Wiara Przenosi Góry 2

Forum Idei Wiara przenosi góry 2

  • Powiedzenie „wiara przenosi góry” wzięło się od słów Jezusa zapisanych w Ewangelii Św. Marka. 

22 Jezus im odpowiedział: Miejcie wiarę w Boga! 23 Zaprawdę, powiadam wam: Kto powie tej górze: Podnieś się i rzuć się w morze!, a nie wątpi w duszy, lecz wierzy, że spełni się to, co mówi, tak mu się stanie. 24 Dlatego powiadam wam: Wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie. (Ewangelia Marka 11)

  • Góra może znaleźć się w morzu, czyli nasze przeszkody mogą być usunięte przez wiarę. Jaka to musi być wiara? W. 23 

17 …Nauczycielu, przyprowadziłem do Ciebie mojego syna, który ma ducha niemego. 18 Ten, gdziekolwiek go chwyci, rzuca nim, a on wtedy się pieni, zgrzyta zębami i drętwieje… 22 …Lecz jeśli możesz co, zlituj się nad nami i pomóż nam! 23 Jezus mu odrzekł: Jeśli możesz? Wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy. 24 Natychmiast ojciec chłopca zawołał: Wierzę, zaradź memu niedowiarstwu!  (Ewangelia Marka 9)

  • Jaką górę napotkał na swojej drodze ten człowiek? 
  • Czego potrzebował ten człowiek, by góra została usunięta? Wers 23 
  • Co ojciec chłopca myślał o swojej wierze? Wers 24 
  • Jakie znalazł rozwiązanie? Wers 24 

2 Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala… (List do Hebrajczyków 12)

  • Skąd można wziąć więcej wiary? 
  • Co jest największym przejawem wiary, o którym mówi Fundamentalny Plan?
  • Czy jest tu coś dla mnie wartością?