Służba: Nowy Teren – Koordynacja

Służba: Nowy Teren – Koordynacja 

  • Osoba: T.C. (DCR)
  • Cel: Skoordynować służby w zakresie niezbędnych pierwszych czynności na nowym terenie COEK oraz projektowania.
  • Zadanie 1: Znalezienie osób do poprowadzenia poszczególnych służb (logistyków).
  • Zadanie 2: Przygotowanie (adaptowanie ze strony www) opisów służb, w tym podział służb na zadania i opisy zadań. Zaangażowanie wybranych osób, wręczając opisy służb.
  • Zadanie 3: Pomoc w inicjowaniu działań – w razie potrzeby, gdy logistycy prowadzący poszczególne służby czekają na „zielone światło”.
  • Zadanie 4: Sprawdzanie zgodności wykonana z założeniami. Przygotowanie i wdrażanie poprawek. Współpraca z asystentem pełniącym rolę 5Stars (patrz: Służba Nowy Teren – Koordynacja Asystent) Zasada: DCR pilnuje, by sprawy szły do przodu, 5ST pilnuje, by nic nie zostało zaniedbane.
  • Standardy: (1) Współpraca z wolontariuszami nie przez wydawanie poleceń typu „mówiłem mu, co ma zrobić”, ale wyłącznie przez pytanie, czy ktoś byłby gotów się zaangażować oraz tłumaczenie, dlaczego warto. (2) Ćwiczenie w tej roli polega na tym, by poradzić sobie z koordynacją działań innych, nie angażując się bezpośrednio samemu. Oczywiście, od czasu do czasu można bezpośrednio wesprzeć, ale nie tak, że zabraknie czasu i sił na koordynację, bo poszły na bezpośrednie wykonywanie. Przywództwo zadba o zrozumienie tej roli wśród wspólnotowiczów.
  • Harmonogram: Odpowiedzialność na 1 rok.
  • Odpowiedzialność przed: D.B.
  • Kompetencje: Działaj po zatwierdzeniu twoich projektów.