Forum Idei – jak to się dzieje

Forum Idei – jak skrzyżowanie szlaków…

Tu możesz przedstawić swoje idee, jak chciałbyś uczynić swoje miasto wspanialszym, czy świat. Tu możesz przedstawić, co tworzysz, także dylematy, z którymi się zmagasz.

Wspólnie popatrzymy, co powiedział Ktoś, kto wywarł największy wpływ na świat.

Tu może usłyszysz coś, co okaże się inspiracją na dalszą drogę i odbiciem do dalszego rozwoju. Czasami wystarczy jedno spotkanie.

Forum Idei – nieustająca debata…

(1) Bezinteresowność? Twoja wizja i problemy są dla mnie ważniejsze od moich!

(2) Wieczność? Rozprzestrzenianie się podstawowej wiadomości o pojednaniu człowieka z Bogiem przez wiarę w Chrystusa (ewangelii) jako największej szansy dla świata.

(3) Wiara? Czyli zaufanie Chrystusowi. Skoro Komuś ufam, powierzam Mu całego siebie, by zrobił ze mną to, co może, łącznie ze zbawieniem. 100% zaufania!

(4) Zaangażowanie? Skoro Komuś ufam, zrobię wszystko, co mówi, że warto zrobić, będę Jego uczniem i naśladowcą. 100% zaangażowania.

(5) Naprawianie? Sprawiedliwość społeczna i kulturalna odnowa, jako skutek powyższych, tu i teraz! Po prostu wspanialsze miasto i świat.

(6) Pomyślność? Jestem na tyle bogaty, na ile dobrze zarządzam tym, co posiadam.

Forum Idei – w każdych warunkach…

KRUTYNIA, SIERPIEŃ 2017
KRUTYNIA, SIERPIEŃ 2017

Forum Idei…

…po prostu forum.