Służba: Misja & Materia – Zdjęcia

Służba: Misja & Materia – Zdjęcia

  • Osoba:
  • Cel: 
  • Zadanie 1: Zapewnienie zdjęć do reportaży Misja & Materia.
  • Dane:
  • Standardy:
  • Szkolenie:
  • Harmonogram:
  • Odpowiedzialność przed:
  • Kompetencje: