Kościół Baptystów w Bielsku-Białej

Kościół Baptystów w Bielsku-Białej

Kościół Baptystów w Bielsku-Białej jest cząstką wspólnoty Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej.

Kościół Baptystów jest kościołem chrześcijańskim przynależącym do nurtu protestanckiego. Podstawowe prawdy wiary: Pismo Święte jest największym autorytetem w sprawach wiary; tylko Bogu, w Trójcy Jedynemu, należy się cześć religijna; Jezus Chrystus jest jedynym Pośrednikiem i Zbawicielem; zbawienie jest niezasłużonym przez człowieka darem Bożym.

Kościół Baptystów skupia na świecie ponad 100 mln osób. Znani baptyści to… (więcej o Kościele Baptystów)

Jakim kościołem jesteśmy?

Kościół 9:10

Wzór zaczerpnięty z Ewangelii Mateusza 9:10: „Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami.”

Ten wzór staramy się wiernie przekładać na język współczesności, współczesnych problemów. Wynikiem jest kościół nieformalnych więzi, za stołem, nie czując się lepszym od kogokolwiek.

Wiadomość na wejściu: „Nie czuję się lepszy, czy ważniejszy od ciebie, kimkolwiek jesteś!”

Kościół Uczniów

Nazywamy siebie kościołem „uczniowskim”, ponieważ budowanie uczniów Chrystusa w małych grupach to jedyna najważniejsza rzecz, jaką się zajmujemy. Wszystko inne to tło.

Dlatego podstawową formą naszego istnienia jest mała grupa, dziesiątki grup.

Mała grupa? Zostawiam wszystko i lecę!

Kościół Baptystów w Bielsku-Białej

Ul. 3-go Pułku Strzelców Podhalańskich 8; 43-300 Bielsko-Biała

  • Pastor Grzegorz Bednarczyk: gbeb(a)go2.pl
  • Pastor Dawid Bednarczyk: dawidbednarczyk(a)op.pl

Kancelaria: Ul. 3-go Pułku Strzelców Podhalańskich 8; 43-300 Bielsko-Biała; tel. 33 812 26 36.

Kościół: ul. Listopadowa 108; 43-300 Bielsko-Biała

Sprawdź, jak do nas trafić:

GOOGLE ZUMI

mail: biuro@coek.pl