Służba: Ład & Bezpieczeństwo

Służba: Ład & Bezpieczeństwo

 • Osoba:
 • Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz dopilnowanie stosowania zasad ładu i porządku w ośrodku.
 • Zadanie 1: Zapewnienie osób do służby porządkowej podczas wydarzeń wspólnotowych, prac społecznych, kawiarenki i innych większych wydarzeń – grafiki (każde wydarzenie powyżej 15-tu osób, powinno mieć zabezpieczoną służbę porządkową, pilnującą przestrzegania obowiązujących zasad).
 • Zadanie 2: Służba porządkowa podczas wydarzeń. Trzeba dopilnować, by osoby odpowiedzialne za dane spotkanie oraz uczestnicy stosowali Zasady Porządkowe COEK (w przygotowaniu) W razie potrzeby trzeba delikatnie zwrócić uwagę. Dane: (1) Bezpieczeństwo.Osoby, których nikt nie zna, trzeba mieć na oku, jak również osoby, o których wiemy, że mogą stwarzać problemy.  (2) Dostęp. Podczas wspólnoty kościoła i innych wydarzeń za zaproszeniami – dopilnowanie, by nie wchodziły osoby nie zaproszone, z ulicy, itp. (3) Bezpieczeństwo i porządek na parkingu. (4) Rowery w odpowiednich miejscach. Standardy: Jeżeli trzeba komuś zwrócić uwagę to wyjątkowo miło i z troską.
 • Zadanie 3: Instalacje ochrony. Montaż i obsługa systemów alarmowych: czujki, kamery itp.
 • Zadanie 4: Zabezpieczanie sprzętu i wyposażenia przed zniszczeniem lub zniknięciem.
 • Dane:
 • Standardy:
 • Szkolenie:
 • Harmonogram:
 • Odpowiedzialność przed:
 • Kompetencje: