Służby Utrzymania: Odgracanie Outdoor

Służby Utrzymania: Odgracanie Outdoor

  • Osoba prowadząca, grupa:
  • Cel:
  • Zadanie 1: Usuwanie z terenu wszelkich przedmiotów, które ktoś porzucił, elementów budowlanych, stert ziemi itp. Przegląd raz w tygodniu.
  • Dane:
  • Standardy:
  • Szkolenie:
  • Harmonogram:
  • Odpowiedzialność przed:
  • Kompetencje: