilku miastach Śląska, Krakowie i innych miejscach.

Jak się potocznie mówi, koniec języka za przewodnika.

Wspólnota Trinum – czym jest?

Wspólnota Trinum jest całkowicie nieformalnym gremium.

Powstała przez zanoszenie ewangelii do ludzi i budowanie ich na uczniów Chrystusa. Jej celem jest dalsze zanoszenie ewangelii i budowanie.

Chrystus jest w centrum wszystkiego, co robimy.

Wspólnota Trinum pozwala wzrastać w wierze w całkowicie nieformalnym środowisku.

Więcej o Wspólnocie Trinum

Wspólnota Kościoła

Duch Święty przekonał wielu do utożsamienia się z cząstką kościoła Jezusa Chrystusa, którą powołał tu do istnienia.

To nasza Wspólnota Kościoła

Jest cząstką szerszej społeczności kościoła baptystów. Duch Święty daje przekonanie, by tą właśnie gałązkę Kościoła Chrystusa współtworzyć i tej gałązce szczególnie służyć.

Kościół Baptystów w Bielsku-Białej jest cząstką wspólnoty Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej.

Kościół Baptystów jest kościołem chrześcijańskim przynależącym do nurtu protestanckiego. Podstawowe prawdy wiary: Pismo Święte jest największym autorytetem w sprawach wiary; tylko Bogu, w Trójcy Jedynemu, należy się cześć religijna; Jezus Chrystus jest jedynym Pośrednikiem i Zbawicielem; zbawienie jest niezasłużonym przez człowieka darem Bożym.

Kościół Baptystów skupia na świecie ponad 100 mln osób. Znani baptyści to… (więcej o Kościele Baptystów)

Jakim kościołem jesteśmy?

Kościół 9:10

Wzór zaczerpnięty z Ewangelii Mateusza 9:10: „Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami.”

Ten wzór staramy się wiernie przekładać na język współczesności, współczesnych problemów. Wynikiem jest kościół nieformalnych więzi, za stołem, nie czując się lepszym od kogokolwiek.

Wiadomość na wejściu: „Nie czuję się lepszy, czy ważniejszy od ciebie, kimkolwiek jesteś!”

Kościół Uczniów

Nazywamy siebie kościołem „uczniowskim”, ponieważ budowanie uczniów Chrystusa w małych grupach to jedyna najważniejsza rzecz, jaką się zajmujemy. Wszystko inne to tło.

Dlatego podstawową formą naszego istnienia jest mała grupa, dziesiątki grup.

Mała grupa? Zostawiam wszystko i lecę!

Służby Wspólnoty Kościoła

Służby Wspólnoty Kościoła

Kościół Baptystów w Bielsku-Białej

Ul. 3-go Pułku Strzelców Podhalańskich 8; 43-300 Bielsko-Biała

  • Pastor Grzegorz Bednarczyk: gbeb(a)go2.pl
  • Pastor Dawid Bednarczyk: dawidbednarczyk(a)op.pl

Kancelaria: ul. 3-go Pułku Strzelców Podhalańskich 8; 43-300 Bielsko-Biała; tel. 33 812 26 36.

Kościół: ul. Listopadowa 108; 43-300 Bielsko-Biała

Sprawdź, jak do nas trafić:

GOOGLE ZUMI

mail: biuro@coek.pl