Poznaj Forum

Forum Idei – Inspirujące Spotkania

Tu opowiesz o swoich marzeniach jak chciałbyś zmienić świat i znajdziesz inspirację, by się udało.

Forum Idei 2017 to cykl spotkań w niedzielne popołudnia, na żywo i on-line oraz w kilkudziesięciu mniejszych kręgach w ciągu tygodnia – w Bielsku-Białej, kilku miastach Śląska, Krakowie i innych miejscach.

Ścieżka Forum – 5 Pytań

(1) Każdy z nas jest wrażliwy na coś trochę innego i zrobiłby wiele, by to zmienić. Co ciebie szczególnie porusza?

(2) Co zamierzasz zrobić, by to zmienić?

(3) Co powiedział na ten temat Ktoś, Kto wywarł największy wpływ na świat oraz Jego pierwsi naśladowcy? Odkryj cztery kardynalne zasady, które potrzebujemy zastosować, by marzenia zakończyły się pomyślnie.

(4) Jak zamierzasz osobiście zastosować cztery zasady Chrystusa?

(5) Jak zamierzasz zaszczepić w otoczeniu cztery zasady Chrystusa? Istnieje nieskończona liczba twórczych sposobów.

Czym jest Forum Idei?

Jest jak skrzyżowanie szlaków.

Tu możesz przyjść i przedstawić to, jak chciałbyś uczynić swoje miasto wspanialszym, czy świat. Tu możesz przedstawić, co tworzysz, także dylematy, z którymi się zmagasz.

Tu może usłyszysz coś, co okaże się inspiracją na dalszą drogę i odbiciem do dalszego rozwoju. Czasami wystarczy jedno spotkanie.

Poznaj Forum – ciąg dalszy

Znajdź Forum

W niedzielne popołudnia

W naszym ośrodku przy ul. Listopadowej 108 w Bielsku-Białej.

16:55 – Muzyczne Klimaty Nieba. Głębokie słowa w mniej lub bardziej wyrafinowanej formie, w zależności, kto pojawi się na scenie.

17:20 – Ekspozycja Tematu Dnia, formuła wykładu. W naszym ośrodku na żywo i w wielu innych miejscach on-line.

Możesz zobaczyć wykład on-line lub z archiwum wykładów w zakładce Media.

18:10 – Forum – Kręgi. Przy kubku kawy, czy herbaty, w mniejszych kręgach, można powiedzieć o swojej wizji i dylematach i posłuchać innych. Zawsze czeka wybór inspirujących cytatów.

Po każdym z punktów programu jest przerwa, by można było przybyć specjalnie na któryś z nich.

W tygodniu

Każdego tygodnia kilkadziesiąt mniejszych kręgów forum, w przeróżnych miejscach i czasie, czasami jako część innych wydarzeń. Jak się potocznie mówi, koniec języka za przewodnika.

Jeżeli jest zainteresowanie, znajdzie się możliwość!

Forum Idei zatrzymane w kadrze

Nasza Wizja

Nasza Wizja

Każdy człowiek ma w swoim życiu kilka okazji, by odkryć i zastosować kluczowe zasady Chrystusa, by zmieniły jego los.

Lub w formie hasła:

Co trzecie okno się zajarzy, by krąg forum się w nim zdarzył!

Nasz Plan

Zadecyduje o tym działanie Boga w sercach ludzi. Więc ufamy!

Zadecyduje o tym jakość rzeczy przygotowywanych dla forum oraz idący za nimi żywy wzór ludzi, którzy poprowadzą kręgi forum na różnych poziomach, od pierwszych kroków, aż po przywództwo.

Dlatego naszą misją jest tworzenie najlepszych materiałów dla forum i przekazywanie żywego wzoru. Wierne budowanie ludzi w taki sposób zatoczy coraz szersze kręgi i kiedyś każdy będzie miał okazję…

Warsztat Forum

Tu dzielimy się ostatnimi pracami nad materiałami dla forum na różnych poziomach, od pierwszych kroków, po przywództwo. Materiały są wielokrotnie „oblatywane” i szlifowane w realnych sytuacjach w kręgach forum.

Tu znajdziecie zwiastuny nowych tematów.

Warsztat Forum

Forum Pomnażania

Jeżeli nie ma dla ciebie rzeczy ważniejszej, niż budowanie ludzi według wzoru Jezusa i szukasz więzi z podobnymi sobie dla wzajemnej inspiracji, Forum Pomnażania może być miejscem dla ciebie. To całkowicie nieformalny ruch…

Forum Pomnażania

Najważniejsze Pytania

Najlepszy wzór

Jeżeli jesteś chrześcijańskim liderem i przytłacza cię ogrom wyzwań, odkryj, jak to robił Ktoś, kto wywarł największy wpływ na świat oraz Jego pierwsi naśladowcy i znajdź inspirację.

