Obietnice 01+

Obietnice 01+

Ponieważ Ośrodek, i to, co się w nim dzieje, odgrywa tak wielką rolę w życiu każdego z nas, wielu chrześcijan z naszej wspólnoty decyduje się na zaangażowanie tu ponad dziesiątej części swoich środków, czyli 0,1+, by sprawy toczyły się dynamicznie.

A Bóg ze swej strony złożył niezwykłą obietnicę, że jeżeli w ten sposób podejdziemy do sprawy, On obdarzy nas niezwykłą pomyślnością:

„Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu, a wtedy możecie Mnie doświadczać w tym – mówi Pan Zastępów – czy wam nie otworzę zaworów niebieskich i nie zleję na was błogosławieństwa w przeobfitej mierze” (Księga Malachiasza 3).

Następstwem jest wiele osobistych historii, jak Bóg realizuje tą obietnicę i obdarza pomyślnością.