Służba: Relacje ze Wspierającymi

Służba: Relacje ze Wspierającymi

  • Osoba:
  • Cel: 
  • Zadanie 1: Wysyłanie podziękowań do ofiarodawców zewnętrznych przez e-mail. Dane: (1) Odbieranie danych od osoby odpowiedzialnej za służbę Finanse z Zapasem (J.L.) co do osób spoza wspólnoty, które ofiarowały (obecnie mamy zaległości od 26 stycznia 2019). (2) Grzegorz Bednarczyk może przesłać kilka przykładów podziękowań z przeszłości. (3) Trzeba przesłać każde podziękowanie do wiadomości Grzegorza Bednarczyka w sposób widoczny dla adresata, któremu składamy podziękowanie.
  • Zadanie 2: Przygotowywanie innych form podziękowania dla ofiarodawców zewnętrznych. Inicjatywa mile widziana.
  • Dane:
  • Standardy:
  • Szkolenie:
  • Harmonogram:
  • Odpowiedzialność przed:
  • Kompetencje: