Wizja

Wizja

Każdy człowiek ma w swoim życiu kilka okazji, by odkryć i zastosować kluczowe zasady Chrystusa (Fundamentalny Plan) by zmieniły jego los.

Lub w formie hasła:

Co trzecie okno się zajarzy, by krąg forum się w nim zdarzył!

Nasz Plan

Pomnażanie uczniów Chrystusa i pomnażanie kręgów forum wyjdzie daleko poza nasz krąg i każdy człowiek będzie miał okazję…

Zadecyduje o tym działanie Boga w sercach ludzi. Więc ufamy!

Zadecyduje o tym jakość rzeczy przygotowywanych na forum oraz idący za nimi żywy wzór ludzi, którzy poprowadzą kręgi forum na różnych poziomach, od pierwszych kroków, aż po przywództwo.