Ostatni będą Pierwszymi 2

Forum Idei Ostatni będą pierwszymi 2 

 • Słowa „ostatni będą pierwszymi” pojawiają się też w rozmowie Jezusa z uczniami:

28 Wtedy Piotr zaczął mówić do Niego: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. 29 Jezus odpowiedział: …Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól 30 z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym. 31 Lecz wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. (Ewangelia Marka 10)

 • W jaki sposób uczniowie Jezusa zainwestowali w to, by być Jego uczniami? Co poświęcili? 
 • Co uczniowie poświęcili? Patrzmy na inny opis. 

16 Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymona, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. 17 Jezus rzekł do nich: Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi. 18 I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. 19 Idąc dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. 20 Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim. (Ewangelia Marka 1)

 • W jaki więc sposób uczniowie stali się ostatnimi? 
 • Jakie będą skutki? Co Jezus im obiecuje? W. 30 (pierwszy fragment). 
 • Jak to jest z bliskimi? Dlaczego czasami trudno poświęcić coś w tej dziedzinie? 
 • A posiadłości? Dlaczego czasami trudno coś poświęcić w tej dziedzinie? 
 • O co więc chodzi Jezusowi, gdy mówi, by opuścić braci, dom? O jaką decyzję? 
 • W jaki sposób naśladowca Chrystusa otrzymuje „stokroć więcej pól”? 
 • W jaki sposób naśladowca Chrystusa otrzymuje „stokroć więcej braci, sióstr”? 
 • W jaki jeszcze sposób ci, co zainwestowali w naśladowanie Chrystusa, będą pierwsi? 

3 Mądrzy będą świecić jak blask sklepienia, a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, jak gwiazdy przez wieki i na zawsze. (Księga Daniela 12)

 • Co ja mogę zainwestować? 
 • Co tu jest szczególną wartością?