Zespół Wizji

Zespół Wizji

A dokładniej zespół wspomagania wizji, bo wizja rodzi się na różnych szczeblach. Zespół inicjuje i wspomaga kluczowe projekty COEK.

Dawid Bednarczyk – Wspomaganie Pomnażania

Rafał Ślęzak – Kreowanie

Sławomir Szpaczek – Funkcjonowanie

Grzegorz Bednarczyk – Konsultant Pomnażania (Co-Founder & CEO)

„Co mnie szczególnie porusza? Widok młodego pokolenia, jego potencjał… Gdyby zaszczepić w nich paradygmaty, które pomogą im poszukiwać odpowiednio dużego celu i najlepszej drogi do niego? Gdyby nauczyć ich, jak mnożyć potencjał, a nie marnować, choćby razy dwa.” – Dawid Bednarczyk

„Ludzie często biegną, pozornie mają cel, ale de facto doświadczają zagubienia. Nie ma kto pomóc. Często tej pomocy nie chcą, chcą do wszystkiego dojść samemu, ale zanim dojdą, już koniec życia. To mnie porusza. (…) Potrzeba bycia ukierunkowanym, otoczonym troską. (…) Nie da się w ten sposób pomóc wielu, tylko kilku, ale gdy tego doświadczą i pójdą za tym wzorem, włącza się funkcja geometryczna, rodzi się pomnażanie.” – Rafał Ślęzak

„Stworzenie cyklu seminariów obejmujących wszystkie zagadnienia potrzebne komuś (…) w ramach szeroko pojętego budowania drugiego człowieka, z elementami pomnażania (jedni pomagają drugim, którzy pomagają następnym itd.). Marzy mi się, by ten sposób podejścia oraz styl życia, na który się on przekłada, dotarł w parę punktów świata i tam się pomnażał.” – Grzegorz Bednarczyk

Pomnażanie. Jedyna rzecz, którą się zajmujemy!