Wspólnota

Wspólnota Posłannictwo

Jest całkowicie nieformalnym gremium.

Powstała przez zanoszenie ewangelii do ludzi i budowanie ich na uczniów Chrystusa. Jej celem jest dalsze zanoszenie ewangelii i budowanie. Chrystus jest w centrum wszystkiego, co robimy.

Wspólnota Posłannictwo pozwala wzrastać w wierze bez zajmowania się kwestią przynależności do kościoła.

Więcej o Wspólnocie Posłannictwo.

Wspólnota Kościoła

Duch Święty przekonał wielu do utożsamienia się z cząstką kościoła Jezusa Chrystusa, którą powołał tu do istnienia.

To nasza Wspólnota Kościoła

Jest cząstką szerszej społeczności kościoła baptystów. Duch Święty daje przekonanie, by tą właśnie gałązkę Kościoła Chrystusa współtworzyć i tej gałązce szczególnie służyć.

Kościół Baptystów w Bielsku-Białej jest cząstką wspólnoty Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej.

Kościół Baptystów jest kościołem chrześcijańskim przynależącym do nurtu protestanckiego. Podstawowe prawdy wiary: Pismo Święte jest największym autorytetem w sprawach wiary; tylko Bogu, w Trójcy Jedynemu, należy się cześć religijna; Jezus Chrystus jest jedynym Pośrednikiem i Zbawicielem; zbawienie jest niezasłużonym przez człowieka darem Bożym.

Kościół Baptystów skupia na świecie ponad 100 mln osób. Znani baptyści to… (więcej o Kościele Baptystów)

Jakim kościołem jesteśmy?

Kościół 9:10

Wzór zaczerpnięty z Ewangelii Mateusza 9:10: „Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami.”

Ten wzór staramy się wiernie przekładać na język współczesności, współczesnych problemów. Wynikiem jest kościół nieformalnych więzi, za stołem, nie czując się lepszym od kogokolwiek.

Wiadomość na wejściu: „Nie czuję się lepszy, czy ważniejszy od ciebie, kimkolwiek jesteś!”

Kościół Uczniów

Nazywamy siebie kościołem „uczniowskim”, ponieważ budowanie uczniów Chrystusa w małych grupach to jedyna najważniejsza rzecz, jaką się zajmujemy. Wszystko inne to tło.

Dlatego podstawową formą naszego istnienia jest mała grupa, dziesiątki grup.

Mała grupa? Zostawiam wszystko i lecę!

Przymierze Członkostwa

Pragnieniem Boga jest, by wspólnota kościoła była najlepszym wzorem dla następnych, których Duch Święty tu przyprowadzi.

Dlatego, chociaż w wielu wydarzeniach może brać udział każdy, chcąc zostać członkiem Wspólnoty Kościoła trzeba spełnić najwyższe wymagania zawarte w Przymierzu Członkostwa. Jest to osobiste zobowiązanie do wyrażania swojej wiary przez:

  1. Przejawianie owoców nawrócenia i duchowego odrodzenia (podobieństwo do Chrystusa w charakterze i w działaniu).
  2. Rozwijanie osobistej więzi z Chrystusem – przez poznawanie Bożego Słowa i modlitwę. Więź z Bogiem pierwszym priorytetem.
  3. Zaangażowanie w spotkania całej wspólnoty. Całe serce dla jednej wspólnoty. Uczenie się w jednym, a nie w kilku środowiskach i pokazywanie takiego wzoru następnym.
  4. Oddanie małej grupie uczniów. Zaangażowanie w życie swojej małej grupy.
  5. Gotowość do zapoznawania ludzi z ewangelią i budowania ich na uczniów Chrystusa.
  6. Używanie we wspólnocie swoich duchowych darów. Oddanie służbie zgodnie z darami.
  7. Poświęcenie w ofiarowaniu dla wypełnienia Wielkiego Posłannictwa jednej dziesiątej swoich pieniążków z plusem. Dlaczego ofiarowanie 01+ jest częścią przymierza członkostwa? Ponieważ wielka wizja wymaga wielkiego oddania. Ale niech nikt nie czuje się przymuszony.

Służby Wspólnoty Kościoła

Służby Wspólnoty Kościoła

Kościół Baptystów w Bielsku-Białej

Ul. 3-go Pułku Strzelców Podhalańskich 8; 43-300 Bielsko-Biała

  • Pastor Grzegorz Bednarczyk: gbeb(a)go2.pl
  • Pastor Dawid Bednarczyk: dawidbednarczyk(a)op.pl

Kancelaria: ul. 3-go Pułku Strzelców Podhalańskich 8; 43-300 Bielsko-Biała; tel. 33 812 26 36.

Kościół: ul. Listopadowa 108; 43-300 Bielsko-Biała

Sprawdź, jak do nas trafić:

GOOGLE ZUMI

mail: biuro@coek.pl