Kościół

Kościół Baptystów w Bielsku-Białej

Kościół Baptystów w Bielsku-Białej jest cząstką wspólnoty Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej.

Kościół Baptystów jest kościołem chrześcijańskim przynależącym do nurtu protestanckiego. Podstawowe prawdy wiary: Pismo Święte jest największym autorytetem w sprawach wiary; tylko Bogu, w Trójcy Jedynemu, należy się cześć religijna; Jezus Chrystus jest jedynym Pośrednikiem i Zbawicielem; zbawienie jest niezasłużonym przez człowieka darem Bożym.

Kościół Baptystów skupia na świecie ponad 100 mln osób. Znani baptyści to… (więcej o Kościele Baptystów)

Kościół 9:10

Wzór zaczerpnięty z Ewangelii Mateusza 9:10: „Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami.”

Ten wzór staramy się wiernie przekładać na język współczesności, współczesnych problemów. Wynikiem jest kościół nieformalnych więzi, za stołem, nie czując się lepszym od kogokolwiek.

Wiadomość na wejściu: „Nie czuję się lepszy, czy ważniejszy od ciebie, kimkolwiek jesteś!”

Kościół Uczniów

Nazywamy siebie kościołem „uczniowskim”, ponieważ budowanie uczniów Chrystusa w małych grupach to jedyna najważniejsza rzecz, jaką się zajmujemy. Wszystko inne to tło.

Dlatego podstawową formą naszego istnienia jest mała grupa, dziesiątki grup. Co to znaczy budować ludzi na uczniów Chrystusa? Oto definicja. Budowanie uczniów to:

Skoncentrowane na małej grupie wybranych ludzi (1) budowanie przyjaźni (miłość, bezwarunkowa akceptacja, otwartość) (2) rzucanie wizji (pokazywanie, kim mogą się stać, co jest możliwe), (3) pokazywanie osobistego wzoru (nie oczekuję niczego, czego sam nie robię), (4) stawianie wyzwań i kierunkowanie (ale tak, by lecieli jak na skrzydłach), (5) tworzenie okazji do bycia odpowiedzialnymi przede mną (kto chce się rozwijać, ten skorzysta).

Mała grupa? Zostawiam wszystko i lecę!

Najważniejsze Pytania

Najlepszy Wzór

Ścieżka Wzrostu

Przymierze Członkostwa

Pragnieniem Boga jest, by wspólnota kościoła była najlepszym wzorem dla następnych, których Duch Święty tu przyprowadzi.

Dlatego, chociaż w wielu wydarzeniach może brać udział każdy, chcąc zostać członkiem Wspólnoty Kościoła trzeba spełnić najwyższe wymagania zawarte w Przymierzu Członkostwa. Jest to osobiste zobowiązanie do wyrażania swojej wiary przez:

  1. Przejawianie owoców nawrócenia i duchowego odrodzenia (podobieństwo do Chrystusa w charakterze i w działaniu).
  2. Rozwijanie osobistej więzi z Chrystusem – przez poznawanie Bożego Słowa i modlitwę. Więź z Bogiem pierwszym priorytetem.
  3. Zaangażowanie w spotkania całej wspólnoty. Całe serce dla jednej wspólnoty. Uczenie się w jednym, a nie w kilku środowiskach i pokazywanie takiego wzoru następnym.
  4. Oddanie małej grupie uczniów. Zaangażowanie w życie swojej małej grupy.
  5. Gotowość do zapoznawania ludzi z ewangelią i budowania ich na uczniów Chrystusa.
  6. Używanie we wspólnocie swoich duchowych darów. Oddanie służbie zgodnie z darami.
  7. Poświęcenie w ofiarowaniu dla wypełnienia Wielkiego Posłannictwa jednej dziesiątej swoich pieniążków z plusem. Wielka wizja wymaga wielkiego oddania.

Dlaczego ofiarowanie 01+ jest częścią przymierza członkostwa? (W przygotowaniu)

Kościół Baptystów w Bielsku-Białej

Ul. 3-go Pułku Strzelców Podhalańskich 8; 43-300 Bielsko-Biała

  • Pastor Grzegorz Bednarczyk: gbeb(a)go2.pl
  • Pastor Dawid Bednarczyk: dawidbednarczyk(a)op.pl

Kancelaria: Ul. 3-go Pułku Strzelców Podhalańskich 8; 43-300 Bielsko-Biała; tel. 33 812 26 36.

Kościół: ul. Listopadowa 108; 43-300 Bielsko-Biała

Sprawdź, jak do nas trafić:

GOOGLE ZUMI

mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.