Służba: Trinum Forum – Zapewnienie Miejsca

Służba: Trinum Forum – Zapewnienie Miejsca: Katowice

  • Cel: Zapewnienie miejsca na wydarzenia Trinum Forum wraz z funkcjonującym zapleczem w Katowicach.
  • Zadanie 1: Znalezienie miejsca na wydarzenia Trinum Forum w  wybraną niedzielę raz w miesiącu (np. każda druga niedziela miesiąca): Katowice. Dane: Może być to samo pomieszczenie, co Klub Forum, jeżeli spełnia kryteria.  Standardy:  Optymalne parametry: Większe pomieszczenie na wykład, umożliwiające spotkanie kilku grup seminaryjnych jednocześnie po wykladzie, lub w sąsiadujących pomieszczeniach, z zapleczem cateringowym i sanitarnym. Kompetencje: Działaj po zatwierdzeniu projektów.
  • Zadanie 2: Zapewnienie funkcjonowania zaplecza: (w przygotowaniu)
  • Odpowiedzialność przed: D.B. (IMG)
  • Kompetencje: Działaj po zatwierdzeniu twoich projektów.