Służby Utrzymania: Adaptowanie Audytoriów do Wydarzeń

Służby Utrzymania: Adaptowanie Audytoriów do Wydarzeń

 • Osoba prowadząca, grupa:
 • Cel:
 • Zadanie 1: Ustawianie stolików krzeseł itp. przed wydarzeniem odpowiednio do charakteru wydarzenia, w tym  krzeseł i stolików ogrodowych, jeżeli służyć będą temu wydarzeniu.
 • Zadanie 2: Ustawianie stolików i krzeseł w przerwach między poszczególnymi punktami wydarzenia zgodnie z opisem.
 • Zadanie 3: Ustawianie stolików, krzeseł itp po wydarzeniu odpowiednio do wydarzenia po nim następującego, nawet, jeżeli będzie takie same ustawienie. W tym przypadku uporządkowanie.  
 • Dane:
 • Standardy: Dokładnie według znaczników na podłodze lub według rysunku.
 • Szkolenie:
 • Harmonogram:
 • Odpowiedzialność przed:
 • Kompetencje: