Niech Pierwszy Rzuci Kamień 1

Forum Idei Niech pierwszy rzuci kamień 1 

 • Wydarzenie, podczas którego Jezus powiedział „niech pierwszy rzuci kamień” jest opisane w Ewangelii Jana 8: 

…uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę którą pochwycono na cudzołóstwie i powiedzieli… 5 …Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co mówisz?  Mówili to… aby mieli o co Go oskarżyć. Lecz Jezus nachyliwszy się pisał palcem po ziemi. 7 A kiedy w dalszym ciągu Go pytali …powiedział do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień… 9 Kiedy to usłyszeli… zaczęli odchodzić… 10 …powiedział do niej: Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił? 11 A ona odrzekła: Nikt, Panie! Powiedział do niej Jezus: I Ja ciebie nie potępiam. – Idź, a od tej chwili już nie grzesz. (Ewangelia Jana 8)

 • Kto miał zginąć od kamieni tamtego dnia i dlaczego? 
 • Jak przeciwnicy Jezusa pojmowali grzech? Czym był grzech, według nich? Wers 4 
 • Jak Jezus zareagował? Wers 6b 
 • Jezus nieraz posługiwał się symbolami, by zwrócić na coś czyjąś uwagę. Tym razem zapisywał coś na ziemi. Na co zwrócił uwagę rozmówców? 

13 Nadziejo Izraela, Panie! Wszyscy, którzy Cię opuszczają, będą zawstydzeni. Ci, którzy oddalają się od Ciebie, będą zapisani na ziemi, bo opuścili źródło żywej wody. (Księga Jeremiasza 17)

 • Na czym polega grzech, według cytatu, na który wskazał Jezus? 
 • Patrząc przez pryzmat powyższych odkryć, dlaczego kobieta zrobiła to, co zrobiła? 
 • Jak jej potrzeba szczęścia mogła być skutecznie zaspokojona? 
 • Ludzie szukają pełni życia w związkach. Co jest potrzebne, by się udało? 
 • Dlaczego Jezus mówi, że kto jest bez grzechu, nich pierwszy rzuci kamień? 
 • Kobieta miała umrzeć tamtego dnia, lecz ktoś inny umarł zamiast niej. Kto i dlaczego? 

3 …Chrystus umarł – zgodnie z Pismem – za nasze grzechy. (1 Kor 15)

 • Co jest potrzebne do pełni szczęścia – według Fundamentalnego Planu
 • Co jest tutaj szczególną wartością? Co mamy wspólnego?