Służba 01+& Przyjaciele

Służba 01+Przyjaciele

Ponieważ Ośrodek, i to, co się w nim dzieje, odgrywa tak wielką rolę w życiu każdego z nas, wielu chrześcijan z naszej wspólnoty decyduje się na zaangażowanie tu ponad dziesiątej części swoich środków  – 0,1+ – by sprawy toczyły się dynamicznie.

Jednak nie byłoby nas tu, gdzie jesteśmy, gdyby nie wsparcie wielu Przyjaciół – chrześcijan i wspólnot – póki co, samych Polaków.

01+ & Przyjaciele to służba powszechna, to znaczy, każdy jest zachęcany do podjęcia jej. Rozważ swoje zaangażowanie, gdziekolwiek jesteś!

Bóg ze swej strony złożył niezwykłą obietnicę, że jeżeli w ten sposób podejdziemy do sprawy, On obdarzy nas niezwykłą pomyślnością:

„Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu, a wtedy możecie Mnie doświadczać w tym – mówi Pan Zastępów – czy wam nie otworzę zaworów niebieskich i nie zleję na was błogosławieństwa w przeobfitej mierze” (Księga Malachiasza 3).

Następstwem jest oczywiście wiele osobistych historii, jak Bóg realizuje tą obietnicę i obdarza pomyślnością.

Przypowieści 01+