Projekt Specjalny – Pizza Man 2

Służba: Projekt Specjalny – Pizza Man 2 T.K. (LOG)

Cel: Dopilnowanie właściwego zabezpieczenia obiektu przed utratą ciepła na etapie wykonawstwa ocieplenia ścian, dachów, stropów, podbitek.

Zadanie 1: Kontrola wykonywania ocieplenia – ściany. Dane: Należy szczególnie dopilnować następujących punktów: (1) pod parapetami, zwłaszcza na styku parapetów ze stolarką aluminiową: (2) szczeliny między płytami styropianu – ustal z kierownikiem budowy dopuszczalną szerokość szczeliny bez konieczności piankowania; (3) miejsca instalowania kołków mocujących styropian do ścian (4) połączenie z wykonanym wcześniej ociepleniem fundamentów (5) przy dużych przeszkleniach etapu III – przestrzenie na styku ze stolarką aluminiową oraz przy czarnych fartuchach uszczelniających, od zewnątrz i wewnątrz – miejsca szczególnie zagrożone na niedokładne wypełnienie materiałem ocieplającym.  Standardy: (1) w warstwie ocieplającej nie może być żadnego braku ciągłości, żadnych przestrzeni nie wypełnionych dokładnie materiałem ocieplającym, czyli styropianem lub pianką. Przestrzenie nie mogą być wypełnione materiałami nie izolującymi, czyli np. klejem, zaprawą itp.; (2) Materiał ocieplający i tynk nachodzi na ramy okienne i drzwiowe po obu stronach symetrycznie, w ustalonej z wykonawcą odległości,  identycznej dla podobnych okien czy drzwi i na tej samej wysokości. (3) Wcięcie 2 cm, którego górna krawędź ma przebiegać w dokładnym poziomie na wysokości 20 – 22 cm nad poziomem 0, a nie równolegle do gruntu. (4) Inne standardy wg. instrukcji załączonej do umowy z wykonawcą. Szkolenia: Zapoznaj się z instrukcją dołączoną do umowy z wykonawcą. Harmonogram: Dowiaduj się od prowadzącego Zespół Zarządzania Jakością, kiedy będą poszczególne prace i dopasuj swoje działania. Kompetencje: Działaj

Zadanie 2: Kontrola wykonania ocieplenia: dachy, stropy, podbitki. Dane: Należy szczególnie dopilnować następujących punktów: (1) Dokładne obłożenie wieńca żelbetowego etapu III materiałem izolującym. (2) Dokładne ułożenie wełny mineralnej w dachu i na stropach.  Standardy: W warstwie ocieplającej nie może być żadnego braku ciągłości, żadnych pustych przestrzeni nie wypełnionych dokładnie materiałem ocieplającym (np. płyty wełny mineralnej muszą dokładnie stykać się ze sobą). Harmonogram: Dowiaduj się od prowadzącego Zespół Zarządzania Jakością, kiedy będą prowadzone poszczególne prace i dopasuj swoje działania. Kompetencje: Działaj.

Zadanie 3: Prace siłami wolontariuszy. Dane: Zadanie dodatkowe: z własnej chęci i inicjatywy, po zapoznaniu się z potrzebami u prowadzącego Zespół Zarządzania Jakością.  Standardy: Według Ścieżki Jakości opisanej w zasadach działania Zespołu Zarządzania Jakością.

Zadanie 4: Kontrola zabezpieczenia przed zniszczeniem. Dane: (1) Dopilnowanie odpowiedniego zabezpieczenia przez zabrudzeniem lub zniszczeniem stolarki aluminiowej, szyb, bruku, pokrycia dachu, rynien i.t.p. (2) Dopilnowanie, by nie doszło do naruszenia membran izolacyjnych dachów.  

Zadanie 5: Kontrola kamerą termowizyjną i podjęcie działań naprawczych. Standardy: Według Ścieżki Jakości opisanej w zasadach działania Zespołu Zarządzania Jakością. Harmonogram: Po uruchomieniu ogrzewania danego etapu lub jego części lub z twojej inicjatywy przez specjalne nagrzanie jeszcze nie wykończonej części.  

Czas: Odpowiedzialność na rok od 2017-11-01

Kompetencje: Działaj po zatwierdzeniu twoich projektów, chyba, że w opisie zadań określono inaczej.

Odpowiedzialność przed: R.Ś. (DCR)