Służba: Światła

Służba: Światła Sceniczne

  • Osoba:
  • Cel: 
  • Zadanie 1: Konstruowanie oświetlenia scenicznego.
  • Zadanie 2: Sterowanie oświetleniem scenicznym.
  • Dane:
  • Standardy:
  • Szkolenie:
  • Harmonogram:
  • Odpowiedzialność przed:
  • Kompetencje: