Ostatni będą Pierwszymi 1

Forum Idei Ostatni będą pierwszymi 1 

 • Słowa „ostatni będą pierwszymi” pochodzą z przypowieści Jezusa o robotnikach w winnicy. Poznajmy 1-szą część:

1 …królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. 2 Umówił się z robotnikami o denara za dzień… 3 Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie, 4 i rzekł do nich: Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam… 6 Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie? 7 Odpowiedzieli mu: Bo nas nikt nie najął. Rzekł im: Idźcie i wy do winnicy! (Ewangelia Mateusza 20)

 • Dlaczego właściciel najął niektórych prawie na koniec dnia? Jakie miał motywacje?  
 • Co to mówi o jego charakterze? 
 • Dlaczego wynajął tych wczesnym rankiem? Jakie motywacje mu przyświecały? 

8 A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: Zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych! 9 Przyszli najęci około jedenastej godziny i otrzymali po denarze. 10 Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną; lecz i oni otrzymali po denarze. (Ewangelia Mateusza 20)

 • Dlaczego właściciel winnicy dał ostatnim tyle samo, co pierwszym? 
 • Jakie powody do zadowolenia mieli ci ostatni? Jak musieli się czuć? 
 • Co nowego mówi to o motywacjach właściciela winnicy, by zatrudniać ludzi? 

11 Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi,  12 mówiąc: Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzy znosiliśmy ciężar dnia i spiekoty. 13 Na to odrzekł jednemu z nich: Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czy nie o denara umówiłeś się ze mną? 14 …Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. 15 Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? 16 Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. (Ewangelia Mateusza 20)

 • Dlaczego wynajęci wczesnym rankiem byli nieszczęśliwi?
 • W jaki sposób mogli być równie szczęśliwi? 
 • Jezus przez przypowieści pokazuje, jaki jest Bóg. Czym kieruje się, dając nam coś? 
 • Jak być szczęśliwym z tego, co mnie w życiu spotyka? 
 • Jak otrzymać maksymalny zasób darów od Boga według Fundamentalnego Planu
 • Podsumowanie: Co kryje się za słowami „ostatni będą pierwszymi”? 
 • Co jest tutaj szczególną wartością? Co mamy wspólnego?