Poznaj Forum – ciąg dalszy

Forum Idei – jak to się dzieje?

Forum funkcjonuje głównie w mniejszych kręgach, w naszym ośrodku i w różnych innych miejscach. Nastaw się na bardzo nieformalną atmosferę.

Każdy przedstawia swoją wizję czynienia świata lepszym miejscem lub swoje problemy i dylematy.

Odkrywamy, co powie Ktoś, Kto wywarł największy wpływ na świat (Jezus Chrystus) i zastanawiamy się, jak to się ma do tego, jak chcemy zmienić świat.

Forum: Debata – ranking wartości

(1) Bezinteresowność? Twoja wizja i problemy są dla mnie ważniejsze od moich!

(2) Wieczność? Rozprzestrzenianie się podstawowej wiadomości o pojednaniu człowieka z Bogiem przez wiarę w Chrystusa (ewangelii) jako największej szansy dla świata.

(3) Wiara? Czyli zaufanie Chrystusowi. Skoro Komuś ufam, powierzam Mu całego siebie, by zrobił ze mną to, co może, łącznie ze zbawieniem. 100% zaufania!

(4) Zaangażowanie? Skoro Komuś ufam, zrobię wszystko, co mówi, że warto zrobić, będę Jego uczniem i naśladowcą. 100% zaangażowania.

(5) Naprawianie? Sprawiedliwość społeczna i kulturalna odnowa, jako skutek powyższych, tu i teraz! Po prostu wspanialsze miasto i świat.

(6) Pomyślność? Jestem na tyle bogaty, na ile dobrze zarządzam tym, co posiadam.

A Ty? Co o tym sądzisz?

Forum: Studium przypadku

(Jezus) wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A pewien człowiek… Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty, chciał… koniecznie zobaczyć Jezusa… Jezus… powiedział do niego: Zacheuszu… dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. Zeszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany. A wszyscy, widząc to, szemrali: Do grzesznika poszedł w gościnę. Lecz Zacheusz… powiedział: Połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. Na to Jezus rzekł do niego: Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu… Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło.  (Ewangelia Łukasza 19)

Co dla Jezusa było wartością?

Jak Jezus uczynił Jerycho lepszym miejscem?

Jak czynić świat lepszym – jakieś inspiracje?