Służba: Dostępność 4P i Biblii

Służba: Dostępność 4P i Biblii

  • Osoba:
  • Cel: 
  • Zadanie 1: Zapewnienie możliwości nabycia Biblii oraz 4P na ośrodku i w Klubach Forum.
  • Dane:
  • Standardy:
  • Szkolenie:
  • Harmonogram:
  • Odpowiedzialność przed:
  • Kompetencje: