Trinum Kręgi

Kręgi Trinum 2021-12-26

(1) Jakie wartości pojawiły się w Prezentacji Tematu Forum? (2) Jakiego podejścia do trudności Bóg nas uczy? (3) Które słowa szczególnie zapamiętam? Dlaczego?

18 W każdym położeniu dziękujcie, bo taka jest wola Boża… względem was. (1 Tes 5) 2 Za pełną radość poczytujcie to sobie, bracia moi, ilekroć spadają na was różne doświadczenia. 3 Wiedzcie, że to, co wystawia waszą wiarę na próbę, rodzi wytrwałość. 4 …abyście byli doskonali, nienaganni, w niczym nie wykazując braków. (Jk 1) 3 …Bóg wszelkiej pociechy 4 …pociesza nas w każdym naszym utrapieniu, byśmy sami mogli pocieszać tych, co są w jakiejkolwiek udręce, pociechą, której doznajemy od Boga. (2 Kor 1) 11 Wszelkie karcenie na razie nie wydaje się radosne, ale smutne, potem jednak przynosi tym, którzy go doświadczyli, błogi plon sprawiedliwości. 12 Dlatego wyprostujcie opadłe ręce i osłabłe kolana! (Hbr 12)

Forum – Kręgi 2021-12-19  Radość

(1) Jakie wartości pojawiły się w Prezentacji Tematu Forum? (2) Z jakich, pozornie małych rzeczy możemy się cieszyć? (3) Które słowa szczególnie zapamiętam? Dlaczego?

24 Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje: Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna. (J 16) 3 Wysłani przez Kościół szli… sprawiając wielką radość braciom opowiadaniem o nawróceniu pogan. (Dz 15) 4 …chlubię się wami bardzo. Pełen jestem pociechy, opływam w radość w każdym ucisku. (2 Kor 7) 2 Dopełnijcie mojej radości przez to, że będziecie mieli te same dążenia: tę samą miłość i wspólnego ducha… 3 niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa… (Fil 2) 19 Jakaż jest nasza nadzieja albo radość, albo wieniec chwały? Czyż nie wy nią będziecie przed Panem naszym, Jezusem Chrystusem, w chwili Jego przyjścia? (1 Tes 2) 4 Nie znam większej radości nad tę, kiedy słyszę, że dzieci moje postępują zgodnie z prawdą. (3 J)

Kręgi Trinum 2021-12-12  Obietnice Modlitwy

(1) Jakie wartości pojawiły się w Prezentacji Tematu Forum? (2) Co obiecał Bóg, gdy wyrażamy wiarę przez modlitwę? (3) Które słowa szczególnie zapamiętam? Dlaczego Bóg posłał mi tą obietnicę?

3 Wołaj do Mnie, a odpowiem ci, oznajmię ci rzeczy wielkie i niezgłębione, jakich nie znasz. (Jr 33) 21 Jezus im odpowiedział: Zaprawdę, powiadam wam: jeśli będziecie mieć wiarę…, nawet jeśli powiecie tej górze: Podnieś się i rzuć się w morze!, stanie się. (Mt 21) 1 Ufność, którą w Nim pokładamy, polega na przekonaniu, że wysłuchuje On wszystkich naszych próśb zgodnych z Jego wolą. (1 J 5) 14 O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię. (J 14) 5 Jeśli zaś komuś z was brakuje mądrości, niech prosi o nią Boga, który daje wszystkim chętnie i nie wymawiając; a na pewno ją otrzyma. (Jak 1) 6 O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem! (Fil 4)

Kręgi Trinum 2021-12-05  Sposób Myślenia 1

(1) Jakie wartości pojawiły się w Prezentacji Tematu Forum? (2) Jakiego sposobu myślenia uczy mnie Bóg? (3) Które słowa szczególnie zapamiętam? Dlaczego?

1 Pan rzekł do Abrama: Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę. 2 Uczynię bowiem z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił i twoje imię rozsławię: staniesz się błogosławieństwem. (Rdz 12) 25 Byłem dzieckiem i jestem już starcem, a nie widziałem sprawiedliwego w opuszczeniu ani potomstwa jego, by o chleb żebrało. (Ps 37) 14 Do Pana… należą niebiosa… ziemia i wszystko, co jest na niej. (Pwt 10) 10 Korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. Za nimi to uganiając się, niektórzy zabłąkali się z dala od wiary i siebie samych przeszyli wielu boleściami. (1 Tm 6) 9 Czcij Pana ofiarą z twego mienia i pierwocinami całego dochodu, 10 a twoje spichrze napełnią się zbożem i tłocznie przeleją się moszczem. (Prz 3)

Kręgi Trinum 2021-11-28  Wspólnota z Bogiem

(1) Jakie wartości pojawiły się w Prezentacji Tematu Forum? (2) Dlaczego warto poświęcać czas na wspólnotę z Bogiem? (3) Które słowa szczególnie zapamiętam? Dlaczego?

24 Prowadzisz mnie według swojej rady… 25 Gdy jestem z Tobą (Boże), nie cieszy mnie ziemia. (Ps 73) 11 Jeden dzień w przybytkach Twoich (Boże) lepszy jest niż innych tysiące… 13 …szczęśliwy człowiek, który ufa Tobie! (Ps 84) 35 Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, (Jezus) …udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił. (Mk 1) 28 Mnie zaś dobrze jest być blisko Boga, w Panu wybrałem sobie schronienie, by opowiadać wszystkie Jego dzieła. (Ps 73) 19 (Modlę się, abyście zdołali) poznać miłość Chrystusa, przewyższającą wszelką wiedzę, abyście zostali napełnieni całą Pełnią Bożą. (Ef 3) 16…wszyscy mnie opuścili… 17 Natomiast Pan stanął przy mnie i wzmocnił mię, żeby się przeze mnie dopełniło głoszenie /Ewangelii/. (2 Tm 4)

Kręgi Trinum 2021-11-21  Bóg patrzy na serce

(1) Jakie wartości pojawiły się w Prezentacji Tematu Forum? (2) Bóg patrzy na serce człowieka. Jakie postawy Mu się podobają, a jakie nie? (3) Czy Bóg ujawnia jakieś moje postawy? Które słowa w związku z tym szczególnie zapamiętam?

4 …głosimy (ewangelię), aby się podobać nie ludziom, ale Bogu, który bada nasze serca. (1 Tes 2) 2O n czynił to, co jest słuszne w oczach Pańskich, ale nie szczerym sercem. (2 Krn 25) 25…odrzuciwszy kłamstwo: niech każdy z was mówi prawdę do bliźniego… (Ef 4) 16 Jeśli ktoś nienawidząc oddalił [żonę] … Mówi Pan Zastępów: Strzeżcie się w duchu waszym i nie postępujcie zdradliwie! (Mal 2) 5 wszelką wyniosłość przeciwną poznaniu Boga… poddajemy w posłuszeństwo Chrystusowi. (2 Kor 10) 3…ozdobą niech będzie nie to, co zewnętrzne… 4 ale wnętrze serca człowieka o nienaruszalnym spokoju i łagodności ducha. (1 P 3) 21 …przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione w was słowo… (Jak 1)

Kręgi Trinum 2021-11-14  Własność Boga 4

(1) Jakie wartości pojawiły się w Prezentacji Tematu Forum? (2) Oddając Chrystusowi swoje życie, oddajemy Mu także nasze talenty, dary, zdolności. Czego Bóg nas uczy odnośnie naszych darów, talentów, zdolności? (3) Które słowa szczególnie zapamiętam?

6 …niech nikt w swej pysze nie wynosi się nad drugiego… 7… Cóż masz, czego byś nie otrzymał? (1 Kor 4) 11 On ustanowił jednych apostołami… prorokami… ewangelistami… pasterzami i nauczycielami 12 dla przysposobienia świętych do wykonywania posługi… (Ef 4) 8 Kto zajmuje się rozdawaniem, [niech to czyni] ze szczodrobliwością; kto jest przełożonym, [niech działa] z gorliwością… (Rz 12) 3 Niech nikt nie ma o sobie wyższego mniemania, niż należy, lecz niech sądzi o sobie trzeźwo – według miary, jaką Bóg każdemu w wierze wyznaczył. (Rz 12) 14 Nie zaniedbuj w sobie charyzmatu, który został ci dany… 15 W tych rzeczach się ćwicz, cały im się oddaj, aby twój postęp widoczny był dla wszystkich. (1 Tm 4)

Kręgi Trinum 2021-11-07  Własność Boga 3

(1) Jakie wartości pojawiły się w Prezentacji Tematu Forum? (2) Oddając Chrystusowi swoje życie, oddajemy Mu także nasze ciała. Co z tego wynika w praktyce? (3) Które słowa szczególnie zapamiętam? Dlaczego?

19 Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? 20 Za /wielką/ bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele! (1 Kor 6) 28…Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. (Mt 5) 3 Wolą Bożą jest wasze uświęcenie: powstrzymywanie się od rozpusty, 4 aby każdy umiał utrzymywać ciało własne w świętości i we czci, 5 a nie w pożądliwej namiętności, jak to czynią nie znający Boga poganie. (1 Tes 4) 3 Wystarczy, żeście w minionym czasie pełnili wolę pogan i postępowali w rozwiązłościach, żądzach, nadużywaniu wina, obżarstwie, pijaństwie i w niegodziwym bałwochwalstwie. (1 P 4)

Kręgi Trinum 2021-10-31  Własność Boga 2

(1) Jakie wartości pojawiły się w Prezentacji Tematu Forum? (2) Jakich zasad Bóg nas uczy odnośnie wykorzystania naszego czasu? (3) Które słowa szczególnie zapamiętam? Dlaczego?

12 Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy osiągnęli mądrość serca. (Ps 90) 14 Wy, którzy nie wiecie nawet, co jutro będzie. Bo czymże jest życie wasze? Parą jesteście, co się ukazuje na krótko, a potem znika. (Jk 4) 15 Baczcie więc pilnie, jak postępujecie, nie jako niemądrzy, ale jako mądrzy. 16 Wyzyskujcie chwilę sposobną, bo dni są złe. (Ef 5) 17 Nie bądźcie nierozsądni, lecz usiłujcie zrozumieć, co jest wolą Pana. (Ef 5) 36 Cóż bowiem za korzyść stanowi dla człowieka zyskać świat cały, a swoją duszę utracić? (Mk 8) 18 Chcieliśmy przybyć do was, zwłaszcza ja, Paweł, ale przeszkodził nam szatan. 19 Ale jakaż jest nasza nadzieja albo radość, albo wieniec chwały? Czyż nie wy nią będziecie przed… Jezusem Chrystusem, w chwili Jego przyjścia? (1 Tes 2)

Kręgi Trinum 2021-10-24  Własność Boga 1

(1) Jakie wartości pojawiły się w Prezentacji Tematu Forum? (2) Co jest własnością Boga? Kto chce Mu to zabrać i z jakim skutkiem? (3) Które słowa szczególnie zapamiętam? Dlaczego?

7 Któż będzie cię wyróżniał? Cóż masz, czego byś nie otrzymał? A jeśliś otrzymał, to czemu się chełpisz, tak jakbyś nie otrzymał. (1 Kor 4) 27 Bogu, który jedynie jest mądry… niech będzie chwała na wieki wieków. (Rz 16) 16…Z wszelkiego drzewa tego ogrodu możesz spożywać… 17 ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz… …niewiasta spostrzegła, że… owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała zatem… (Rdz 2 i 3) 18 Strzeżcie się rozpusty; wszelki grzech popełniony przez człowieka jest na zewnątrz ciała; kto zaś grzeszy rozpustą, przeciwko własnemu ciału grzeszy. 19 Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego… i nie należycie do samych siebie? (1 Kor 6)

Kręgi Trinum 2021-10-17  Psalmy 2

(1) Jakie wartości pojawiły się w Prezentacji Tematu Forum? (2) Przed nami intrygujące stwierdzenia z Księgi Psalmów. Jakie zasady są ukryte w poszczególnych stwierdzeniach? (3) Które słowa szczególnie zapamiętam? Dlaczego?

3 Mężowie, dokąd będziecie sercem ociężali? Czemu kochacie marność i szukacie kłamstwa? (Psalm 4) 8 Wlałeś w moje serce więcej radości niż w czasie obfitego plonu pszenicy i młodego wina. (Psalm 4) 9 Gdy się położę, zasypiam spokojnie, bo Ty sam jeden, Panie, pozwalasz mi mieszkać bezpiecznie. (Psalm 4) 40 Panie, …od rana przedstawiam Ci prośby i czekam. (Psalm 5) 17 Pan się objawił, sąd przeprowadził, w dzieła rąk swoich uwikła się występny. (Psalm 9) 19…ufność nieszczęśliwych nigdy ich nie zawiedzie. (Psalm 9) 20 Powstań, o Panie, by człowiek nie triumfował; osądź narody przed Twoim obliczem. 21 Przejmij ich, Panie, bojaźnią; niech wiedzą poganie, że są tylko ludźmi. (Psalm 9)

Kręgi Trinum 2021-10-10  Symptomy Nawrócenia

(1) Jakie wartości pojawiły się w Prezentacji Tematu Forum? (2) Jezus mówił o potrzebnie nawrócenia, którego następstwem będzie odrodzenie serca przez Ducha Świętego. Jakie są przejawy odrodzenia serca? (3) Które słowa zapamiętam?

5 A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego… (Rz 5) 6 Po tym właśnie poznajemy, że jesteśmy w Nim. Kto twierdzi, że w Nim trwa, powinien również sam postępować tak, jak On postępował… 9 Kto twierdzi, że żyje w światłości, a nienawidzi brata swego, dotąd jeszcze jest w ciemności. (1 J 2) 17 Przez to miłość osiąga w nas kres doskonałości, że mamy pełną ufność na dzień sądu. 18 W miłości nie ma lęku, lecz doskonała miłość usuwa lęk (1 J 4) 16 Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. (Rz 8) 26 Jeżeli ktoś uważa się za człowieka religijnego, lecz łudząc serce swoje nie powściąga języka, to pobożność jego pozbawiona jest podstaw. (Jak 3)

Kręgi Trinum 2021-10-03  Psalmy 1

(1) Jakie wartości pojawiły się w Prezentacji Tematu Forum? (2) Przed nami intrygujące stwierdzenia z Księgi Psalmów. Jakie zasady są ukryte w poszczególnych stwierdzeniach? (3) Które słowa szczególnie zapamiętam? Dlaczego?

