Służba: Prace Wolontariuszy – Projekty

Służba: Prace Wolontariuszy – Projekty

 • Osoba:
 • Cel: Wykonanie maksimum prac przy ośrodku, które można wykonać siłami wolontariuszy przez znajdowanie i angażowanie grup, które podejmą się roli lokomotywy w wykonaniu danych projektów.
 • Zadanie 1: Tworzenie list projektów, szczególnie odnośnie kształtowania terenu i zieleni (nowe instalacje, nasadzenia). Konsultacja z Zespołem Przywódczym.
 • Zadanie 2: Znajdowanie grup, które podjęłyby się roli lokomotywy w wykonaniu danych prac – realizacji projektów. Przygotowanie harmonogramu tych prac.
 • Zadanie 3: Koordynowanie wykonania projektów: Konsultacje projektów z zespołem przywódczym, specjalistami oraz przedstawicielami grup, które podjęły się zadania. Uwzględnianie pomysłów i uwag ekspertów.
 • Zadanie 4: Koordynowanie informacji o pracach, „zapalania” docierającego do najdalszych krańców wspólnoty (chociaż wykonania prac podejmuje się jedna z grup, w miarę potrzeb zapraszani są inni członkowie wspólnoty). Grzegorz Bednarczyk jest gotowy włączać przygotowaną informację do reportaży Misja & Materia i wysyłać inne newsy.
 • Zadanie 5: Udostępnienie terenu prac grupie, która podjęła się wykonania. Sprawdzanie, czy prace są wykonywane zgodnie z oczekiwaniami (projektem).
 • Zadanie 6: W razie potrzeby: Pomoc w znalezieniu odpowiednich narzędzi i wsparcie w zaopatrzeniu w materiały, wskazanie miejsc, gdzie można je składować itp.
 • Zadanie 7: Zabezpieczenie ośrodka przed zabrudzeniem i zniszczeniami podczas prac, np. przez wyłączenie niektórych pomieszczeń z użytkowania, położenie chodników etc. Dopilnowanie, by nikt bez zgody nie wykonywał otworów i nie montował urządzeń, by nie uszkodzić istniejących instalacji.
 • Zadanie 8: Służba porządkowa podczas prac wolontariuszy – zadbanie o bezpieczeństwo rzeczy, przypominanie rodzicom, by dzieci nie pozostawały bez opieki, by nie przebywały w pobliżu prowadzonych prac, nie niszczyły pomieszczeń ośrodka np. przez zabłocone buty, etc. Dzieci powinny znajdować się w zasadzie na terenie Centrum Rodzinnego.
 • Zadanie 9: Dopilnowanie rzeczy, które należy dopilnować po zakończeniu prac, np. podlewania nasadzeń itp.
 • Dane:
 • Standardy:
 • Szkolenie:
 • Harmonogram:
 • Odpowiedzialność przed:
 • Kompetencje: