Trinum •

Wspólnota Trinum

Wspólnota Trinum (Posłannictwo) jest nastawiona na budowanie fundamentów chrześcijańskiego życia i wyposażanie do służby pomnażania uczniów Chrystusa.

Podstawową formą jest mała grupa. Mała grupa? Zostawiam wszystko i lecę!

Budowanie uczniów

Jezus powiedział: „Idąc, czyńcie uczniów ze wszystkich narodów.”

Co to znaczy budować ludzi na uczniów Chrystusa? Oto definicja. Budowanie uczniów to:

Skoncentrowane na małej grupie wybranych ludzi (1) budowanie przyjaźni (miłość, bezwarunkowa akceptacja, otwartość) (2) rzucanie wizji (pokazywanie, kim mogą się stać, co jest możliwe), (3) pokazywanie osobistego wzoru (nie oczekuję niczego, czego sam nie robię), (4) stawianie wyzwań i kierunkowanie (ale tak, by lecieli jak na skrzydłach), (5) tworzenie okazji do bycia odpowiedzialnymi przede mną (kto chce się rozwijać, ten skorzysta).

Najważniejsze Pytania

(1) Co to znaczy być uczniem Chrystusa (kwalifikacje)? (2) Czy jesteś uczniem Chrystusa? (3) Czy wybrałeś uczniów?  (4) Jakie są podstawowe elementy budowania? (5) Jakie są przyczyny, dla których pomnażanie nie wychodzi?

Najlepszy wzór

Odkryj, jak robił to Ktoś, Kto wywarł największy wpływ na świat oraz Jego pierwsi naśladowcy i znajdź inspirację

Najlepszy Wzór

Ścieżka wzrostu – Fundamenty

Serie studiów Biblijnych i seminariów (ilość spotkań) we Wspólnocie Trinum:

 • 4 Prawa Duchowego Życia
 • Ugruntowanie (4)
 • Ewangelia Marka (10)
 • Historie Znane Nieznane (18)
 • List do Filipian (8)
 • List do Efezjan (11)
 • Grupa Odkrywcza (6)
 • List Jakuba (13)
 • Księga Joela (5)
 • Duchowe Zasady Chrześcijańskiego Życia (30)
 • Ewangelia Jana Cz. I (25)
 • List do Rzymian Cz. I (31)
 • Grupa Uczniów (7)
 • Osobista Historia
 • 4 Prawa – Jak przedstawić?
 • Jak prowadzić małą grupę?