1 Szczęśliwy człowiek, który nie idzie za radą występnych… 2 lecz nad Prawem (Pana) rozmyśla dniem i nocą. (Psalm 1) 3 Jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie… co uczyni, pomyślnie wypada. (Psalm 1) 4 …występni …są jak plewa, którą wiatr rozmiata… 6 droga występnych zaginie. (Psalm 1) 1 Dlaczego narody się buntują… knują daremne zamysły? 2 …władcy spiskują przeciw Panu… 4 Pan się z nich naigrawa. (Psalm 2) 10 …królowie, zrozumcie, nauczcie się… 11 Służcie Panu z bojaźnią 12 …bo zapłonie gniewem i poginiecie w drodze… (Psalm 2) 4 …Panie, Ty, jesteś dla mnie tarczą, Tyś chwałą moją i Ty mi głowę podnosisz. (Psalm 3) 6 …Pan mnie podtrzymuje. 7 Wcale się nie lękam tysięcy ludu… (Psalm 3)

Kręgi Trinum 2021-09-26  Dary i Moc 2

(1) Jakie wartości pojawiły się w Prezentacji Tematu Forum? (2) Dlaczego potrzebujemy pomocy Boga, by służyć darami, jakie posiadamy? Dlaczego własne możliwości nie wystarczą? (3) Które słowa szczególnie zapamiętam? Dlaczego?

15 Weselcie się z tymi, którzy się weselą. płaczcie z tymi, którzy płaczą. 16 …Nie gońcie za wielkością, lecz niech was pociąga to, co pokorne. Nie uważajcie sami siebie za mądrych. (Rz 12) 10 …służcie sobie nawzajem tym darem, jaki każdy otrzymał. 11 Jeżeli kto ma [dar] przemawiania, niech to będą jakby słowa Boże! Jeżeli kto pełni posługę, niech to czyni mocą, której Bóg udziela… (1 P 4) 5 bo nasze głoszenie Ewangelii wśród was nie dokonało się przez samo tylko słowo, lecz przez moc i przez Ducha Świętego, z wielką siłą przekonania. (1 Tes 1) 1…ja przyszedłszy do was… nie przybyłem, aby błyszcząc słowem i mądrością głosić wam świadectwo Boże… 5 aby wiara wasza opierała się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. (1 Kor 2)

Kręgi Trinum 2021-09-19  Dary i Moc

(1) Jakie wartości pojawiły się w Prezentacji Tematu Forum? (2) Dlaczego potrzebujemy pomocy Boga, by służyć darami, jakie posiadamy? Dlaczego własne możliwości nie wystarczą? (3) Które słowa szczególnie zapamiętam? Dlaczego?

27 Bogu, który jedynie jest mądry… niech będzie chwała… (Rz 16) 6 Mamy… według udzielonej nam łaski różne dary… 8 Kto zajmuje się rozdawaniem, [niech to czyni] ze szczodrobliwością; kto jest przełożonym, [niech działa] z gorliwością; kto pełni uczynki miłosierdzia, [niech to czyni] ochoczo. (Rz 12) 9 Miłość niech będzie bez obłudy… 10 W miłości braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi. W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie. (Rz 12) 11 Nie opuszczajcie się w gorliwości. Bądźcie płomiennego ducha… 12 Weselcie się nadzieją. W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie – wytrwali. (Rz 12)

Kręgi Trinum 2021-09-12  Owce i Pasterze

(1) Jakie wartości pojawiły się w Prezentacji Tematu Forum? (2) W cytatach Bóg przyrównuje naszą troskę o drugiego człowieka do roli pasterza. Jak mogę zatroszczyć się o innych ludzi? (3) Które słowa szczególnie zapamiętam? Dlaczego?

21 …pasterze okazali się nierozumni, nie szukali Pana, dlatego się im nie poszczęściło, a cała ich trzoda uległa rozproszeniu. (Jer 10) 8 …owce moje stały się łupem… pasterze zaś nie szukali owiec moich, bo pasterze sami siebie paśli, a nie paśli moich owiec. (Ez 34) 15 …rzekł Pan do mnie… 16 …sprowadzę temu krajowi pasterza, który nie będzie się troszczył o to, co ginie; nie będzie szukał tego, co błądzi; nie będzie leczył tego, co zranione; nie będzie karmił tego, co zdrowe. (Zach 11) 11 On ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami 12 dla przysposobienia świętych do wykonywania posługi, celem budowania Ciała Chrystusowego. (Ef 4) 2 Paście stado Boże… strzegąc go nie pod przymusem, ale z własnej woli, …z oddaniem. (1 P 5)

Kręgi Trinum 2021-09-05  Pasterz i Owce

(1) Jakie wartości pojawiły się w Prezentacji Tematu Forum? (2) W poniższych cytatach Bóg przyrównuje siebie do Pasterza, a nas do owiec. Co oznacza ten obraz? Co Bóg mi obiecuje? (3) Który przykład szczególnie zapamiętam? Dlaczego?

1…Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach, prowadzi nad wody, gdzie mogę odpocząć: orzeźwia moją duszę. Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach… (Ps 23) 11 On jagnięta nosi na swej piersi, owce karmiące prowadzi łagodnie. (Iz 40) 15 Będę pasł moje owce… 16 Zagubioną odszukam, zabłąkaną sprowadzę z powrotem, skaleczoną opatrzę, chorą umocnię, a tłustą i mocną będę ochraniał. (Ez 34) 34 Gdy Jezus… ujrzał wielki tłum, zlitował się, byli bowiem jak owce nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać. (Mk 6) 10 Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem, aby /owce/ miały życie… w obfitości. (J 10) 27 Moje owce słuchają mego głosu… 28 Ja daję im życie wieczne… i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. (J 10)

Kręgi Trinum 2021-08-29  Niezwykłe pragnienia

(1) Jakie wartości pojawiły się w Prezentacji Tematu Forum? (2) Dzisiaj o ludziach, w których pojawiły się niezwykłe pragnienia. Kim byli? Co osiągnęli? Jakie nowe pragnienia pojawiły się?(3) Który przykład szczególnie zapamiętam? Dlaczego?

…Zacheusz, zwierzchnik celników, bardzo bogaty, 3 chciał koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. 4 …więc …wspiął się na sykomorę… (Łk 19) 7 Prokonsul (Cypru) Sergiusz Paweł… wezwawszy Barnabę i Szawła, chciał słuchać słowa Bożego. (Dz 13) 27 …urzędnik królowej etiopskiej, zarządzający całym jej skarbem, 28 wracał (z Jerozolimy) czytając… proroka Izajasza… 30 …Filip podbiegł… Czy rozumiesz, co czytasz? – zapytał. 31 Odpowiedział: Jak mogę rozumieć, jeśli mi nikt nie wyjaśni? (Dz 8)Będziemy do Niego (Chrystusa) podobni. (Jan, uczeń Chrystusa, 1 J 3) 20 Poczytywałem sobie za punkt honoru głosić Ewangelię jedynie tam, gdzie imię Chrystusa było jeszcze nie znane. … Teraz będę podążał do Hiszpanii. (Paweł, Rz 15)

Kręgi Trinum 2021-08-22  Uświęcenie

(1) Jakie wartości pojawiły się w Prezentacji Tematu Forum? (2) „Uświęcenie” oznacza wzrastające podobieństwo naśladowcy Chrystusa do Mistrza. Czego dowiadujemy się o uświęceniu? (3) Którą myśl szczególnie zapamiętam? Dlaczego?

14 …Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, 15 ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał. (1 P 1) 18 … za sprawą Ducha Pańskiego, coraz bardziej jaśniejąc, upodabniamy się do Jego obrazu. (2 Kor 3) 4 …Zostały nam udzielone drogocenne i największe obietnice, abyście się przez nie stali uczestnikami Boskiej natury, gdy już wyrwaliście się z zepsucia /wywołanego/ żądzą na świecie. (2 P 1) 3 Wolą Bożą jest wasze uświęcenie: powstrzymywanie się od rozpusty (…) 7 Nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do świętości. (1 Tes 4) 14 Starajcie się o pokój ze wszystkimi i o uświęcenie, bez którego nikt nie zobaczy Pana. (Hbr 12)

Kręgi Trinum 2021-08-15  Nagroda 2

(1) Jakie wartości pojawiły się w Prezentacji Tematu Forum? (2) Oprócz zbawienia, które jest darem, Bóg da nagrodę zależną od wyborów dokonanych po nawróceniu. Jak zdobywać nagrodę?(3) Którą myśl szczególnie zapamiętam? Dlaczego ?

7 W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiarę ustrzegłem. 8 …odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w tym dniu odda Pan, sprawiedliwy Sędzia… i wszystkim, którzy pokochali pojawienie się Jego. (2 Tm 4) 12 Jeśli trwamy w cierpliwości, razem z Nim (Chrystusem) też królować będziemy… (2 Tm 2) 9 Staramy się Jemu podobać… 10 Wszyscy bowiem musimy stanąć przed trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre. (2 Kor 5) 13 … jawne się stanie dzieło każdego: odsłoni je dzień /Pański/; okaże się… w ogniu, który je wypróbuje, jakie jest. 14 Ten, którego dzieło wzniesione na fundamencie przetrwa, otrzyma zapłatę; 15 ten zaś, którego dzieło spłonie, poniesie szkodę: sam wprawdzie ocaleje, lecz tak jakby przez ogień. (1 Kor 3)

Kręgi Trinum 2021-08-08  Nagroda

(1) Jakie wartości pojawiły się w Prezentacji Tematu Forum? (2) Oprócz zbawienia, które jest darem, Bóg da nagrodę zależną od wyborów dokonanych po nawróceniu. Jak zdobywać nagrodę?(3) Którą myśl szczególnie zapamiętam? Dlaczego ?

12 Pewien człowiek dał (sługom) dziesięć min i powiedział: Zarabiajcie nimi, aż wrócę… 16 Stawił się pierwszy i rzekł: Panie, twoja mina przysporzyła dziesięć min. 17 Odpowiedział mu: Dobrze, sługo dobry; ponieważ w drobnej rzeczy okazałeś się wierny, sprawuj władzę nad dziesięciu miastami. (Łk 19) 13 …Zapominając o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, co przede mną, 14 pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa… (Fil 3) 3 Mądrzy będą świecić jak blask sklepienia, a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, jak gwiazdy… na zawsze. (Dn 12) 13 …nie od [wypełnienia] Prawa została uzależniona obietnica dana Abrahamowi i jego potomstwu, że będzie dziedzicem świata, ale od usprawiedliwienia z wiary… 16 stąd [dziedzictwo] zależy od wiary, by było z łaski… (Rz 4)

Kręgi Trinum 2021-08-01  Postawy Jezusa wobec ludzi

(1) Jakie wartości pojawiły się w prezentacji? (2) Jakie postawy miał Jezus Chrystus wobec innych ludzi? (3) Jaką postawę ja potrzebuję mieć? Niech każdy wybierze jedną, co do której chciałby doświadczyć przemiany.

1 Zbliżali się do Niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. 2 Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie: Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. (Łk 15) 26 Kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą… 28 na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. (Mt 20) 36 A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. 37 Wtedy rzekł do swych uczniów: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. 38 Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. (Mt 9) 34 Jezus mówił: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Potem rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając losy. (Łk 23)

Kręgi Trinum 2021-07-25  Próby

(1) Jakie wartości pojawiły się w prezentacji? (2) Przed jakimi próbami stanęli ci ludzie i jakich wyborów dokonali? (3) Która historia jest mi najbardziej potrzebna? Dlaczego?

1 Pan do Jonasza: 2 Wstań, idź do Niniwy… i upomnij ją… 3 Jonasz wstał, aby uciec… znalazł okręt… by udać się nim… daleko od Pana. (Jon 1) 10 Demas mnie opuścił umiłowawszy ten świat… (1 Tm 4) 7…zwróciła na niego (Józefa) uwagę żona jego pana (Potyfara)…. 10 mimo że go namawiała codziennie, nie usłuchał jej… (Rdz 39) 8 Przez wiarę… Abraham usłuchał wezwania Bożego, by wyruszyć do ziemi, którą miał objąć w posiadanie. Wyszedł nie wiedząc, dokąd idzie. (Hbr 11) 24 Przez wiarę Mojżesz, gdy dorósł, odmówił nazywania się synem córki faraona, 25 wolał raczej cierpieć z ludem Bożym, niż używać przemijających rozkoszy grzechu. 26 Uważał bowiem za większe bogactwo znoszenie zniewag dla Chrystusa niż wszystkie skarby Egiptu… (Hbr 11)

Kręgi Trinum 2021-07-04  Oprzyj się na Bogu

(1) Jakie wartości pojawiły się w prezentacji i co o nich myślisz? (2) Jak Bóg zachęca nas, abyśmy opierali się na Nim przez wiarę? Odkryjmy, wers po wersie. (3) Z której z obietnic chciałbyś najbardziej skorzystać?

3 Kiedym Cię wzywał, wysłuchałeś mnie, pomnożyłeś siłę mej duszy. (Ps 138) 13 Bóg jest w was sprawcą i chcenia, i działania zgodnie z [Jego] wolą. (Fil 2) 5 Zawołałem z ucisku do Pana, Pan mnie wysłuchał i wywiódł na wolność.  (Ps 118) 7 Dusza nasza jak ptak się wyrwała z sidła ptaszników, sidło się porwało, a my jesteśmy wolni. (Ps 124) 5 Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. (J 15) 30 Chłopcy się męczą i nużą, chwieją się słabnąc młodzieńcy, 31 lecz ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły: biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą. (Iz 40)

Kręgi Trinum 2021-06-27  Psalm 34 Obietnice

(1) Jakie wartości pojawiły się w prezentacji? (2) Co Bóg obiecuje w Psalmie 34, bezpośrednio lub pośrednio? W czym można Jemu zaufać? Odkryjmy, wers po wersie. (3) Z której z obietnic chciałbyś najbardziej skorzystać?

5 Szukałem Pana, a On mnie wysłuchał i uwolnił od wszelkiej trwogi. (…) 7 Oto biedak zawołał, a Pan go usłyszał, i wybawił ze wszystkich ucisków. (…) 8 Anioł Pana zakłada obóz warowny wokół bojących się Jego i niesie im ocalenie. (…) 9 Spróbujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan, szczęśliwy człowiek, który się do Niego ucieka. (…) 11 Możni zubożeli i zaznali głodu; a szukającym Pana żadnego dobra nie zabraknie (…) 17 Wołali, a Pan ich wysłuchał i uwolnił od wszystkich przeciwności. (…) 19 Pan jest blisko skruszonych w sercu i wybawia złamanych na duchu. (…) 20 Wiele nieszczęść [spada na] sprawiedliwego; lecz ze wszystkich Pan go wybawia. (…) 23 Pan uwalnia dusze sług swoich.

Kręgi Trinum 2021-06-20  Człowiek, którym Bóg się posługuje 3

(1) Jakie wartości pojawiły się w prezentacji? (2) Jakie cechy potrzebuję mieć, by Bóg posługiwał się mną dla realizacji swoich dzieł? (3) Której z cech chciałbym najbardziej doświadczyć?

6 …Nie siła, nie moc, ale Duch mój [dokończy dzieła] – mówi Pan Zastępów. (Zach 4) 22 …lepsze jest posłuszeństwo od ofiary… 23 bo opór jest jak grzech wróżbiarstwa, a krnąbrność jak złość bałwochwalstwa. Ponieważ wzgardziłeś nakazem Pana, odrzucił cię On jako króla. (1 Sm 15) 6 Jozue i Kaleb… 7 mówili do całej społeczności Izraelitów: 8 Jeśli nam Pan sprzyja, to nas wprowadzi do tego kraju… który opływa w mleko i miód. (Lb 14) 15 (Pewien człowiek) kazał przywołać do siebie sługi, którym dał pieniądze… 16 Stawił się więc pierwszy i rzekł: Panie, twoja mina przysporzyła dziesięć min. 17 Odpowiedział mu: Dobrze, sługo dobry; ponieważ w drobnej rzeczy okazałeś się wierny, sprawuj władzę nad dziesięciu miastami. (Łk 19)

Kręgi Trinum  2021-06-13  Człowiek, którym Bóg się posługuje 2

(1) Jakie wartości pojawiły się w Prezentacji Tematu Forum? (2) Jakie cechy potrzebuję mieć, by Bóg posługiwał się mną dla realizacji swoich dzieł? (3) Której z cech chciałbym najbardziej doświadczyć?

25 Pan rzekł do niego: …zburzysz ołtarz Baala, własność twego ojca. 27 Gedeon … uczynił tak, jak mu Pan nakazał. Ponieważ jednak bał się rodu swego ojca i mieszkańców miasta, nie uczynił tego za dnia, ale w nocy. (Sdz 6) 1 Biada tym, którzy zstępują do Egiptu po pomoc, pokładają nadzieję w koniach, mają ufność w mnóstwie rydwanów oraz w bardzo wielkiej sile jazdy, a nie pokładają ufności w Świętym Izraela ani się nie radzą Pana. (Iz 31) 9 Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. (2 Kor 12) 8 I usłyszałem głos Pana mówiącego: Kogo mam posłać? Kto by Nam poszedł? Odpowiedziałem: Oto ja, poślij mnie! (Iz 6)

Kręgi Trinum  2021-06-06  Człowiek, którym Bóg się posługuje 1

(1) Jakie wartości pojawiły się w Prezentacji Tematu Forum? (2) Jakie cechy potrzebuję mieć, by Bóg posługiwał się mną dla realizacji swoich dzieł? (3) Której z cech chciałbym najbardziej doświadczyć?

20 …Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem. 21 Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię… (Mt 25) 24 Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. (Mt 6) 13 …zapominając o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, co przede mną, 14 pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górę w Chrystusie Jezusie. (Fil 3) 9 Oczy Pana obiegają ziemię, by wspierać tych, którzy mają wobec Niego serce szczere… (2 Krn 16) 6 …Bóg sprzeciwia się pysznym, pokornym zaś daje łaskę. (Jk 4)

Trinum Kręgi  2021-05-30 Księga Przysłów 7

(1) Jakie wartości pojawiły się w Prezentacji Tematu Forum? (2) Przez Księgę Przysłów Bóg daje instrukcje, co powinno być naprawione w naszym życiu. Co Bóg mówi do mnie? (3) Z której myśli chciałbym najbardziej skorzystać?

7 Kto poucza szydercę, ściąga na siebie wzgardę, strofując nieprawego, sam sobie szkodzi. (Prz 9) 9 Kto żyje uczciwie, żyje bezpiecznie, zdradzi się ten, kto szuka dróg krętych. (Prz 10) 12 Nienawiść wznieca kłótnię, miłość wszelki błąd ukrywa. (Prz 10) 25 Gdy wicher zawieje – nie ma już grzesznika, lecz sprawiedliwego podstawy są wieczne. (Prz 10) 17 Kto strzeże karności, ten idzie ku życiu, kto gardzi upomnieniem – ku zatracie. (Prz 10) 2 Przyszła wyniosłość – przyszła i hańba, u ludzi skromnych jest mądrość. (Prz 11) 11 Błogosławieństwem uczciwych wznosi się miasto, usta występnych je burzą. (Prz 11) 13 Obmówca chodząc wyjawia tajemnice, duch wierny zamilczy o sprawie. (Prz 11)

Trinum Kręgi  2021-05-23 Księga Przysłów 6

(1) Jakie wartości pojawiły się w Prezentacji Tematu Forum? (2) Przez Księgę Przysłów Bóg daje instrukcje, co powinno być naprawione w naszym życiu. Co Bóg mówi do mnie? (3) Z której myśli chciałbym najbardziej skorzystać?

15 Kto za drugiego ręczy, w zło wpadnie, kto poręczać nie lubi – bezpieczny. (Prz 11) 17 Miłosierny dobrze czyni sobie, a okrutnik dręczy samego siebie. (Prz 11) 24 Jeden jest hojny, a stale bogaty, a nad miarę skąpy zmierza do nędzy. (Prz 11) 28 Kto ufa bogactwu – upadnie, jak liście zazielenią się prawi. (Prz 11) 1 Kto napomnienie lubi, kocha mądrość, kto nagan nie znosi, jest głupi. (Prz 12) 9 Lepiej być prostym, ale mieć pracę, niż pysznić się nie mając chleba. (Prz 12) 11 Kto ziemię uprawia, nasyci się chlebem, kto ściga ułudy – z rozumu obrany. (Prz 12) 15 Głupi uważa swą drogę za słuszną, ale rozważny posłucha rady. (Prz 12)

Trinum Kręgi  2021-05-16 Księga Przysłów 5

(1) Jakie wartości pojawiły się w Prezentacji Tematu Forum? (2) Księga Przysłów pokazuje mądrość Boga w formie praktycznych zasad. Co jest mądre, a co nie? (3) Z której myśli chciałbym najbardziej skorzystać?

18 Nierozważnie mówić to ranić jak mieczem, a język mądrych lekarstwem. (Prz 12) 21 Nie spotka zło żyjących uczciwie, ale u grzesznych pełno nieszczęścia. (Prz 12) 24 Ręka gorliwych zdobędzie władzę, a leń pracować musi pod batem. (Prz 12) 27 Lenistwo nie złowi zwierzyny, ludzka pilność – cennym bogactwem. (Prz 12) 1 Syn mądry miłuje karcenie, naśmiewca nie słucha nagany. (Prz 13) 3 Kto ust swych strzeże ten strzeże życia, kto usta rozwiera – zgubi sam siebie. (Prz 13) 4 Serce leniwego czeka bez skutku, a pilnych zamiary stale się spełniają. (Prz 13) 9 Wesoło błyszczy światło sprawiedliwych, a lampa niewiernych przygasa. (Prz 13)

Trinum Kręgi  2021-05-09 Księga Przysłów 4

(1) Jakie wartości pojawiły się w Prezentacji Tematu Forum? (2) Księga Przysłów pokazuje mądrość Boga w formie praktycznych zasad. Co jest mądre, a co nie? (3) Z której myśli chciałbym najbardziej skorzystać?

11 Przepadnie bogactwo podstępnie zagarnięte, a krok za krokiem zdobywane rośnie. (Prz 13) 12 Przewlekłe czekanie jest raną dla duszy, ziszczone pragnienie jest drzewem życia. (Prz 13) 24 Nie kocha syna, kto rózgi żałuje, kto kocha go, w porę go karci. (Prz 13) 25 Świadek prawdomówny ratuje ludzi, oszustwo rozszerza kłamstwa. (Prz 14) 30 Życiem dla ciała jest serce spokojne, próchnieniem kości jest namiętność. (Prz 14) 16 Lepiej mieć mało – z bojaźnią Pańską, niż z niepokojem – wielkie bogactwo. (Prz 15) 22 Brak rady unicestwia zamiary, udają się one, gdzie wielu doradców. (Prz 15) 15 Wszystkie dni są złe dla nieszczęśliwego, serce szczęśliwe to uczta wieczysta. (Prz 15)

Trinum Kręgi  2021-05-02 Księga Przysłów 3

(1) Jakie wartości pojawiły się w Prezentacji Tematu Forum? (2) Księga Przysłów pokazuje mądrość Boga w formie praktycznych zasad. Co jest mądre, a co nie? (3) Z której myśli chciałbym najbardziej skorzystać?

4 Ręka leniwa sprowadza ubóstwo, ręka zaś pilnych wzbogaca. (Prz 10) 19 Nie uniknie się grzechu w gadulstwie, kto ostrożny w języku – jest mądry. (Prz 10) 22 Błogosławieństwo Pańskie wzbogaca, własny trud niczego tutaj nie doda. (Prz 10) 24 Zło, którego się grzesznik boi, spadnie na niego, sprawiedliwi uzyskają to, czego pragną. (Prz 10) 26 Czym ocet dla zębów, a dym dla oczu, tym leniwy dla tych, którzy go wysłali. (Prz 10) 27 Bojaźń Pańska dni pomnaża, krótkie są lata grzesznika. (Prz 10) 1 Obrzydła dla Pana waga fałszywa, upodobaniem Jego – ciężarek uczciwy. (Prz 11) 14 Z braku rządów naród upada, wybawienie, gdzie wielki doradca. (Prz 11)

Trinum Kręgi  2021-04-25 Księga Przysłów 2

(1) Jakie wartości pojawiły się w Prezentacji Tematu Forum? (2) Księga Przysłów pokazuje mądrość Boga w formie praktycznych zasad. Co jest mądre, a co nie – wyraźmy to swoimi słowami. (3) Z której myśli chciałbym najbardziej skorzystać?

19 Bo taki jest los chciwych zysku: zabiera on własne ich życie. (Prz 1) 5 Z całego serca Bogu zaufaj, nie polegaj na swoim rozsądku, 6 myśl o Nim na każdej drodze, a On twe ścieżki wyrówna. (Prz 3) 7 Nie bądź mądrym we własnych oczach, Boga się bój, zła unikaj: (Prz 3) 12 Bowiem karci Pan, kogo miłuje, jak ojciec syna, którego lubi. (Prz 3) 27 Pracownikom nie odmawiaj zapłaty, gdy masz możność działania. (Prz 3) 28 Nie mów bliźniemu: Idź sobie, przyjdź później, dam jutro – gdy możesz dać zaraz. (Prz 3) 8 Nie strofuj szydercy, by cię nie znienawidził, strofuj mądrego, a będzie cię kochał. (Prz 9) 2 Bez pożytku są skarby źle nabyte, lecz sprawiedliwość wyrywa ze śmierci. (Prz 10)

Trinum Kręgi  2021-04-18 Księga Przysłów 1

(1) Jakie wartości pojawiły się w Prezentacji Tematu Forum? (2) Księga Przysłów pokazuje mądrość Boga w formie praktycznych zasad. Co jest mądre, a co nie – wyraźmy to swoimi słowami. (3) Z której myśli chciałbym najbardziej skorzystać?

20 Kto z mądrym przestaje – nabywa mądrości, towarzysz głupców poniesie szkodę. (Prz 13) 23 Każdy trud przynosi zyski, gadulstwo – jedynie biedę. (Prz 14) 31 Kto ciemięży ubogiego, lży jego Stwórcę, czci Go ten, kto się nad biednym lituje. (Prz 14) 34 Sprawiedliwość wywyższa naród, a czyn haniebny pomniejsza narody. (Prz 14) 27 Burzy się dom przez zyski nieprawe, żyć będzie, kto darów nie znosi. (Prz 15) 28 Prawe serce rozważa odpowiedź, złością buchają usta występnych. (Prz 15) 32 Odrzucić wskazówki – to sobą pogardzić, zdobywa się mądrość – słuchaniem uwag. (Prz 15) 33 Bojaźń Pańska jest szkołą mądrości, pokora poprzedza sławę. (Prz 15)

Trinum Kręgi  2021-04-11  Szukając Boga 5

(1) Jakie wartości pojawiły się w Prezentacji Tematu Forum? (2) Bóg mówi „Szukajcie Mnie, a żyć będziecie” (Am 5). Jakie są skutki szukania lub nieszukania Boga? Odkryjmy, wers po wersie. (3) Jakich skutków szukania Boga chciałbym najbardziej doświadczyć?

14 Jeśli upokorzy się mój lud, nad którym zostało wezwane moje Imię, i będą błagać, i będą szukać mego oblicza, a odwrócą się od swoich złych dróg, Ja z nieba wysłucham i przebaczę im grzechy, a kraj ich ocalę. (2 Krn 7) 2 Szczęśliwi, którzy zachowują Jego upomnienia, całym sercem Go szukają. (…) 6 Wtedy nie doznam wstydu. (Ps 119) 5 Źli ludzie nie rozumieją prawości, a którzy szukają Pana, pojmą ją całą. (Prz 28) 13 Będziecie Mnie szukać i znajdziecie Mnie, albowiem będziecie Mnie szukać z całego serca… 14 I odwrócę wasz los, zgromadzę spośród wszystkich narodów i z wszystkich miejsc, po których was rozproszyłem. (Jr 29) 3 Szczyćcie się Jego świętym imieniem; niech się weseli serce szukających Pana! (Ps 105)

Trinum Kręgi  2021-03-28  Szukając Boga 4

(1) Jakie wartości pojawiły się w Prezentacji Tematu Forum? (2) Bóg mówi „Szukajcie Mnie, a żyć będziecie” (Am 5). Jakie są skutki szukania lub nieszukania Boga? Odkryjmy, wers po wersie. (3) Jakich skutków szukania Boga chciałbym najbardziej doświadczyć?

2 Wielka, o Panie, Twoja dobroć… dla tych… co w Tobie szukają ucieczki na oczach synów ludzkich. (Ps 31) 1 A wszyscy z Judy … z całą chęcią szukali Go, wskutek czego pozwolił znaleźć im pokój na wszystkich granicach. (2 Krn 15) 21 (Król Ezechiasz) we wszelkiej pracy, jaką przedsięwziął w zakresie służby w świątyni Bożej, bądź w zakresie Prawa czy przykazań, szukając swego Boga, działał z całego serca i dlatego mu się szczęściło. (2 Krn 31) 11 Są to pasterze niezdolni do zrozumienia. Wszyscy oni zwrócili się na własne drogi, każdy bez wyjątku szuka swego zysku. (Iz 56) 33 Patrzcie i bądźcie radośni, ubodzy, niech ożyje wasze serce, którzy szukacie Boga. (Ps 69)

Trinum Kręgi  2021-03-21  Szukając Boga 3

(1) Jakie wartości pojawiły się w Prezentacji Tematu Forum? (2) Bóg mówi „Szukajcie Mnie, a żyć będziecie” (Księga Amosa 5). Na czym polega szukanie Boga? Odkryjmy, wers po wersie. (3) Jak chcę szukać Boga, bardziej niż dotychczas?

