Klub Dyskusyjny FI Katowice

Służba: Klub Dyskusyjny FI Katowice D.B. (LOG)

Cel: Zapewnienie miejsca dla spotkań Klubu wraz z funkcjonującym zapleczem.

Wskazówki: (1) Wybierz opcje zadań, konsultując wybór z prowadzącym dziedzinę. Przekazując zadanie, wskaż wybraną opcję.

Zadanie 1: Znajdowanie odpowiednich miejsc i pozyskiwanie. R. S. (LMW) Dane: Opcje: (1) Wynajmowanie pomieszczeń na godziny. (2) Wynajmowanie pomieszczeń na stałe. (3) Korzystanie z pomieszczeń w domu lub firmie (tylko Krąg Forum). (4) Pozyskanie pomieszczeń od miasta. (5) Pozyskanie terenu pod przyszły ośrodek – moduł I: klub. Standardy: (1) Dostępne są odpowiednie opracowania i wzory pism przydane przy pozyskiwaniu. (2) Optymalne parametry pomieszczeń: lokal w centrum miasta składający się z centralnej przestrzeni otwartej (hallu) lub większego pomieszczenia oraz kilku mniejszych pomieszczeń przylegających, umożliwiających spotkanie kilku grup seminaryjnych jednocześnie, z możliwością utworzenia prostego zaplecza cateringowego oraz sanitarnego. Kompetencje: Działaj po zatwierdzeniu projektów.

Zadanie 2: Adoptowanie miejsc do funkcji Klubu Dyskusyjnego.

Zadanie 3: Zapewnienie funkcjonowania zaplecza.

Zadanie 4: Promowanie możliwości klubu i wydarzeń.

Zadanie 5: Zarządzanie wydarzeniami i udostępnianie klubu. Dane: Wydarzenia: (1) Forum Idei z Prezentacją Tematu Dnia – niedziela 17:00 / w innym czasie; (2) kręgi forum w tygodniu; (3) DKF, DKK, DKP; (4) Piątki na Listopadowej – odpowiednik; (5) Klub Gier; (6) spotkania dla małżeństw; (7) Wstąp-na-Kawę. Standardy: Dopasowywanie do możliwości miejsca, ustalając priorytety z prowadzącym Służbę.

Zadanie 6: Pozyskiwanie środków materialnych.

Czas: Odpowiedzialność na rok od 2017-11-15

Kompetencje: Działaj po zatwierdzeniu twoich projektów, chyba, że w opisie zadań określono inaczej.

Odpowiedzialność przed: D.B. (IMG)