Służba: Ekran

Służba: Ekran

  • Osoba: 
  • Cel: Ułatwienie odbioru przekazu nauczania oraz udziału w muzykowaniu przez obraz.
  • Zadanie 1: Zamieszczanie na ekranie otrzymanych treści.
  • Dane:
  • Standardy: Teksty piosenek z sekundowym lub dwu-sekundowym wyprzedzeniem
  • Szkolenie:
  • Harmonogram:
  • Odpowiedzialność przed:
  • Kompetencje: