Służby Utrzymania: Drzewa

Służby Utrzymania: Drzewa

 • Osoba prowadząca, grupa:
 • Cel: Utrzymanie drzew zgodnie z projektem zieleni.
 • Zadanie 1: Przycinanie żywopłotu wysokich klonów wzdłuż okien Mniejszego Audytorium. Trzy razy w roku: luty, maj, sierpień. Precyzyjnie na jedną wysokość, analogicznie do poprzednich, płaszczyzna pionowa zgodnie z brzegiem chodnika.
 • Zadanie 2: Przycinanie ściany drzew wzdłuż torów. Raz w roku (ustalić termin). Modrzewie i (?) puszczamy na dowolną wysokość, pozostałe nieregularnie 2-3 m.
 • Zadanie 3: Przycinanie pozostałych drzew tylko według ustaleń podczas przeglądu z osobą odpowiedzialną za estetykę (G.B.) lub wyznaczoną przez nią osobą.
 • Dane:
 • Standardy: 
 • Szkolenie:
 • Harmonogram: odpowiedzialność na rok
 • Odpowiedzialność przed: Koordynator Służb Utrzymania
 • Kompetencje: działaj po zatwierdzeniu twoich projektów