11 Możni zubożeli i zaznali głodu; a szukającym Pana żadnego dobra nie zabraknie. (Ps 34) 10 Szczyćcie się świętym Jego imieniem, niech się weseli serce szukających Pana! (Krn 16) 5 Szukałem Pana, a On mnie wysłuchał i uwolnił od wszelkiej trwogi. (Ps 34) 21 Tak, pasterze okazali się nierozumni, nie szukali Pana, dlatego się im nie poszczęściło, a cała ich trzoda uległa rozproszeniu. (Jr 10) 6 (Król Asa) rzekł więc do mieszkańców Judy: Odbudujmy te miasta i otoczmy murem (…). Ponieważ szukaliśmy Pana, Boga naszego, On także szukał nas i udzielił nam zewsząd pokoju. Budowali zatem i powodziło się im. (2 Krn 14) 12 …Nadszedł czas, by szukać Pana, aż przyjdzie, by sprawiedliwości was nauczyć. (Oz 10)

Trinum Kręgi  2021-03-14  Szukając Boga 2

(1) Jakie wartości pojawiły się w Prezentacji Tematu Forum? (2) Bóg mówi „Szukajcie Mnie, a żyć będziecie” (Księga Amosa 5). Na czym polega szukanie Boga? Odkryjmy, wers po wersie. (3) Jak chcę bardziej szukać Boga? Które zdanie wybieram?

44 Jak możecie uwierzyć, skoro od siebie wzajemnie odbieracie chwałę, a nie szukacie chwały, która pochodzi od samego Boga? (J 5) 29 Wtedy będziecie szukali Pana, Boga waszego, i znajdziecie Go, jeżeli będziecie do Niego dążyli z całego serca i z całej duszy. (Pwt 4) 11 Rozważajcie o Panu i Jego potędze, szukajcie zawsze Jego oblicza. (1 Krn 16) 14 Jeśli upokorzy się mój lud, nad którym zostało wezwane moje Imię, i będą błagać, i będą szukać mego oblicza, a odwrócą się od swoich złych dróg… (2 Krn 7) 6 W odpowiedzi rzekł im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Szukacie Mnie nie dlatego, żeście widzieli znaki, ale dlatego, żeście jedli chleb do sytości. (J 6) 36 Nakłoń me serce do Twoich napomnień, a nie do zysku! (Ps 119)

Trinum Kręgi  2021-03-07  Szukając Boga 1

(1) Jakie wartości pojawiły się w dzisiejszej prezentacji  i co o nich myślisz? (2) Bóg mówi „Szukajcie Mnie, a żyć będziecie” (Księga Amosa 5). Na czym polega szukanie Boga? Odkryjmy, wers po wersie. (3) Jak chcę szukać Boga, bardziej niż dotychczas? Które zdanie wybieram?

103 Jak słodka jest dla mego podniebienia Twoja mowa: ponad miód dla ust moich… 105 Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce. (Ps 119) 8 …wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego. (Fil 3) 10 Czy zabiegam o względy ludzi, czy raczej Boga? (Gal 1) 6 Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Przystępujący bowiem do Boga musi uwierzyć, że [Bóg] jest i że wynagradza tych, którzy Go szukają. (Hbr 11) 3 Szukam Pana w dzień mojej niedoli. Moja ręka w nocy niestrudzenie się wyciąga, moja dusza odmawia przyjęcia pociechy. (Ps 77) 4 Rozmyślajcie o Panu i Jego potędze, szukajcie zawsze Jego oblicza! (Ps 105)

Trinum Kręgi  2021-02-28

(1) Jakie wartości pojawiły się w dzisiejszej prezentacji  i co o nich myślisz? (2) W czym wyrazi się wiara, a w czym jej brak? Odkryjmy, wers po wersie. (3) W czym chciałbym, by moja wiara bardziej się wyrażała? Które zdanie wybieram?

1 A teraz wy, bogacze, zapłaczcie wśród narzekań na utrapienia, jakie was czekają. 2 Bogactwo wasze zbutwiało, szaty wasze stały się żerem dla moli, 3 złoto wasze i srebro zardzewiało, a rdza ich będzie świadectwem przeciw wam i toczyć będzie ciała wasze niby ogień. Zebraliście w dniach ostatecznych skarby…    7 Trwajcie cierpliwie, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik czeka wytrwale na cenny plon ziemi, dopóki nie spadnie deszcz wczesny i późny. 8 Tak i wy bądźcie cierpliwi i umacniajcie serca wasze, bo przyjście Pana jest już bliskie.  •  9 Nie uskarżajcie się, bracia, jeden na drugiego, byście nie popadli pod sąd. Oto sędzia stoi przed drzwiami. 10 Za przykład cierpliwości weźcie proroków, którzy przemawiali w imię Pana. (List Jakuba 5)

Trinum Kręgi  2021-02-21

(1) Jakie wartości pojawiły się w dzisiejszej prezentacji  i co o nich myślisz? (2) W czym wyrazi się wiara, a w czym jej brak? Odkryjmy, wers po wersie. (3) W czym chciałbym, by moja wiara bardziej się wyrażała? Które zdanie wybieram?

3 Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swych żądz….   6 …Bóg sprzeciwia się pysznym, pokornym zaś daje łaskę. 7 Bądźcie więc poddani Bogu, przeciwstawiajcie się natomiast diabłu, a ucieknie od was.   8 …uświęćcie serca, ludzie chwiejni… 10 Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was.   11 Bracia, nie oczerniajcie jeden drugiego… 12 …kimże jesteś, byś sądził bliźniego?   13 Teraz wy, którzy mówicie: Dziś albo jutro udamy się do tego oto miasta i spędzimy tam rok, będziemy uprawiać handel i osiągniemy zyski… 15 Zamiast tego powinniście mówić: Jeżeli Pan zechce, i będziemy żyli, zrobimy to lub owo… •  17 Kto umie dobrze czynić, a nie czyni, grzeszy. (Jk 4)

Trinum Kręgi  2021-02-14

(1) Jakie wartości pojawiły się w dzisiejszej prezentacji  i co o nich myślisz? (2) W czym wyrazi się wiara, a w czym jej brak? Odkryjmy, wers po wersie. (2) W czym chciałbym, by moja wiara bardziej się wyrażała? Które zdanie wybieram?

4 …okrętom, choć tak są potężne i tak silnymi wichrami miotane, niepozorny ster nadaje taki kierunek, jak odpowiada woli sternika. 5 Tak samo język…  •  8 Języka… nikt z ludzi nie potrafi okiełznać, to zło niestateczne, pełne zabójczego jadu. 9 Przy jego pomocy wielbimy Boga i Ojca i nim przeklinamy ludzi, stworzonych na podobieństwo Boże. 10 Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak być nie może, bracia moi. 11 Czyż z tej samej szczeliny źródła wytryska woda słodka i gorzka?…  •  17 Mądrość zaś /zstępująca/ z góry jest przede wszystkim czysta, dalej, skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy…  (Jak 3)

Trinum Kręgi  2021-02-07

(1) Jakie wartości pojawiły się w dzisiejszej prezentacji  i co o nich myślisz? (2) W czym wyrazi się wiara, a w czym jej brak? Odkryjmy, wers po wersie. (3) W czym chciałbym, by moja wiara bardziej się wyrażała? Które zdanie wybieram?

1 …niech wiara wasza …nie ma względu na osoby… 5 Czy Bóg nie wybrał ubogich tego świata na bogatych w wierze oraz na dziedziców królestwa przyobiecanego tym, którzy Go miłują?… •  13 Będzie to bowiem sąd nieubłagany dla tego, który nie czynił miłosierdzia: miłosierdzie odnosi triumf nad sądem…• 15  Jeśli… brat lub siostra nie mają odzienia lub brak im codziennego chleba, 16 a ktoś z was powie im: Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie do syta! – a nie dacie im tego, czego koniecznie potrzebują dla ciała – to na co się to przyda? 17 Tak też i wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie… •  21 Czy Abraham nie z powodu uczynków został usprawiedliwiony, kiedy złożył syna Izaaka na ołtarzu? (Jak 2)

Trinum Kręgi  2021-01-31

(1) Jakie wartości pojawiły się w dzisiejszej prezentacji  i co o nich myślisz? (2) W czym wyrazi się wiara, a w czym jej brak? Odkryjmy, wers po wersie. (3) W czym chciałbym, by moja wiara bardziej się wyrażała? Które zdanie wybieram?

2 Za pełną radość poczytujcie to sobie, bracia moi, ilekroć spadają na was różne doświadczenia. 3 Wiedzcie, że to, co wystawia waszą wiarę na próbę, rodzi wytrwałość…  •  5 Jeśli zaś komuś z was brakuje mądrości, niech prosi o nią Boga…, a na pewno ją otrzyma…    12 Szczęśliwy człowiek, który wytrwa w pokusie…    19 Każdy człowiek winien być chętny do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu. 20 Gniew bowiem człowiek nie wykonuje sprawiedliwości Bożej.  •  21 …przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione w was słowo…    26 Jeżeli ktoś… nie powściąga swego języka, to pobożność jego pozbawiona jest podstaw. (Jak 1)

Trinum Kręgi  2021-01-24

(1) Jakie wartości pojawiły się w dzisiejszej prezentacji  i co o nich myślisz? (2) Jakie zamiary Bóg ma wobec nas? O co możemy Go prosić, skoro Mu na tym zależy?!  Odkryjmy wers po wersie. (3) O co będę dzisiaj prosił? (Czas na modlitwę.)

23 Chcę uświęcić wielkie imię moje… pośród ludów, zbezczeszczone przez was pośród nich… 25 …oczyszczę was… od wszystkich waszych bożków… 27 Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów… 29 … przywołam urodzaj zboża, i pomnożę je, i żadnej klęski głodu już na was nie ześlę 30 …byście nie musieli już znosić hańby klęski głodu wśród ludów… 33 Tak mówi Pan: W dniu, w którym oczyszczę was ze wszystkich win waszych, zaludnię znowu miasta, ruiny zostaną odbudowane, 34 a spustoszony kraj znowu ma być uprawiany… 37 …I do tego jeszcze to uczynię: dam się uprosić domowi Izraela i rozmnożę ich jak trzodę ludzką. 38 … miasta wyludnione staną się pełne trzody ludzkiej… (Eze 36)

Trinum Kręgi  2021-01-17

(1) Jakie wartości pojawiły się w dzisiejszej prezentacji  i co o nich myślisz? (2) Co jest możliwe przez wiarę? Odkryjmy, wers po wersie. (3) Co chciałbym, by Bóg mi dał? Które zdanie wybieram?

37 Będziesz kochał Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem… 39 …Będziesz kochał swego bliźniego jak siebie samego. (Mt 22) 22 Skoro już dusze swoje uświęciliście, będąc posłuszni prawdzie celem zdobycia nieobłudnej miłości bratniej jedni drugich gorąco czystym sercem pokochajcie. (1 P 1) 25 Mężowie kochajcie żony, bo i Chrystus pokochał Kościół i wydał za niego samego siebie. (Ef 5) 44 …Kochajcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. (Mt 5) 4 Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, 5 nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego. (1 Kor 13)

Trinum Kręgi  2021-01-03

(1) Jakie wartości pojawiły się w dzisiejszej prezentacji  i co o nich myślisz? (2) Jak warto myśleć? Jakiego myślenia uczy nas Bóg? Odkryjmy, wers po wersie. (3) Wybierz zdanie, które jest dla ciebie szczególnie ważne. Dlaczego tak wybrałeś?

3 …niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie. 4 Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich! (Fil 2) 15 …abyście się stali bez zarzutu… jako nienaganne dzieci Boże pośród narodu zepsutego i przewrotnego. Między nimi jawicie się jako źródła światła w świecie. (Fil 2) 13 Zapominając o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, co przede mną, 14 pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górę w Chrystusie Jezusie. (Fil 3) 11 … nauczyłem się wystarczać sobie w warunkach, w jakich jestem. 12 Umiem cierpieć biedę, umiem i obfitować.. (Fil 4) 16 Zawsze się radujcie.. 18 W każdym położeniu dziękujcie.. (1 Tes 5)

Trinum Kręgi  2021-01-03

(1) Jakie wartości pojawiły się w dzisiejszej prezentacji  i co o nich myślisz? (2) Na co mogę mieć nadzieję sięgającą wieczności? Odkryjmy, wers po wersie. (3) Wybierz zdanie, które jest dla ciebie szczególnie ważne. Dlaczego tak wybrałeś?

25 Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. (J 12) 28 …Nadchodzi bowiem godzina, w której wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą głos Jego: 29 a ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia; ci, którzy pełnili złe czyny – na zmartwychwstanie potępienia. (J 5) 24 …Kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia. (J 5) 2 W domu Ojca mego jest mieszkań wiele… Idę… przygotować wam miejsce. 3 A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie… (J 14)

Kręgi Forum  2020-12-27

(1) Jakie wartości pojawiły się w Prezentacji Tematu Forum i co o nich myślisz? (2) Co jest szczególnie miłe Bogu? Odkryjmy, wers po wersie. (2) Wybierz zdanie szczególnie dla ciebie ważne. Dlaczego tak wybrałeś?

23 Cokolwiek czynicie, z serca wykonujcie jak dla Pana, a nie dla ludzi, świadomi, 24 że od Pana otrzymacie dziedzictwo /wiekuiste/ jako zapłatę… (Kol 3) 22 …Czyż milsze są dla Pana całopalenia i ofiary krwawe od posłuszeństwa głosowi Pana? Właśnie, lepsze jest posłuszeństwo od ofiary, uległość – od tłuszczu baranów. 23 Bo opór jest jak grzech wróżbiarstwa, a krnąbrność jak złość bałwochwalstwa… (1 Sm 15) 5 Nie sądźcie przedwcześnie, dopóki nie przyjdzie Pan, który rozjaśni to, co w ciemnościach ukryte, i ujawni zamiary serc. Wtedy każdy otrzyma od Boga pochwałę. (1 Kor 4) 3  Gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. (1 Kor 13)

Kręgi Forum  2020-12-20

(1) Jakie wartości pojawiły się w Prezentacji Tematu Forum i co o nich myślisz? (2) Co jest szczególnie miłe Bogu? Odkryjmy, wers po wersie. (3) Wybierz zdanie szczególnie dla ciebie ważne. Dlaczego tak wybrałeś?

6 Miłości pragnę, nie krwawej ofiary, poznania Boga bardziej niż całopaleń. (Oz 6) 2 On czynił to, co jest słuszne w oczach Pańskich, ale nie szczerym sercem. (2 Krn 25) 5 Zapytali Go faryzeusze…: Dlaczego Twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami? 6 Odpowiedział im: Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest napisane: Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. (Mk 7) 26 Kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. 27 A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym, 28 na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać życie na okup za wielu. (Mt 20)

Kręgi Forum  2020-12-13

(1) Jakie wartości pojawiły się w Prezentacji Tematu Forum i co o nich myślisz? (2) Jakie problemy mamy ze swoim językiem i jakie jest rozwiązanie? Odkryjmy, wers po wersie. (2) Wybierz zdanie szczególnie dla ciebie ważne. Dlaczego tak wybrałeś?

1 Odpowiedź łagodna uśmierza zapalczywość, słowo raniące pobudza do gniewu. (Prz 15) 4 Nawet okrętom, choć tak są potężne i wichrami miotane, niepozorny ster nadaje taki kierunek, jak odpowiada woli sternika… 8 Języka natomiast nikt z ludzi nie potrafi okiełznać, to zło niestateczne, pełne zabójczego jadu. (Jak 3) 10 Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak być nie może… 11 Czyż z tej samej szczeliny źródła wytryska woda słodka i gorzka? 12 Czy może… drzewo figowe rodzić oliwki albo winna latorośl figi? (Jak 3) 34 …Jakże wy możecie mówić dobrze, skoro źli jesteście? Przecież z obfitości serca usta mówią… 36 A powiadam wam: Z każdego bezużytecznego słowa, które wypowiedzą ludzie, zdadzą sprawę w dzień sądu. (Mt 12)

Kręgi Forum  2020-12-06

(1) Jakie wartości pojawiły się w Prezentacji Tematu Forum i co o nich myślisz? (2) Jakie skutki wywołuje strach, co powiedzą inni, a jakie odwaga?  Odkryjmy, wers po wersie. (3) Wybierz zdanie szczególnie dla ciebie ważne. Dlaczego tak wybrałeś?

25 Strach przed człowiekiem to sidło, kto ufa Panu, bezpieczny. (Prz 29) 32 Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. 33 Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. (Mt 10) 29 A teraz spójrz, Panie, na ich groźby i daj sługom Twoim głosić słowo Twoje z całą odwagą… 31 Po tej modlitwie zadrżało miejsce, na którym byli zebrani, wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili odważnie słowo Boże. (Dz 4) 10 Czy zabiegam o względy ludzi, czy raczej Boga? Czy ludziom staram się przypodobać? Gdybym jeszcze teraz ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusa. (Gal 1)

Kręgi Forum  2020-11-29

(1) Jakie wartości pojawiły się w Prezentacji Tematu Forum i co o nich myślisz? (2) Jakie skutki wywołuje strach, co powiedzą inni, a jakie odwaga?  Odkryjmy, wers po wersie. (3) Wybierz zdanie szczególnie dla ciebie ważne. Dlaczego tak wybrałeś?

26 Kto się Mnie i słów moich zawstydzi, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w swojej chwale… (Łk 9) 74 Wtedy począł się zaklinać i przysięgać: Nie znam tego Człowieka. I w tej chwili kogut zapiał. 75 Wspomniał Piotr na słowo Jezusa: Zanim kogut zapieje, trzy razy się Mnie wyprzesz. Wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał. (Mt 26) 13 Upili się młodym winem – drwili inni. 14 Wtedy stanął Piotr razem z Jedenastoma i przemówił… „tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem.”37 Gdy to usłyszeli, przejęli się do głębi serca… (Dz 2) 1 Kiedy przemawiali do ludu, podeszli do nich kapłani… 3 Zatrzymali ich i oddali pod straż aż do następnego dnia… 4 A wielu z tych, którzy słyszeli naukę, uwierzyło… (Dz 4)

Kręgi Forum  2020-11-22

(1) Jakie wartości pojawiły się w Prezentacji Tematu Forum i co o nich myślisz? (2) Jak warto myśleć? Jakiego myślenia uczy nas Bóg? Odkryjmy, wers po wersie. (3) Wybierz zdanie, które jest dla ciebie szczególnie ważne. Dlaczego tak wybrałeś?

30 Kłamliwy wdzięk i marne jest piękno: chwalić należy kobietę, co boi się Pana. (Prz 31) 27 Słyszeliście, że powiedziano: Nie cudzołóż! 28 A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. (Mt 5) 31 Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie. (1 Kor 10) 15 Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie! Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. 16 Wszystko, co jest na świecie, a więc: pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia nie pochodzi od Ojca, lecz od świata. 17 Świat zaś przemija, a z nim jego pożądliwość; kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki. (1 J 2)

Kręgi Forum  2020-11-15

(1) Jakie wartości pojawiły się w Prezentacji Tematu Forum i co o nich myślisz? (2) Jak warto myśleć? Jakiego myślenia uczy nas Bóg? Odkryjmy, wers po wersie. (3) Wybierz zdanie, które jest dla ciebie szczególnie ważne. Dlaczego tak wybrałeś?

8 W końcu, bracia, wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie: jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym – to miejcie na myśli! (Fil 4) 1 Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga. 2 Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. (Kol 3) 20 Bracia, nie bądźcie dziećmi w swoim myśleniu, lecz bądźcie jak niemowlęta, gdy chodzi o rzeczy złe. W myślach waszych bądźcie dojrzali! (1 Kor 14) 7 Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia. (2 Tm 1)

Kręgi Forum  2020-11-08

(1) Jakie wartości pojawiły się w Prezentacji Tematu Forum i co o nich myślisz? (2) Jakie warunki są postawione, aby Bóg wysłuchał naszej modlitwy? (2) Wybierz zdanie, które jest dla ciebie szczególnie ważne. Dlaczego tak wybrałeś?

3 Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swych żądz. (Jak 4) 6 Wyznawajcie zatem sobie nawzajem grzechy, módlcie się jeden za drugiego, byście odzyskali zdrowie. Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego. (Jak 5) 19 Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. (Mt 18) 7 Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. (J 15)

Kręgi Forum  2020-11-01

(1) Jakie wartości pojawiły się w Prezentacji Tematu Forum i co o nich myślisz? (2) Jakie warunki są postawione, aby Bóg wysłuchał naszej modlitwy? (3) Wybierz zdanie, które jest dla ciebie szczególnie ważne. Dlaczego tak wybrałeś?

22 O co prosić będziemy, otrzymamy od Niego, ponieważ zachowujemy Jego przykazania i czynimy to, co się Jemu podoba. 23 Przykazanie zaś Jego jest takie, abyśmy wierzyli w imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie tak, jak nam nakazał. (1 J 3) 14 Ufność, którą w Nim pokładamy, polega na przekonaniu, że wysłuchuje On wszystkich naszych próśb zgodnych z Jego wolą. (1 J 5) 18 Gdybym w mym sercu zamierzał nieprawość, Pan by mnie nie wysłuchał. (Ps 66) 1 Ręka Pana nie jest tak krótka, żeby nie mogła ocalić, ani słuch Jego tak przytępiony, by nie mógł usłyszeć. 2 Lecz wasze winy wykopały przepaść między wami a waszym Bogiem; wasze grzechy zasłoniły Mu oblicze przed wami tak, iż was nie słucha. (Iz 59)

Kręgi Forum  2020-10-25

(1) Jakie wartości pojawiły się w Prezentacji Tematu Forum i co o nich myślisz? (2) Czego możemy oczekiwać, gdy się modlimy? Jakich rezultatów możemy się spodziewać? (3) Wybierz rezultat, który jest szczególnie ważny dla ciebie.

5 Jeśli komuś z was brakuje mądrości, niech prosi o nią Boga, który daje wszystkim chętnie i nie wymawiając; a na pewno ją otrzyma. (Jak 1) 19 Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec. (Mt 18) 32 On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby wraz z Nim i wszystkiego nam nie darować? (Rz 8) 15 Nie takiego mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu. 16 Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę dla /uzyskania/ pomocy w stosownej chwili. (Hbr 4)

Kręgi Forum  2020-10-18

(1) Jakie wartości pojawiły się w Prezentacji Tematu Forum i co o nich myślisz? (2) Czego możemy oczekiwać, gdy się modlimy? Jakich rezultatów możemy się spodziewać? (3) Wybierz rezultat, który jest szczególnie ważny dla ciebie.

3 Wołaj do Mnie, a odpowiem ci, oznajmię ci rzeczy wielkie i niezgłębione, jakich nie znasz. (Jr 33) 21 … jeśli będziecie mieć wiarę, a nie zwątpicie, to nie tylko z figowym drzewem to uczynicie, ale nawet jeśli powiecie tej górze: Podnieś się i rzuć się w morze!, stanie się. 22 I otrzymacie wszystko, o co na modlitwie z wiarą prosić będziecie. (Mt 21) 6 O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem! 7 A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. (Fil 4) 24 Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje: Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna. (J 16)

Kręgi Forum  2020-10-11

(1) Jakie wartości pojawiły się w Prezentacji Tematu Forum i co o nich myślisz? (2) Co nie podoba się Bogu? Jak więc mogę podobać się Bogu – na zasadzie przeciwieństwa? Odkryjmy, wers po wersie. (3) Wybierz zdanie, które jest dla ciebie.

21 …Byliście niegdyś obcymi /dla Boga/ i /Jego/ wrogami przez sposób myślenia… (Kol 1) 6 Bóg sprzeciwia się pysznym, pokornym zaś daje łaskę. (Jak 4) 4 Może gardzisz bogactwem dobroci, cierpliwości i wielkoduszności Jego, nie chcąc wiedzieć, że dobroć Boża chce cię przywieść do nawrócenia? 5 Oto przez swoją zatwardziałość i serce nieskłonne do nawrócenia skarbisz sobie gniew (…) Boga (Rz 2) 4 We czci niech będzie małżeństwo pod każdym względem i łoże nieskalane, gdyż rozpustników i cudzołożników osądzi Bóg. (Hbr 13) 16 Oni jednak szydzili z Bożych wysłanników, lekceważyli ich słowa i wyśmiewali się z Jego proroków, aż wzmógł się gniew Pana… (2 Krn 36)

Kręgi Forum  2020-10-04

(1) Jakie wartości pojawiły się w Prezentacji Tematu Forum i co o nich myślisz? (2) Każdy z nas ma wokół siebie ludzi bardziej początkujących. Jak możemy zatroszczyć się o „młodszych w wierze”? (3) Który z przejawów troski wybiorę jako najważniejszy dla mnie?

7 A jako apostołowie Chrystusa mogliśmy być dla was ciężarem, my jednak stanęliśmy pośród was pełni skromności, jak matka troskliwie opiekująca się dziećmi. 8 Będąc tak pełni życzliwości dla was, chcieliśmy wam dać nie tylko naukę Bożą, lecz nadto dusze nasze, tak staliście się nam drodzy… 10 Jesteście świadkami i Bóg także, jak zachowywaliśmy się święcie, sprawiedliwie i nienagannie pośród was wierzących. 11 Tak każdego z was zachęcaliśmy i zaklinaliśmy, jak ojciec swe dzieci, 12 abyście postępowali w sposób godny Boga, który was wzywa do swego królestwa i chwały. (1 Tes 2) 42 Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze. (Mk 9)

Kręgi Forum  2020-09-27

(1) Jakie wartości pojawiły się w Prezentacji Tematu Forum i co o nich myślisz? (2) Oto przykłady podnoszenia na duchu. Co podnoszącego na duchu jest w poszczególnych wersach? (3) Którego zdania użyję najchętniej, by podnieść kogoś na duchu?

3 Dziękujemy Bogu, … 4 odkąd usłyszeliśmy o waszej wierze w Chrystusie i o waszej miłości, jaką żywicie dla wszystkich świętych. (Kol 1) …5 W Nim to bowiem zostaliście wzbogaceni we wszystko: we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, 6 bo świadectwo Chrystusa utrwaliło się w was, 7 tak iż nie brakuje wam żadnego daru łaski. (Hbr 6) …8 Dzięki wam nauka Pańska stała się głośna nie tylko w Macedonii i Achai, ale wasza wiara w Boga wszędzie dała się poznać, tak że nawet nie trzeba nam o tym mówić. (1 Kor 1) 10 Nie jest… Bóg niesprawiedliwy, aby zapomniał o czynie waszym i miłości, którą okazaliście dla imienia Jego, gdyście usługiwali świętym. (1 Tes 1) …Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego. (Jak 5)

Kręgi Forum  2020-09-20

(1) Jakie wartości pojawiły się w Prezentacji Tematu Forum i co o nich myślisz? (2) (1) Co Bóg robi, gdy doświadczamy przeciwności? Odkryjmy, wers po wersie. (3) Wybierz obietnicę, która jest dla ciebie szczególnie ważna. Dlaczego tak wybrałeś?

28 Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według [Jego] zamiaru… 32 On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby wraz z Nim i wszystkiego nam nie darować? (Rz 8) 6 O nic się już zbytnio nie troszczcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem! 7 A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. (Fil 4) 5 Jeśli zaś komuś z was brakuje mądrości, niech prosi o nią Boga, który daje wszystkim chętnie i nie wymawiając; a na pewno ją otrzyma… 15 Modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem… (Jk 5)

Kręgi Forum  2020-09-13

(1) Jakie wartości pojawiły się w Prezentacji Tematu Forum i co o nich myślisz? (2) Co Bóg robi, gdy doświadczamy przeciwności? Odkryjmy, wers po wersie. (3) Wybierz obietnicę, która jest dla ciebie szczególnie ważna. Dlaczego tak wybrałeś?

30 Bo z Tobą zdobywam wały, mur przeskakuję dzięki mojemu Bogu… 18 Wyrywa mnie od przemożnego nieprzyjaciela, od mocniejszych ode mnie, co mnie nienawidzą… 33 Bóg, co mocą mnie przepasuje i nienaganną czyni moją drogę. (Ps 18) 3 Wydobył mnie z dołu zagłady i z kałuży błota, a stopy moje postawił na skale i umocnił moje kroki. 4 I włożył w moje usta śpiew nowy, pieśń dla naszego Boga. (Ps 40) 3 Kiedym Cię wzywał, wysłuchałeś mnie, pomnożyłeś siłę mej duszy. (Ps 138) 12 Biadania moje zmieniłeś mi w taniec, wór (pokutny) mi rozwiązałeś, opasałeś mnie radością. (Ps 30) 3 On leczy złamanych na duchu i przewiązuje ich rany. (Ps 147)

Kręgi Forum  2020-09-06

(1) Jakie wartości pojawiły się w Prezentacji Tematu Forum i co o nich myślisz? (2)Jak Jezus budował swoich uczniów? Odkryjmy to, wers po wersie. (3) Czego mogę się nauczyć? (Wybierz jedną rzecz, która jest dla ciebie szczególnie ważna.)

5 Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. (Mt 5) 52 Wtedy Jezus rzekł do niego: Schowaj miecz… bo wszyscy, którzy za miecz chwytają, od miecza giną. (Mt 26) 3 Im (uczniom) też… dał (Jezus) wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym. (Dz 1) 4 Podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca: Słyszeliście o niej ode Mnie… 5 zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. (Dz 1) 6 Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela? 7 Odpowiedział im: Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile… 8 ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. (Dz 1)

Kręgi Forum  2020-08-30

(1) Jakie wartości pojawiły się w Prezentacji Tematu Forum i co o nich myślisz? (2) Jak Jezus budował swoich uczniów? Odkryjmy to, wers po wersie. (3) Czego mogę się nauczyć? (Wybierz jedną rzecz, która jest dla ciebie szczególnie ważna.)

14 (Jezus) ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki. (Mk 3) 34 A bez przypowieści nie przemawiał… Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom. (Mk 4) 35 Gdy pora była późna… uczniowie powiedzieli: Miejsce jest puste, a pora już późna. 36 Odpraw ich. Niech idą do okolicznych osiedli i wsi, a kupią sobie coś do jedzenia. 37 Lecz On im odpowiedział: Wy dajcie im jeść! (Mk 6) 42 …Jezus wejrzawszy na niego rzekł: Ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz nazywał się Kefas – to znaczy: Piotr. (J 1) 9 A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli żarzące się na ziemi węgle, a na nich ułożoną rybę oraz chleb… 12 Rzekł do nich Jezus: Chodźcie, posilcie się! … 14 To już trzeci raz, jak Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał. (J 21)

Kręgi Forum  2020-08-23

(1) Jakie wartości pojawiły się w Prezentacji Tematu Forum i co o nich myślisz? (2)Jaką Osobą jest Bóg? Jakie cechy Boga kryją się za tymi słowami? Opiszmy je, wers po wersie. (3) Wybierz jedną cechę Boga, która jest szczególnie dla ciebie ważna.

8 Anioł Pana zakłada obóz warowny wokół bojących się Jego i niesie im ocalenie… 9 Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan, szczęśliwy człowiek, który się do Niego ucieka. (Ps 34) 5 Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu: On sam będzie działał… 12 Przeciw sprawiedliwemu zło knuje występny i zgrzyta na niego zębami. 13 Pan śmieje się z niego, bo widzi, że jego dzień nadchodzi… 34 Miej nadzieję w Panu i strzeż Jego drogi, a On cię wyniesie, abyś posiadł ziemię. (Ps 37) 9 Wybaw mnie od wszelkich moich nieprawości, nie wystawiaj mnie na pośmiewisko głupca! (Ps 39) 3 Wydobył mnie z dołu zagłady i z kałuży błota, a stopy moje postawił na skale
i umocnił moje kroki… (Ps 40)

Kręgi Forum  2020-08-16

(1) Jakie wartości pojawiły się w Prezentacji Tematu Forum i co o nich myślisz? (2) To już ostatnie spotkanie o więziach między chrześcijanami przynoszących szczególną chwałę Bogu. Jakie są tu postawy wobec drugiego człowieka? (2) Którą z postaw chciałbyś bardziej mieć?

16 Po tym poznaliśmy miłość, że On oddał za nas życie swoje. My także winniśmy oddać życie za braci. (1 J 3) 17 Jeśliby ktoś posiadał majętność tego świata i widział, że brat jego cierpi niedostatek, a zamknął przed nim swe serce, jak może trwać w nim miłość Boga? 18 Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą! (1 J 3) 20 Jeśliby ktoś mówił: Miłuję Boga, a brata swego nienawidził, jest kłamcą, bo kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. (1 J 4) 16 Jeśli ktoś spostrzeże, że brat popełnia grzech, który nie sprowadza śmierci, niech się modli, a przywróci mu życie… (1 J 5) 12 Nikt nigdy Boga nie oglądał. Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość ku Niemu jest w nas doskonała. (1 J 4)

Kręgi Forum  2020-08-09

(1) Jakie wartości pojawiły się w Prezentacji Tematu Forum i co o nich myślisz? (2) Jakość więzi między chrześcijanami przynosi największą chwałę Bogu. Jakie postawy wobec drugiego człowieka są tu pokazane? (3) Której z nich chciałbyś bardziej doświadczyć?

8 Przede wszystkim miejcie wytrwałą miłość jedni ku drugim, bo miłość zakrywa wiele grzechów. (1 P 4) 10 Jako dobrzy szafarze różnorakiej łaski Bożej służcie sobie nawzajem tym darem, jaki każdy otrzymał. (1 P 4) 11 Jeżeli kto ma [dar] przemawiania, niech to będą jakby słowa Boże! Jeżeli kto pełni posługę, niech to czyni mocą, której Bóg udziela… (1 P 4) 2 paście stado Boże, które jest przy was… 3 nie jak ci, którzy ciemiężą gminy, ale jako żywe przykłady dla stada. (1 P 5) 5…młodzieńcy, bądźcie poddani starszym! Wszyscy zaś wobec siebie wzajemnie przyobleczcie się w pokorę, Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. (1 P 5)

Kręgi Forum  2020-08-02

(1) Jakie wartości pojawiły się w Prezentacji Tematu Forum i co o nich myślisz? (2) Jakość więzi między chrześcijanami przynosi największą chwałę Bogu. Jakie postawy wobec drugiego człowieka są tu pokazane? (3) Której z nich chciałbyś bardziej doświadczyć?

2 gdyby przyszedł na wasze zgromadzenie człowiek przystrojony w złote pierścienie i bogatą szatę… 3 a wy spojrzycie na bogato odzianego i powiecie: Usiądź na zaszczytnym miejscu, do ubogiego zaś powiecie: Stań sobie tam…, 4 to czy… nie stajecie się sędziami przewrotnymi? (Jk 2) 14 …jeżeli żywicie w sercach waszych gorzką zazdrość i skłonność do kłótni… 15 Nie na tym polega zstępująca z góry mądrość, ale mądrość ziemska, zmysłowa i szatańska. 16 Gdzie bowiem zazdrość i żądza sporu, tam też bezład i wszelki występek. (Jk 3) 17 Mądrość z góry jest przede wszystkim czysta, dalej, skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy. (Jk 3)

Kręgi Forum  2020-07-26

(1) Jakie wartości pojawiły się w Prezentacji Tematu Forum i co o nich myślisz? (2) Jakość więzi między chrześcijanami przynosi największą chwałę Bogu. Jakie postawy wobec drugiego człowieka są tu pokazane? (3) Której z nich chciałbyś bardziej doświadczyć?

3 Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój… (Ef 4) 25 Odrzuciwszy kłamstwo, niech każdy z was mówi prawdę do bliźniego… (Ef 4)  29 Niech nie wychodzi z waszych ust żadna mowa szkodliwa, lecz tylko budująca, zależnie od potrzeby, by wyświadczała dobro słuchającym. (Ef 4) 11 On ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami 12 dla przysposobienia świętych do wykonywania posługi, celem budowania Ciała Chrystusa. (Ef 4) 18 …Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu! … proście za wszystkich świętych 19 i za mnie, aby dane mi było słowo, gdy usta moje otworzę, dla jawnego i swobodnego głoszenia tajemnicy Ewangelii. (Ef 6)

Kręgi Forum  2020-07-05

(1) Jakie wartości pojawiły się w Prezentacji Tematu Forum i co o nich myślisz? (2) Jakość więzi między chrześcijanami przynosi największą chwałę Bogu. Jakie postawy wobec drugiego człowieka są tu pokazane? (3) Której z nich chciałbyś bardziej doświadczyć?

1 A tego, który jest słaby w wierze, przygarniajcie życzliwie, bez spierania się o poglądy… 13 Przestańmy więc wyrokować jedni o drugich. A raczej to zawyrokujcie, by nie dawać bratu sposobności do upadku lub zgorszenia. (Rz 14)  4…abyśmy dzięki cierpliwości i pociesze, jaką niosą Pisma, podtrzymywali nadzieję…(Rz 15) 14 Bracia, jestem co do was przekonany, że pełni jesteście szlachetnych uczuć, ubogaceni wszelką wiedzą, zdolni do udzielania sobie wzajemnie upomnień (dosłownie: porad). (Rz 15) 6 …niech nikt w swej pysze nie wynosi się nad drugiego. 7 Któż będzie cię wyróżniał? Cóż masz, czego byś nie otrzymał? A jeśliś otrzymał, to czemu się chełpisz, tak jakbyś nie otrzymał. (1 Kor 4)

Kręgi Forum  2020-06-28

(1) Jakie wartości pojawiły się w Prezentacji Tematu Forum i co o nich myślisz? (2) Jakość więzi między chrześcijanami przynosi największą chwałę Bogu. Jakie postawy wobec drugiego człowieka są tu pokazane? (2) Której z nich chciałbyś bardziej doświadczyć?

1 …gdyby komuś przydarzył się jakiś upadek, wy, którzy pozostajecie pod działaniem Ducha, w duchu łagodności sprowadźcie takiego na właściwą drogę. (Gal 5) 3 Kto uważa, że jest czymś, gdy jest niczym, ten zwodzi samego siebie. 4 Niech każdy bada własne postępowanie, a wtedy powód do chluby znajdzie tylko w sobie samym, a nie w zestawieniu z drugim. (Gal 5) 3 Niech nikt nie ma o sobie wyższego mniemania, niż należy, lecz niech sądzi o sobie trzeźwo – według miary, jaką Bóg każdemu w wierze wyznaczył… (Rz 12) 10 W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie. (Rz 12) 13 Zaradzajcie potrzebom świętych. Przestrzegajcie gościnności. (Rz 12) 15 Weselcie się z tymi, którzy się weselą. płaczcie z tymi, którzy płaczą. (Rz 12)

Kręgi Forum  2020-06-21

(1) Jakie wartości pojawiły się w Prezentacji Tematu Forum i co o nich myślisz? (2)Jakość więzi między chrześcijanami przynosi największą chwałę Bogu. Jakie postawy wobec drugiego człowieka są tu pokazane? (3) Której z nich chciałbyś bardziej doświadczyć?

2 Jeden drugiego brzemiona noście… tak wypełniajcie prawo Chrystusa. (Gal 5) 13 Wy, bracia, powołani zostaliście do wolności. Tylko nie bierzcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciału, wręcz przeciwnie, miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie! (Gal 5) 14 Całe Prawo wypełnia się w tym jednym nakazie: Będziesz kochał bliźniego swego jak siebie samego. 15 A jeśli u was jeden drugiego kąsa i pożera, baczcie, byście się wzajemnie nie zjedli. (Gal 5) 19 Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała… 20 … nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, 21 zazdrość… (Gal 5) 22 Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, 23 łagodność, opanowanie. (Gal 5)

Kręgi Forum  2020-06-14

(1) Jakie wartości pojawiły się w Prezentacji Tematu Forum i co o nich myślisz? (2) Jakość więzi między chrześcijanami przynosi największą chwałę Bogu. Jakie postawy wobec drugiego człowieka są tu pokazane? (2) Której z nich chciałbyś bardziej doświadczyć?

17 …jeśli nawet krew moja ma być wylana przy ofiarniczej posłudze około waszej wiary, cieszę się… (Fil 2) 19 …mam nadzieję… że niebawem poślę do was Tymoteusza … 20 Nie mam bowiem nikogo o równych dążeniach ducha, który by się szczerze zatroszczył o wasze sprawy: 21 bo wszyscy szukają własnego pożytku, a nie Chrystusa Jezusa. (Fil 2) 12 Jako wybrańcy Boży… ubierzcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość (Kol 4). 13 znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy! (Kol 3) 14 Na to zaś wszystko /ubierzcie/ miłość, która jest więzią doskonałości (Kol 3) 3 Módlcie się… za nas, aby Bóg otworzył nam drzwi /dla/ słowa… (Kol 4)

Kręgi Forum  2020-06-07

(1) Jakie wartości pojawiły się w Prezentacji Tematu Forum i co o nich myślisz? (2) Jakość więzi między chrześcijanami przynosi największą chwałę Bogu. Jakie postawy wobec drugiego człowieka są tu pokazane? (3) Której z nich chciałbyś bardziej doświadczyć?

3 Dziękuję Bogu mojemu, ilekroć was wspominam, 4 zawsze w każdej modlitwie, zanosząc ją z radością za was wszystkich. (Fil 1) 6 Mam ufność, że Ten, który zapoczątkował w was dobre dzieło, dokończy go do dnia Chrystusa Jezusa. (Fil 1) 7 …noszę was wszystkich w sercu… 8 Bóg jest mi świadkiem, jak gorąco tęsknię za wami wszystkimi [ożywiony] miłością Chrystusa Jezusa. (Fil 1) 2 Dopełnijcie mojej radości przez to, że będziecie mieli te same dążenia: tę samą miłość i wspólnego ducha… (Fil 2) 3 …niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie. (Fil 2) 4 Niech każdy ma na oku nie tylko własne sprawy, ale też i drugich! (Fil 2)

Kręgi Forum  2020-05-31

(1) Jakie wartości pojawiły się w Prezentacji Tematu Forum i co o nich myślisz? (2) O jakich życiowych dylematach mówią poniższe fragmenty z Listu Jakuba 5? Jakie są rozwiązania tych dylematów? (2) Które słowa wybierasz jako najważniejsze dla ciebie?

1 A teraz wy, bogacze, zapłaczcie wśród narzekań na utrapienia, jakie was czekają. 2 Bogactwo wasze zbutwiało…  3 złoto wasze i srebro zardzewiało, a rdza ich będzie świadectwem przeciw wam i toczyć będzie ciała wasze niby ogień. Zebraliście w dniach ostatecznych skarby… 9 Nie uskarżajcie się, bracia, jeden na drugiego, byście nie popadli pod sąd… 10 Za przykład cierpliwości weźcie proroków, którzy przemawiali w imię Pana. 16 Wyznawajcie sobie nawzajem grzechy, módlcie się jeden za drugiego, byście odzyskali zdrowie. Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego. 19 …jeśliby ktokolwiek z was zszedł z drogi prawdy, a drugi go nawrócił, 20 niech wie, że…  wybawi duszę jego od śmierci i zakryje liczne grzechy. (Jak 5)

Kręgi Forum  2020-05-24

(1) Jakie wartości pojawiły się w Prezentacji Tematu Forum i co o nich myślisz? (2) Odpowiedz na pytanie „kim jestem” przy pomocy tego fragmentu. (3) Która prawda szczególnie mi się przyda i w jakich okolicznościach?

20 Teraz już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus… (Gal 2) 14 Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie… (Ps 139) 12…mamy śmiały przystęp [do Ojca] z ufnością dzięki wierze w Niego. (Ef 3) 6 Mam ufność, że Ten, który zapoczątkował w was dobre dzieło, dokończy go do dnia Chrystusa Jezusa. (Fil 1) 1 …rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie. (Rz 6) 6 Razem też wskrzesił i razem posadził na wyżynach niebieskich – w Chrystusie Jezusie. (Ef 2) 20 …w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego… pojednajcie się z Bogiem. (2 Kor 5) 19 Bóg według swego bogactwa zaspokoi wspaniale w Chrystusie Jezusie każdą waszą potrzebę. (Fil 4) 13 Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia. (Fil 4)

Kręgi Forum  2020-05-17

(1) Jakie wartości pojawiły się w Prezentacji Tematu Forum i co o nich myślisz? (2) Co Bóg zrobił dla nas, lub obiecał zrobić? (3) Przez który z fragmentów Bóg szczególnie do mnie przemawia?

28 …Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra… (Rz 8) 29 …tych, których od wieków poznał, tych przeznaczył, by się stali na wzór obrazu Jego Syna… (Rz 8) 5 Postępowanie wasze niech będzie wolne od chciwości na pieniądze: zadowalajcie się tym, co macie. Sam bowiem powiedział: Nie opuszczę cię ani pozostawię. (Hbr 13) 6 Pan jest wspomożycielem moim, nie ulęknę się, bo cóż może mi uczynić człowiek? (Hbr 13) 13 Pokusa nie nawiedziła was większa od tej, która zwykła nawiedzać ludzi. …Bóg nie dozwoli was kusić ponad to, co potraficie znieść, lecz zsyłając pokusę, wskaże sposób jej pokonania, abyście mogli przetrwać. (1 Kor 10) 7 Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was. (1 P 5)

Kręgi Forum  2020-05-10

(1) Jakie wartości pojawiły się w Prezentacji Tematu Forum i co o nich myślisz? (2) Jak Bóg używa ludzi w życiu innych ludzi? (3) Przez który z fragmentów Bóg szczególnie do mnie przemawia?

9 …dotknął Pan moich ust i rzekł mi: Oto kładę moje słowa w twoje usta. (Jer 1) 23 …Żydzi postanowili go zgładzić. 24 Szaweł dowiedział się o ich zamiarach. A strzegli bram we dnie i w nocy… 25 Uczniowie więc spuścili go nocą w koszu na sznurze przez mur i wyprawili. (Dz 9) 17 Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie? …Panie… wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego Jezus: Paś owce moje. (J 21) 27…urzędnik królowej etiopskiej…  28 wracał, czytając w swoim wozie proroka Izajasza. 29 Podejdź i przyłącz się do tego wozu – powiedział Duch do Filipa… 35 A Filip… opowiedział mu Dobrą Nowinę o Jezusie. (Dz 8) 2 Żniwo… wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. (Jezus, Łk 10)

Kręgi Forum  2020-05-03

(1) Jakie wartości pojawiły się w Prezentacji Tematu Forum i co o nich myślisz? (2) Jak Paweł Apostoł budował uczniów? (3) Wybierz jedną rzecz, by zastosować.

23 … (Paweł) wyruszył, aby obejść kolejno krainę galacką i Frygię, umacniając wszystkich uczniów. (Dz 18)Gdy… niektórzy upierali się w niewierze, bluźniąc wobec ludu przeciw drodze, odłączył się od nich i oddzielił uczniów, i rozprawiał codziennie w szkole Tyrannosa. 10 Trwało to dwa lata, tak że wszyscy mieszkańcy Azji, Żydzi i Grecy, usłyszeli słowo Pańskie. (Dz 19) 22 (Paweł) wysłał do Macedonii dwóch swoich pomocników, Tymoteusza i Erasta, a sam pozostał przez jakiś czas w Azji. (Dz 19) 27 Nie uchylałem się tchórzliwie od głoszenia wam całej woli Bożej. (Paweł, Dz 20) 31 Czuwajcie, pamiętając, że przez trzy lata we dnie i w nocy nie przestawałem ze łzami upominać każdego z was. (Paweł, Dz 20) 36 Po tych słowach (Paweł) upadł na kolana i modlił się razem ze wszystkimi. (Dz 20)

Kręgi Forum 2020-04-26

(1) Jakie wartości pojawiły się w Prezentacji Tematu Forum i co o nich myślisz? (2) Jakie działania podejmował Paweł Apostoł, by znaleźć ludzi, którzy będą uczniami i  budować ich na uczniów Chrystusa? (3) Wybierz jedną rzecz, by zastosować.

20 …(Paweł) udał się razem z Barnabą do Derbe. 21…głosili Ewangelię i pozyskali wielu uczniów… (Dz 14) 11 … popłynęliśmy… 12…do Filippi… 13 w szabat wyszliśmy… nad rzekę, gdzie – jak sądziliśmy – było miejsce modlitwy. I usiadłszy rozmawialiśmy z kobietami, które się zeszły. (Dz 16) 30 (Strażnik więzienia) … powiedział: Panowie, co mam czynić, aby się zbawić?… 32 Opowiedzieli więc naukę Pana jemu i wszystkim jego domownikom. (Dz 16) 21 … (Paweł i Barnaba) wrócili do Listry… 22 umacniając uczniów, zachęcając do wytrwania w wierze, „bo przez wiele ucisków trzeba nam wejść do królestwa Bożego.”(Dz 14)Był… pewien uczeń… Tymoteusz… 2 Bracia… dawali o nim dobre świadectwo. 3Paweł postanowił zabrać go z sobą… (Dz 16)

Kręgi Forum 2020-04-19

(1) Jakie wartości pojawiły się w Prezentacji Tematu Forum i co o nich myślisz? (2) Jakie niełatwe decyzje podejmował Barnaba oraz inne występujące tu postaci? (3) Który przykład szczególnie mi się przyda?

36 … Barnaba… 37 sprzedał ziemię, którą posiadał, a pieniądze przyniósł i złożył u stóp Apostołów. (Dz 4) 26 Kiedy /Szaweł/ przybył do Jerozolimy… wszyscy bali się go, nie wierząc, że jest uczniem. 27 Dopiero Barnaba przygarnął go… (Dz 9) 22 Wieść… doszła do Kościoła w Jerozolimie. Wysłano do Antiochii Barnabę. 23 Gdy przybył, …zachęcał wszystkich, aby całym sercem wytrwali przy Panu. (Dz 11) 25 /Barnaba/ udał się też do Tarsu, by odszukać Szawła. 26 …przyprowadził go do Antiochii i przez rok pracowali razem w Kościele, nauczając wielką rzeszę ludzi. (Dz 11) 2 …rzekł Duch Święty: Wyznaczcie mi… Barnabę i Szawła do dzieła, do którego ich powołałem. 3 Wtedy… wyprawili ich… 5 Gdy przybyli do Salaminy, głosili słowo Boże w synagogach. (Dz 13)

Kręgi Forum 2020-04-12

(1) Jakie wartości pojawiły się w Prezentacji Tematu Forum i co o nich myślisz? (2) Na co mogę mieć nadzieję sięgającą wieczności? Odkryjmy, wers po wersie.(3) Wybierz zdanie, które jest dla ciebie szczególnie ważne. Dlaczego tak wybrałeś?

25 Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. (J 12) 28…Nadchodzi bowiem godzina, w której wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą głos Jego: 29 a ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia; ci, którzy pełnili złe czyny – na zmartwychwstanie potępienia. (J 5) 24…Kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia. (J 5) 2 W domu Ojca mego jest mieszkań wiele… Idę… przygotować wam miejsce. 3 A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie… (J 14)

Kręgi Forum 2020-04-05

(1) Jakie wartości pojawiły się w Prezentacji Tematu Forum i co o nich myślisz? (2) Jaką Osobą jest Bóg? Co niezwykłego dowiaduję się o Nim? (3) Która prawda o Bogu szczególnie mi się przyda?

5 Szukałem Pana, a On mnie wysłuchał i uwolnił od wszelkiej trwogi. (Ps 34) 19 Pan jest blisko skruszonych w sercu i wybawia złamanych na duchu. (Ps 34) 20 Wiele nieszczęść [spada na] sprawiedliwego; lecz ze wszystkich Pan go wybawia. (Ps 34) 6 Łaskawość Twoja, Panie, dosięga nieba, a Twoja wierność samych obłoków. 7 Twoja sprawiedliwość – jak najwyższe góry; Twoje wyroki – jak Wielka Otchłań. (Ps 36) 4 Raduj się w Panu, a On spełni pragnienia twego serca. (Ps 37) 17 Sprawiedliwych Pan podtrzymuje. 18 Pan zna dni nienagannych, a ich dziedzictwo trwać będzie na wieki; 19 w czasie klęski nie zaznają wstydu, a we dni głodu będą syci. (Ps 37) 23 Pan umacnia kroki człowieka i w jego drodze ma upodobanie. 24 A choćby upadł, to nie będzie leżał, bo rękę jego Pan podtrzymuje. (Ps 37)

Kręgi Forum 2020-03-29

(1) Jakie wartości pojawiły się w Prezentacji Tematu Forum i co o nich myślisz? (2) Na co Bóg zwraca uwagę, gdy patrzy na człowieka? Co z tego wynika dla mnie? (3) Która prawda szczególnie mi się przyda?

12 Wyrocznia Pana: Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, lament. 13 Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty! (Jl 2) 6 Odpowiedział im: Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest napisane: Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. (Mk 7) 27 Słyszeliście, że powiedziano: Nie cudzołóż! 28 A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. (Mt 5) 3 Ich ozdobą niech będzie nie to, co zewnętrzne: uczesanie włosów i złote pierścienie ani strojenie się w suknie, 4 ale wnętrze serca człowieka o nienaruszalnym spokoju i łagodności ducha, który jest tak cenny wobec Boga. (1 P 3)

Kręgi Forum 2020-03-22

(1) Jakie wartości pojawiły się w Prezentacji Tematu Forum i co o nich myślisz? (2) Na co Bóg zwraca uwagę, gdy patrzy na człowieka? Co z tego wynika dla mnie? (3) Która prawda szczególnie mi się przyda?

9 …staramy się Jemu podobać… 12 Mówimy to… byście w ten sposób mogli odpowiedzieć tym, którzy chlubią się swą powierzchownością, a nie wnętrzem własnego serca. (2 Kor 5) 22…Czyż milsze są dla Pana.. ofiary krwawe od posłuszeństwa głosowi Pana? Lepsze jest posłuszeństwo od ofiary i uległość… 23 Bo opór jest jak grzech wróżbiarstwa, a krnąbrność jak złość bałwochwalstwa… (1 Sm 15) 21 Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie zabijaj… 22 A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. (Mt 5) 6 Miłości pragnę, nie krwawej ofiary, poznania Boga bardziej niż całopaleń. (Oz 6) 22 …Jezus przejrzał ich myśli i rzekł do nich: Co za myśli nurtują w sercach waszych? (Łk 5)

Kręgi Forum 2020-03-15

(1) Jakie wartości pojawiły się w Prezentacji Tematu Forum i co o nich myślisz? (2) Co jest mądre, a co nie, zdaniem Boga? (3) Która prawda szczególnie mi się przyda?

1 Kto napomnienie lubi, kocha mądrość, kto nagan nie znosi, jest głupi. (Prz 12) 15 Wszystko, co mówią, przyjmuje niemądry, a człowiek rozumny na kroki swe zważa. (Prz 14) 16 Mądry się boi, od złego ucieka, a głupi się unosi, czuje się pewnym. (Prz 14) 20 Cenny skarb i oliwa w domu mądrego, a głupiec je marnotrawi. (Prz 21) 15 Rózga i karcenie udziela mądrości; chłopiec pozostawiony sobie jest wstydem dla matki. (Prz 29) 16 Nie bądź przesadnie sprawiedliwy i nie uważaj się za zbyt mądrego! Dlaczego miałbyś sobie sam zgotować zgubę? (Koh 7) 21 Skoro bowiem świat przez mądrość nie poznał Boga w mądrości Bożej, spodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia słowa zbawić wierzących. (1 Kor 1)

Kręgi Forum 2020-03-08

(1) Jakie wartości pojawiły się w Prezentacji Tematu Forum i co o nich myślisz? (2) Co jest mądre, a co nie, zdaniem Boga? (3) Która prawda szczególnie mi się przyda?

12 Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy osiągnęli mądrość serca. (Ps 90) 32 Odrzucić wskazówki – to sobą pogardzić, zdobywa się mądrość – słuchaniem uwag. (Prz 15) 18 Niemądry jest ten, kto daje porękę i kto przysięgą ręczy za bliźniego. (Prz 17) 11 Głupi ujawnia cały swój gniew, mądry go w końcu uśmierza. (Prz 29) 21 Biada tym, którzy się uważają za mądrych i są sprytnymi we własnym mniemaniu! (Iz 5) 3 Mądrzy będą świecić jak blask sklepienia, a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, jak gwiazdy przez wieki i na zawsze. (Dn 12) 17 Mądrość zaś /zstępująca/ z góry jest przede wszystkim czysta, dalej, skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy. (Jak 3)

Kręgi Forum 2020-03-01

(1) Jakie wartości pojawiły się w Prezentacji Tematu Forum i co o nich myślisz? (2) „Błogosławiony” znaczy „szczęśliwy”. Bóg dzieli się z nami sekretami szczęścia. Kiedy najbardziej go doświadczymy? (3) Który sposób szczególnie mi się przyda?

13 Jakim ma być człowiek, co miłuje życie i pragnie dni, by zażywać szczęścia? 14 Powściągnij swój język od złego, a twoje wargi od słów podstępnych! 15 Odstąp od złego, czyń dobro; szukaj pokoju, idź za nim! (Ps 34) 35 …Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. (Dz 20) 17 Szczęśliwy, kogo Bóg karci, więc nie odrzucaj nagan Wszechmocnego. (Hi 5) 10 Kto bowiem chce miłować życie i oglądać dni szczęśliwe, niech wstrzyma język od złego i wargi – aby nie mówić podstępnie. (1 P 3) 11 Błogosławieni (tzn. szczęśliwi) jesteście, gdy /ludzie/ wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. (Mt 5) 21 Kto bliźnim gardzi – ten grzeszy, szczęśliwy – kto z biednym współczuje. (Prz 14)

Kręgi Forum 2020-02-23

(1) Jakie wartości pojawiły się w Prezentacji Tematu Forum i co o nich myślisz? (2) „Błogosławiony” znaczy „szczęśliwy”. Bóg dzieli się z nami sekretami szczęścia. Kiedy najbardziej go doświadczymy? (3) Który sposób szczególnie mi się przyda?

