Wzorzec Ustawienia i Oświetlenia Audytoriów

Wzorzec Ustawienia i Oświetlenia Audytoriów COEK

Park Auditorium

Oświetlenie – Wydarzenie Niedziela

  • Przed spotkaniem. Włączamy: (1)(2) – metalohalogeny nad sceną; (5)(6)(7) – halogeny wszystkie rzędy; (8) – cokół led.
  • Muzyczne Klimaty. Gdy zaczyna się zapowiedź muzyki:  Wyłączamy (6)(7) – halogeny; Zostaje: (1)(2) – metalohalogeny nad sceną; (5) halogeny  nad sceną; (8) – cokół led.
  • Przerwa 1Włączamy: (6)(7) – halogeny nad resztą audytorium; (3)(4) – metalohalogeny nad resztą audytorium; gdy metalohalogeny się trochę rozświetlą: Wyłączamy: (5)(6)(7)(8) – halogeny; Zostaje (8) – cokół led.
  • Video i Muzyka. Wyłączamy (3)(4) – metalohalogeny. Po zakończeniu muzyki lub video: Włączamy (5)(6)(7) – halogeny. Metalohalogenami możemy doświetlić dopiero po 15-20 min. od wyłączenia, po ostygnięciu.

Mniejsze Audytorium

Wersja w czasie pandemii:

Ustawienie w tygodniu (w niedzielę przenosimy dwa stoliki jak pokazują strzałki)

Wersja bez pandemii:

Ustawienie stolików.

Oświetlenie – Wydarzenie Niedziela:

Gdy jest światło dzienne. Włączamy minimum: (6)Wyłącznik z symbolem ⊕ (rozświetlenie “okna” na suficie, led barwa 6000K – to oświetlenie włączamy zawsze, gdy audytorium jest używane przy świetle dziennym); (1) Halogen “Ramka” na oknie na suficie + wszystkie lampki 230V na blatach + wszystkie świeczki elektryczne.  Reszta oświetlenia według uznania.

  • Gdy brak światła dziennego. Wszystkie światła na wyłącznikach przy Centrum Rodzinnym za wyjątkiem wyłącznika (6) z symbolem ⊕ (rozświetlenie “okna” na suficie, led barwa 6000K – po zmroku nie stosujemy) + Wyłącznik (11) przy Patio – oświetlenie drzwi na patio + wszystkie lampki 230V na blatach + wszystkie świeczki elektryczne.

Hall Główny i Biura

Przed wydarzeniem oraz na koniec spotkania grup ustawiamy stoły i krzesła oraz sztaplujemy krzesła jak na rysunku. Nie pozostawiamy żadnych przedmiotów, kartek itp.

Oświetlenie Hall – Wydarzenie Niedziela: Pełne oświetlenie + sezonowe dekoracje.

Przy Patio i Katering

(Tu będzie zdjęcie planu pomieszczeń z ustawionymi stołami, krzesłami i sztaplowanymi krzesłami, z opisem tych stołów i krzeseł.)

Nie zostawiamy żadnych innych stołów lub krzeseł poza opisanymi. Nie pozostawiamy żadnych przedmiotów lub kartek.

Dzieci A

(Tu będzie zdjęcie planu pomieszczeń z ustawionymi stołami, krzesłami, sztaplowanymi krzesłami i innymi urządzeniami, z opisem wszystkich przedmiotów.)

Nie zostawiamy żadnych innych stołów lub krzeseł poza opisanymi. Nie pozostawiamy żadnych przedmiotów lub kartek.

Dzieci B

(Tu będzie zdjęcie planu pomieszczeń z ustawionymi stołami, krzesłami, sztaplowanymi krzesłami i innymi urządzeniami, z opisem wszystkich przedmiotów.)

Nie zostawiamy żadnych innych stołów lub krzeseł poza opisanymi. Nie pozostawiamy żadnych przedmiotów lub kartek.

Wzorzec Ustawienia i Utrzymania Kawiarenek COEK

Opis odnosi się do Zadań 2 i 4 w opisie służby Kawiarenki – Tworzenie i Funkcjonowanie.

Ustawienie stolików i krzeseł

Zdjęcie planu Auditorium Mniejszego wersja Kawiarenka w tygodniu. Wymiary odległości.

Zdjęcie planu ustawienia jednego stolika.

Zdjęcie ustawienia jednego stolika.

Nie pozostawiamy żadnych innych stolików, krzeseł lub innych przedmiotów.

Stoliki i krzesła ustawiamy równo według wzoru, na początku kawiarenki i możliwie bezpośrednio po odejściu osób od stolika.

Światła

Zdjęcie wyłączników przy centrum rodzinnym i przy patio z opisem wyłączników oraz miejsca umieszczenia wyłączników.

  • Gdy jest światło dzienne (zmodyfikuj do kawiarenki w tygodniu). Włączamy minimum: (5)Wyłącznik z symbolem ⊕ (rozświetlenie “okna” na suficie, led barwa 6000K – to oświetlenie włączamy zawsze, gdy audytorium jest używane przy świetle dziennym); (1) Halogen “Ramka” na oknie na suficie + wszystkie lampki 230V na blatach + wszystkie świeczki elektryczne.  Reszta oświetlenia według uznania.
  • Gdy brak światła dziennego (zmodyfikuj do kawiarenki w tygodniu). Wszystkie światła na wyłącznikach przy Centrum Rodzinnym za wyjątkiem wyłącznika z symbolem ⊕ (rozświetlenie “okna” na suficie, led barwa 6000K – po zmroku nie stosujemy) + Wyłącznik (3) przy Patio – oświetlenie drzwi na patio (dopasuj numerację na zdjęciu + wszystkie lampki 230V na blatach + wszystkie świeczki elektryczne.

Hall Główny

Zdjęcie hallu głównego z ustawieniem stolików, krzeseł, wieszaków, kubłów na parasole. Z wymiarami rozmieszczenia.

Oświetlenie – Wydarzenie Niedziela

Pełne oświetlenie + sezonowe dekoracje.

Dekoracje na stolikach i blatach 

Wszystkie stoliki udekorowane, w tym zawsze świeczki lub tea-lighty.

Świeczki na stolikach i blatach – przynajmniej minimum 3-4 stale zapalone, w tym również na kontuarze kawiarenki. 

Przy Patio i Katering

Pomieszczenia przy patio i kateringowe są integralną częścią kawiarenki. Ważne jest by utrzymać tam porządek zgodnie z opisem.

Zdjęcie planu pomieszczeń z ustawionymi stołami, krzesłami i sztaplowanymi krzesłami, z opisem tych stołów i krzeseł.

Dopisek: nie zostawiamy żadnych innych stołów lub krzeseł poza opisanymi.

Blaty

Wszystkie blaty stołów, stolików i inne w obrębie kawiarenki powinny być puste, czyste, nie powinno być na nich absolutnie nic poza elementami kawiarenki.

Podłogi i Sanitariaty

W miarę możności czyste, bez smug, rozchlapanej wody, resztek ręczników itp.