Jak wesprzeć COEK?

Tworzymy razem COEK ofiarując ogólnie na jego przedsięwzięcia lub na poszczególne fundusze warunkowe z odpowiednim dopiskiem.

Konto

Fundusze warunkowe

Pozwalają realizować dane przedsięwzięcie w miarę pozyskiwania środków. Ofiarujemy z odpowiednim dopiskiem:

Fundusz Nowy Teren COEK

Nowy Teren

Z dopiskami: cegiełka, szpilka lub metr. Szczegóły na Nowy Teren – Jak Wesprzeć

Fundusz Budowy COEK Bielsko-Biała

Ofiarowanie na rzecz aktualnie prowadzonej budowy Ośrodka w Bielsku-Białej.

Z dopiskiem Fundusz Budowy lub FB. 

Pozostałe Fundusze Warunkowe COEK

Zobacz Fundusze warunkowe COEK

Pożyczanie

Budowanie naszego Ośrodka w Bielsku-Białej w takim tempie, jak to się dzieje, nie byłoby możliwe bez pożyczania. Pożyczanie środków przyspiesza nasze działania co najmniej trzykrotnie.

Co udało się stworzyć?

Oto, co udało się stworzyć dzięki zaangażowaniu wielu ludzi i wspólnot.

Co udało się stworzyć

Podziękowania

Dziękujemy wielu indywidualnym ofiarodawcom i wspierającym przez pożyczki. Niech obdarowująca przychylność Boga ciągle Was zaskakuje!

Wspólnoty, które wsparły nas

Jesteśmy niezmiernie wdzięczni Bogu za wspólnoty, które wsparły nas w budowie naszego Ośrodka.

Wspólnoty i gremia, które ofiarowały:

 • Rada Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP
 • Kościół Baptystów w Rzeszowie
 • I Kościół Baptystów we Wrocławiu
 • Kościół Baptystów w Elblągu
 • Kościół Baptystów w Giżycku
 • I Kościół Baptystów w Katowicach
 • Kościół Boży w Chrystusie „Jeruzalem” w Kuźni Raciborskiej
 • Kościół Baptystów w Tarnowie
 • Społeczność Chrześcijańska „Puławska” w Warszawie
 • Kościół Baptystów w Malborku
 • I Polski Kościół Baptystów w Nowym Jorku
 • Kościół Baptystów w Kielcach
 • Kościół Baptystów w Zelowie
 • Kościół Baptystów w Orzeszu
 • II Kościół Baptystów w Gdańsku
 • Kościół Baptystów w Olsztynie
 • II Kościół Baptystów w Krakowie
 • Kościół Baptystów „Wspólnota Radość” w Warszawie
 • Kościół Baptystów w Gnieźnie
 • Kościół Baptystów w Chrzanowie
 • Kościół Baptystów w Narwi
 • Kościół Baptystów w Ostródzie
 • Kościół Baptystów w Mińsku Mazowieckim
 • I Kościół Baptystów w Poznaniu

Wspólnoty, które wsparły nas pożyczkami:

 • I Kościół Baptystów w Warszawie
 • I Kościół Baptystów w Gdańsku
 • II Kościół Baptystów w Gdańsku
 • Kościół Baptystów w Malborku
 • I Kościół Baptystów w Krakowie
 • Kościół Baptystów w Rzeszowie
 • Placówka Kościoła Baptystów w Bochni
 • Kościół Baptystów w Łodzi
 • Kościół Baptystów w Gorzowie Wielkopolskim
 • Kościół Baptystów w Koninie
 • I Kościół Baptystów we Wrocławiu

Do tej pory ofiarodawcami i pożyczkodawcami na rzecz budowy Ośrodka w Bielsku-Białej są wyłącznie Polacy.

Proporcje ofiarowania i pożyczania

Głównym ofiarodawcą na rzecz budowy ośrodka pozostają Członkowie Naszej Wspólnoty. Oto proporcje ofiarowania i pożyczania od 2010-go roku do sierpnia 2018.

Przypowieści 01+

01+ to współczesna Przypowieść o tym, co by było, gdyby chrześcijanie we wspólnotach ofiarowali dziesiątą część swoich środków z plusem.

Przypowieści 01+

Obietnice Pomyślności

Bóg ze swej strony złożył niezwykłą obietnicę, że jeżeli w ten sposób podejdziemy do sprawy…

Obietnice Pomyślności