Służba: Kawiarenki – Wydarzenia

Służba: Kawiarenki – Wydarzenia Muzyczne i Inne

  • Osoba: M.M.
  • Cel: 
  • Zadanie 1: Inicjowanie i przygotowanie wydarzeń muzycznych i innych w kawiarence.
  • Dane:
  • Standardy:
  • Szkolenie:
  • Harmonogram:
  • Odpowiedzialność przed:
  • Kompetencje: