Forum Idei: Życiowy Cel

Życiowy cel

14 …Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: 15 „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię…” 32 …przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych…  34 Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił… (Ewangelia Marka 1) 13 … Cały lud przychodził do Niego, a On go nauczał. (Ewangelia Marka 2)  10 „Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło.” (Jezus o sobie, Ewangelia Łukasza 19)

  • Jaki życiowy cel postawił sobie Jezus?
  • Jaki ja mam życiowy cel?