Najlepszy Wzór

Z mostka kapitańskiego

Z mostka kapitańskiego

Co 2-3 dni nowe inspiracje z Bożego Słowa, zapisywane w formie dziennika pokładowego. Korekta kursu prosto z góry.

GRZEGORZ BEDNARCZYK, KOŚCIÓŁ BAPTYSTÓW BIELSKO-BIAŁA

Boże, jacy potrzebujemy być dzisiaj, by za 10,  20,  30  lat… ?

14 grudnia 2017, Ewangelia Mateusza 5,4

„Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.”

Smutni, bo tak wybrali, że nie zaleją smutku którymś z tysięcy sposobów, lecz zostawią miejsce dla lepszej radości. Boże, nie pamiętam większej, niż ta, gdy stanąłeś na mej drodze. Wybieram Radość! Czytaj dalej Z mostka kapitańskiego

Reportaże

Reportaże 01+ & Przyjaciele

01+ & Przyjaciele – nowe odcinki co tydzień lub dwa – to reportaże tworzone na zapotrzebowanie Służby 01+ & Przyjaciele, czyli tych, którzy angażują się materialnie lub rozważają takie zaangażowanie.

Jezus przemawiał w przypowieściach, np. o Synu Marnotrawnym. Reportaże 01+ & Przyjaciele to współczesna przypowieść o tym, co by było, gdyby chrześcijanie we wspólnotach ofiarowali dziesiątą część swoich środków z plusem.

Twórcy reportaży mówią, że ich autorem jest Bóg, ponieważ codziennie modlą się, by ich prowadził i obdarzał mądrością. Miłej lektury!

01+ & Przyjaciele 2017-12-05 • Odc. 4

„Panie i Panowie, zaczynamy!” – przywołał zebranych starszy, szpakowaty mężczyzna.

W obszernej mansardzie przy Central Park West, należącej do jednego z wydziałów Uniwersytetu Columbia, przygasły światła i zajmujący prawie całą ścianę ekran ożył.

Profesor Forrester był twórcą interdyscyplinarnego zespołu ds. badań nad wizją. Ta nowatorska inicjatywa polegała na przyglądaniu się losom różnych wizji, dlaczego się realizują i zmieniają świat.

Zainteresowało się tym spore grono ludzi z non-profit i biznesu, z ONZ i Wall Street, także paru przywódców z chrześcijańskich kościołów. Była też grupka studentów.

Spotkania przebiegały według niekonwencjonalnej formuły, gdzie uczestnicy uosabiali różne paradygmaty, stereotypy i obyczaje, grając „adwokata diabła”, bywało dużo śmiechu i zabawy. Chociaż cel był bardzo poważny: zmienić świat.

Tego wieczora omawiali projekt, gdzie stosunkowo niewielka grupa pasjonatów…

…zmienia jeden z bardziej zdegradowanych skrawków globu…

…w coś zupełnie przeciwnego.

Gdy obraz się zatrzymał, dłuższą chwilę milczeli, znacząc krąg stukotem odstawianych filiżanek. „Co wy na to?” – przerwał milczenie profesor Forrester.

„Niech sobie rzucają wielkie wizje” – jeden z uczestników podjął rolę adwokata diabła – „niech rysują wykresy i mielą strategie w komputerach. Niech się nawet modlą.

Ale proszę Państwa, sprawa wymyka się spod kontroli. Oni zaczynają mówić o pieniądzach, o ofiarowaniu 01+. Czyż Bóg nie powiedział ”przynieście całą dziesięcinę… wtedy możecie Mnie doświadczać… czy wam nie otworzę zaworów niebieskich…” (Księga Malachiasza 3) Jeżeli nie będziemy przeciwdziałać, ich wizja” – tu ściszył głos – „zrealizuje się!

Patrzcie na te lampki, które właśnie nabyli do pomieszczeń swojego ośrodka.

Wczoraj pomysł, dziś realizacja!

Albo ta muzyczka w toaletach, którą parę dni temu zamontowali. Wczoraj potrzeba, dziś zaspokojenie!

Albo emblemat Forum Idei. Wczoraj pomysł, a dziś już pod naszymi oknami! To nie fotomontaż!

I tak ze wszystkim.”

„A ja myślę” – inny z uczestników wcielił się w rolę – „że oni źle gospodarują środkami. Czy nie lepiej było te lampki sprzedać i rozdać ubogim?”

„Ale przecież to nieprawda, że źle gospodarują!” – obruszył się jeden ze studentów. Nie złapał jeszcze konwencji, w jakiej odbywało się spotkanie. Więc wszyscy huknęli śmiechem…

…który przez otwarte okno poleciał w dal…

…po zamarzniętej tafli Rezerwuaru Jacqueline Kennedy, poderwał po drodze stado ptactwa…

…by rozproszyć się na owalu Muzeum Guggenheima.

Chociaż sprawa była bardzo poważna: zmienić świat!

C.d.n.

Ty też „źle” zarządź środkami. Przyłącz się do Służby 01+ i Przyjaciele. Czytaj dalej Reportaże