Służby Utrzymania: Uszkodzenia Estetyczne i Uszkodzenia Wyposażenia

Służby Utrzymania: Uszkodzenia Estetyczne i Uszkodzenia Wyposażenia

 • Osoba prowadząca, grupa:
 • Cel:
 • Zadanie 1Usuwanie uszkodzeń estetycznych: odpryski farby na filarach, stolarce aluminiowej, uszkodzenia drzwi i futryn i inne.
 • Zadanie 2: Usuwanie uszkodzeń na ścianach. Ponowne malowanie.
 • Zadanie 3: Bieżąca naprawa drobnych awarii urządzeń i wyposażenia ośrodka, gdy nie ma konieczności oddawania do serwisu lub sprowadzania fachowców (np. awaria żaluzji, wtyczek itp.)
 • Dane:
 • Standardy:
 • Szkolenie:
 • Harmonogram:
 • Odpowiedzialność przed:
 • Kompetencje: