Autrium

Zaułek Wspierających (auxilium łac. wsparcie).

Jednym z niezastąpionych składników, by coś stworzyć, są finanse. Nasze podejście do nich pokazuje, co jest dla nas ważne.

Jest grono ludzi, dla których to, co tu razem robimy, jest ważne. Składamy Bogu hołd, że możemy razem przebywać w tym niezwykłym Autrium, bo „każdy dom jest przez kogoś zbudowany, a Tym, który zbudował wszystko, jest Bóg.” (Hbr 3)

Więcej o Autrium

Autrium to też seria rozważań (poniżej) o tym, jak materialne zaangażowanie może wznieść nas na wyżyny tworzenia i wpływu na rzeczywistość, w jaki sposób czyni nas ono, obok paru innych rzeczy, “producentami” rzeczywistości.

Tu również o Funduszach COEK na które można ofiarować, Formuła 10 o funduszach warunkowych, Co udało się stworzyć dzięki tym funduszom, dalej o materialnym zaangażowaniu w formie trochę zwariowanych  Przypowieści 01+ oraz oryginalne Obietnice 01+.

Sprawiedliwość delikatna jak motyl.  28 maja 2020

Jednym z owoców Ducha Świętego jest sprawiedliwość. Sprawiedliwość nie wymuszana, lecz upragniona, pragnienie sprawiedliwości. Jezus powiedział „szczęśliwi, którzy pragną sprawiedliwości.”

A na naszych oczach dzieją się dwie „niesprawiedliwości”. (1) Ci, którzy założyli swoje pieniążki, kierując się miłością i oddaniem, nie otrzymali ich z powrotem. Niektórzy uczynili to z wielkim oddaniem. (2) Było niezwykle dużo oddania, by powstał 2-gi etap, a nadal jest nieużytkowany, bo jeszcze trochę brakuje. Sprawiedliwie by było, jakby była korzyść z tego oddania.

Takie pragnienie sprawiedliwości, delikatne jak motyl, czy model samolotu z balsy, jednak bardzo upragnione dla wrażliwego serca.

Więc rodzą się z tego dwa cele: (1) oddać, co jesteśmy winni, (2) dokończyć II etap ośrodka. Może następnym razem zrobimy z tego cele mierzalne?!

By było sprawiedliwie.