Służba: Dźwięk

Służba: Dźwięk

  • Osoba: T.K. (LOG)
  • Cel: 
  • Zadanie 1: Konstruowanie nagłośnienia.
  • Zadanie 2: Zapewnienie optymalnego ustawienia nagłośnienia.
  • Dane:
  • Standardy:
  • Szkolenie:
  • Harmonogram:
  • Odpowiedzialność przed:
  • Kompetencje: