Szukajcie a Znajdziecie 1

Forum Idei Szukajcie a znajdziecie 1

  • Poznajmy tekst, z którego pochodzą słowa „szukajcie a znajdziecie”. Są to słowa Jezusa:  

9 …Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; pukajcie, a otworzą wam (…) 11 Jeżeli którego z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? (…) 13 Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. (Jezus, Ewangelia Łukasza 11)

  • Czego szczególnie warto szukać, zdaniem Jezusa? W. 13 
  • Czego szczególnie warto szukać, zdaniem Św. Pawła? 

17 Królestwo Boże to nie sprawa tego, co się je i pije, ale to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. (Św. Paweł, List do Rzymian 14)

  • Jak znaleźć pełnię życia? 

6 Szukajcie Pana, a żyć będziecie… (Księga Amosa 5)

  • Jakie postawy wobec Boga przyjmują ludzie, by zdobyć pełnię życia? 

10 …Nie ma sprawiedliwego, nawet ani jednego, 11 nie ma rozumnego, nie ma, kto by szukał Boga. (List do Rzymian 3)

  • Jak to się dzieje, że ktoś zaczyna szukać Boga? 

44 Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec… (Jezus, Ewangelia Jana 6)

  • Jak szukać Boga? Czego mamy szukać? 

11 …wyrocznia Pana Boga – …ześlę głód na ziemię, nie głód chleba ani pragnienie wody, lecz głód słuchania słów Pana. 12 Wtedy błąkać się będą od morza do morza… by znaleźć słowo Pana… (Księga Amosa 8)

  • Do czego doprowadzi nas szukanie Boga według Fundamentalnego Planu
  • Co jest tutaj szczególną wartością? Co mamy wspólnego?