Niech Pierwszy Rzuci Kamień 2

Forum Idei Niech pierwszy rzuci kamień 2 

 • Powróćmy do wydarzenia, podczas którego Jezus powiedział „niech pierwszy rzuci kamieniem”: 

3 …uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę którą pochwycono na cudzołóstwie i powiedzieli… 5 …Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co mówisz?  6 Mówili to… aby mieli o co Go oskarżyć. Lecz Jezus nachyliwszy się pisał palcem po ziemi. 7 A kiedy w dalszym ciągu Go pytali …powiedział do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień… 9 Kiedy to usłyszeli… zaczęli odchodzić… 10 …powiedział do niej: Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił? 11 A ona odrzekła: Nikt, Panie! Powiedział do niej Jezus: I Ja ciebie nie potępiam. – Idź, a od tej chwili już nie grzesz. (Ewangelia Jana 8)

 • Po co religijni przywódcy przyszli do Jezusa?
 • Co myśleli o sobie? 
 • Jezus wskazał na istotę grzechu: odwrócenie się od Boga jako źródła szczęścia. Jaka była reakcja? Wers 9 
 • Co było dla tamtych ludzi źródłem szczęścia, jak myślimy?
 • Jezus powiedział do kobiety „nie potępiam.” Dlaczego jej nie potępił? 

17 …Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. 18 Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. 19 A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność… (Ewangelia Jana 3) 

 • Do kogo należał wybór co do potępienia? W. 11 (główny tekst) 
 • Czy szukam szczęścia z dala od Boga? Jaka jest prawda o mnie?
 • Osobiste pytanie: Czy Bóg jest dla mnie źródłem szczęścia i pełni w życiu? Chyba każdy z nas szukał szczęścia z dala od Boga. Jaka jest moja historia?
 • Jakie jest tu przesłanie? Do czego Bóg mnie osobiście wzywa? 
 • Jak rozwiązać problem winy – według Fundamentalnego Planu? 
 • Co jest tutaj wartością? Co mamy wspólnego?