2 Szczęśliwy człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy, w którego duszy nie kryje się podstęp. (Ps 32) 3 Szczęśliwy człowiek, który złożył swą nadzieję w Panu, a nie idzie za pyszałkami i za zwolennikami kłamstwa. (Ps 40) 2 Szczęśliwy ten, kto myśli o biednym i o nędzarzu, w dniu nieszczęścia Pan go ocali. 3 Pan go ustrzeże, zachowa przy życiu, uczyni szczęśliwym na ziemi i nie wyda go wściekłości jego wrogów. (Ps 41) 22 …Szczęśliwy ten, kto w postanowieniach siebie samego nie potępia. (Rz 14) 2 Szczęśliwi, którzy zachowują Jego upomnienia, całym sercem Go szukają. (Ps 119) 13 Nie zazna szczęścia, kto błędy swe ukrywa; kto je wyznaje, porzuca – ten miłosierdzia dostąpi. (Prz 28)

Kręgi Forum 2020-02-16

(1) Jakie wartości pojawiły się w Prezentacji Tematu Forum i co o nich myślisz? (2) „Błogosławiony” znaczy „szczęśliwy”. Bóg dzieli się z nami sekretami szczęścia. Kiedy najbardziej go doświadczymy? (3) Który sposób szczególnie mi się przyda?

20 Uczciwy cieszy się błogosławieństwem, kto się chce szybko wzbogacić, nie ujdzie kary. (Prz 28) 22 Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was znienawidzą, i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego podadzą w pogardę wasze imię… (Łk 6) 12 Szczęśliwy człowiek, który wytrwa w pokusie, gdy bowiem zostanie poddany próbie, otrzyma wieniec życia, obiecany przez Pana tym, którzy Go miłują. (Jk 1) 1 Szczęśliwy człowiek, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników i nie siada w kole szyderców,2 lecz ma upodobanie w Prawie Pana, nad Jego Prawem rozmyśla dniem i nocą. 3 Jest on jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc… co uczyni, pomyślnie wypada. (Ps 1)

Kręgi Forum 2020-02-09

(1) Jakie wartości pojawiły się w Prezentacji Tematu Forum i co o nich myślisz? (2) Patrzymy dalej na niezwykłą jakość wspólnoty między chrześcijanami. Co decyduje o jej jakości? (3) Niech każdy wybierze jedną cechę i powie, jak chciałby się do niej przyczynić.

12 …obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, 13 znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy! (Kol 3) 16 Słowo Chrystusa niech w was przebywa z /całym swym/ bogactwem: z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie…(Kol 3) 6 …niech nikt w swej pysze nie wynosi się nad drugiego. 7 Któż będzie cię wyróżniał? Cóż masz, czego byś nie otrzymał? A jeśliś otrzymał, to czemu się chełpisz, tak jakbyś nie otrzymał. (1 Kor 4) 17 Mądrość z góry jest przede wszystkim czysta, dalej, skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy. (Jk 3)

Kręgi Forum 2020-02-02

(1) Jakie wartości pojawiły się w Prezentacji Tematu Forum i co o nich myślisz? (2) Patrzymy dalej na niezwykłą jakość wspólnoty między chrześcijanami. Co decyduje o jej jakości? (3) Niech każdy wybierze jedną cechę i powie, jak chciałby się do niej przyczynić.

2 z pokorą i… cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości, 3 usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. (Ef 4) 1 1  On ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, ewangelistami, pasterzami i nauczycielami 12 dla przysposobienia świętych do wykonywania posługi, celem budowania Ciała Chrystusowego. (Ef 4) 29 Niech nie wychodzi z waszych ust żadna mowa szkodliwa, lecz tylko budująca… by wyświadczała dobro słuchającym. (Ef 4) 3O nierządzie i wszelkiej nieczystości albo chciwości niech nawet mowy nie będzie wśród was, jak przystoi świętym, 4 ani o tym, co haniebne, o niedorzecznym gadaniu, nieprzyzwoitych żartach… Raczej winno być wdzięczne usposobienie. (Ef 5) 18 Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu! (Ef 6)

Kręgi Forum 2020-01-26

(1) Jakie wartości pojawiły się w Prezentacji Tematu Forum i co o nich myślisz? (2) Bóg podzielił się z nami wizją więzi między ludźmi, jakie są możliwe, gdy Mu zaufamy. Co niezwykłego jest w tej wizji? (3) Która wizja szczególnie mnie porusza? Dlaczego?

13 Zaradzajcie potrzebom świętych. Przestrzegajcie gościnności. (Rz 12) 13 Przestańmy wyrokować jedni o drugich. A raczej to zawyrokujcie, by nie dawać bratu sposobności do upadku lub zgorszenia. (Rz 14) 23 …pragnę gorąco wybrać się do was, 24 gdy będę podążał do Hiszpanii. Mam bowiem nadzieję, że… was odwiedzę i że wy mnie tam dalej wyprawicie, gdy się już trochę wami nacieszę. (Paweł, Rz 15) 3 Pozdrówcie współpracowników moich w Chrystusie Jezusie, Pryskę i Akwilę, 4 którzy za moje życie nadstawili swe głowy i którym winienem wdzięczność nie tylko ja sam, ale i wszystkie Kościoły pogan. 5 Pozdrówcie Kościół, który się zbiera w ich domu. (Rz 16) 8 Miejcie wytrwałą miłość jedni ku drugim, bo miłość zakrywa wiele grzechów. (1 P 4)

Kręgi Forum 2020-01-19

(1) Jakie wartości pojawiły się w Prezentacji Tematu Forum i co o nich myślisz? (2) Bóg podzielił się z nami wizją więzi między ludźmi, jakie są możliwe, gdy Mu zaufamy. Co niezwykłego jest w tej wizji? (3) Która wizja szczególnie mnie porusza? Dlaczego?

1 Starszych, którzy są wśród was, proszę… 2 paście stado Boże… strzegąc go nie pod przymusem, ale z własnej woli, jak Bóg chce; nie ze względu na niegodziwe zyski, ale z oddaniem; 3 i nie jak ci, którzy ciemiężą gminy, ale jako żywe przykłady dla stada. (1 P 5) 5 Wszyscy wobec siebie wzajemnie przyobleczcie się w pokorę, bo Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. (1 P 5) 2 Jeden jest zdania, że można jeść wszystko, drugi, słaby, jada tylko jarzyny. 3 Ten, kto jada [wszystko], niech nie pogardza tym, który nie [wszystko] jada, a ten, który nie jada, niech nie potępia tego, który jada… (Rz 14) 1 A my, którzy jesteśmy mocni [w wierze], powinniśmy znosić słabości tych, którzy są słabi, a nie szukać tylko tego, co dla nas dogodne. (Rz 15)

Kręgi Forum 2020-01-12

(1) Jakie wartości pojawiły się w Prezentacji Tematu Forum i co o nich myślisz? (2) Bóg podzielił się z nami wizją więzi między ludźmi, jakie są możliwe, gdy Mu zaufamy. Co niezwykłego jest w tej wizji? (2) Która wizja szczególnie mnie porusza? Dlaczego?

9 Okazujcie sobie wzajemną gościnność bez szemrania! (1 P 4) 10 Jako dobrzy szafarze różnorodnej łaski Bożej służcie sobie nawzajem tym darem, jaki każdy otrzymał. (1 P 4) 12 Nikt nigdy Boga nie oglądał. Jeżeli kochamy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość ku Niemu jest w nas doskonała. (1 J 4) 10… W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie. (Rz 12) 1 A tego, który jest słaby w wierze, przygarniajcie życzliwie, bez spierania się o poglądy. (Rz 14) 4 …abyśmy dzięki cierpliwości i pociesze, jaką niosą Pisma, podtrzymywali nadzieję. (Rz 15) 16 Po tym poznaliśmy miłość, że On oddał za nas życie swoje. My także powinniśmy oddać życie za braci. (1 J 3) 18 Dzieci, nie kochajmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą! (1 J 3)

Kręgi Forum 2020-01-05

(1) Jakie wartości pojawiły się w Prezentacji Tematu Forum i co o nich myślisz? (2) Bóg podzielił się z nami wizją więzi między ludźmi, jakie są możliwe, gdy Mu zaufamy. Co niezwykłego jest w tej wizji? (3) Która wizja szczególnie mnie porusza? Dlaczego?

7 Jeżeli chodzimy w światłości, tak jak On sam trwa w światłości, wtedy mamy jedni z drugimi współuczestnictwo, a krew Jezusa, Syna Jego, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. (1 J 1) 3 Niech nikt nie ma o sobie wyższego mniemania niż należy, lecz niech sądzi o sobie trzeźwo – według miary, jaką Bóg każdemu w wierze wyznaczył. (Rz 12) 15 Weselcie się z tymi, którzy się weselą. płaczcie z tymi, którzy płaczą. (Rz 12) 2 Niech każdy z nas stara się o to, co dla bliźniego dogodne – dla jego dobra, dla zbudowania. 3 Przecież i Chrystus nie szukał tego, co było dogodne dla Niego, ale jak napisano: Urągania tych, którzy Tobie urągają, spadły na Mnie. (Rz 15) 7 przygarniajcie siebie nawzajem, bo i Chrystus przygarnął was dla chwały Boga. (Rz 15)

Kręgi Forum 2019-12-29

(1) Jakie wartości pojawiły się w Prezentacji Tematu Forum i co o nich myślisz? (2) Są grzechy, które mogą wydawać się małoistotne, a jednak mogą być dużą przeszkodą. O jakim niby drobnym grzechu tutaj czytamy? (3) Co Bóg mówi do mnie? 

21 Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, 22 cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. (Mk 7) 15 Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie! Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. 16 Wszystko bowiem, co jest na świecie, a więc: pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia nie pochodzi od Ojca, lecz od świata. (1 J 2) 16 Ci zawsze narzekają i są niezadowoleni ze swego losu, /choć/ postępują według swoich żądz… (Jud 1) 19 Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała… spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy. (Gal 5)

Kręgi Forum 2019-12-22

(1) Jakie wartości pojawiły się w Prezentacji Tematu Forum i co o nich myślisz? (2) Są grzechy, które mogą wydawać się małoistotne, a jednak mogą być dużą przeszkodą. O jakim niby drobnym grzechu tutaj czytamy? (3) Co Bóg mówi do mnie?

11 Pragniemy… 12 abyście nie stali się ospałymi, ale naśladowali tych, którzy przez wiarę i cierpliwość stają się dziedzicami obietnic. (Hbr 6) 17 …zaklinam [was] w Panu, abyście już nie postępowali tak, jak postępują poganie, z ich próżnym myśleniem, 18 umysłem pogrążeni w mroku, obcy dla życia Bożego… (Ef 4) 8 nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia. 8 Nie wstydź się zatem świadectwa Pana naszego ani mnie, Jego więźnia… (2 Tm 1) 5 Kto ziemię uprawia, nasyci się chlebem, kto ściga ułudy – z rozumu obrany. (Prz 12) 22 (Ziarno) posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i ułuda bogactwa zagłuszają słowo, tak że zostaje bezowocne. (Mt 13)

Kręgi Forum 2019-12-15

(1) Jakie wartości pojawiły się w Prezentacji Tematu Forum i co o nich myślisz? (2) Co to zmieni, gdy Bóg (Duch Święty) zaangażuje się w nasze życie i wesprze nas? (3) Którego wsparcia od Ducha Świętego najbardziej bym sobie życzył?

37 Jezus zawołał: Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie, niech przyjdzie do Mnie i pije! 38 …Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. 39 A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego… (J 7) 2 rzekł Duch Święty: Wyznaczcie mi już Barnabę i Szawła do dzieła, do którego ich powołałem. 3 Wtedy… wyprawili ich. 4 A oni wysłani przez Ducha Świętego zeszli do Seleucji… (Dz 13) 6 …Duch Święty zabronił im głosić słowo w Azji. 7 …próbowali przejść do Bitynii, ale Duch Jezusa nie pozwolił im. (Dz 16) 17 Królestwo Boże to nie sprawa tego, co się je i pije, ale to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. (Rz 14) 12 …myśmy nie otrzymali ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, dla poznania darów Bożych. (1 Kor 2)

Kręgi Forum 2019-12-08

(1) Jakie wartości pojawiły się w Prezentacji Tematu Forum i co o nich myślisz? (2) Są grzechy, które mogą wydawać się małoistotne, a jednak mogą być dużą przeszkodą. O jakim niby drobnym grzechu tutaj czytamy? (3) Co Bóg mówi do mnie?

6 Odrzućcie naiwność, a żyć będziecie. (Prz 9) 16  …Nie gońcie za wielkością, lecz niech was pociąga to, co pokorne. Nie uważajcie sami siebie za mądrych. (Rz 12) 3 …niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie. (Fil 2) 30 Sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz – w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. (Mt 25) 21 …Byliście niegdyś obcymi /dla Boga/ i /Jego/ wrogami przez sposób myślenia i wasze złe czyny. (Kol 1) 18 Niech was nikt nie odsądza od nagrody, zamiłowany w uniżaniu siebie… (Kol 2) 3 Głupota człowieka niszczy mu drogę, a serce na Pana się gniewa. (Prz 19)

Kręgi Forum 2019-12-01

(1) Jakie wartości pojawiły się w Prezentacji Tematu Forum i co o nich myślisz? (2) Co to zmieni, gdy Bóg (Duch Święty) zaangażuje się w nasze życie i wesprze nas? (3) Którego wsparcia od Ducha Świętego najbardziej bym sobie życzył?

27 …urzędnik królowej etiopskiej…  zarządzający jej skarbcem, 28 wracał, czytając w swoim wozie proroka Izajasza. 29 Podejdź i przyłącz się do tego wozu – powiedział Duch do Filipa. (Dz 8) 29 …spójrz, Panie, na ich groźby i daj sługom Twoim głosić słowo Twoje z całą odwagą… 31 Po tej modlitwie… zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili odważnie… (Dz 4) 8 A ci, którzy żyją według ciała, Bogu podobać się nie mogą. 13 …Jeżeli zaś przy pomocy Ducha uśmiercać będziecie popędy ciała – będziecie żyli. (Rz 8) 16 Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. (Rz 8) 26 …Gdy nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. (Rz 8)

Kręgi Forum 2019-11-17

(1) Jakie wartości pojawiły się w Prezentacji Tematu Forum i co o nich myślisz? (2) Co to zmieni, gdy Bóg (Duch Święty) zaangażuje się w nasze życie i wesprze nas? (3) Którego wsparcia od Ducha Świętego najbardziej bym sobie życzył?

8 On (Duch Święty)… przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. (J 16) 22 Owocem Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, 23 łagodność, opanowanie… (Gal 5) 8 Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei… aż po krańce ziemi. (Dz 1) 3 …Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha: Panem jest Jezus. (1 Kor 12) 4 Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; 5 różne też są rodzaje posługiwania… 11 Wszystko zaś sprawia… Duch, udzielając każdemu tak, jak chce. (1 Kor 12) 26 Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem. (J 14)

Kręgi Forum 2019-11-10

(1) Jakie wartości pojawiły się w Prezentacji Tematu Forum i co o nich myślisz? (2) Jakie wartości znajdujemy poniżej? (3) Co jest szczególną wartością dla Ciebie?

103 Jak słodka jest dla mego podniebienia Twoja mowa: ponad miód dla ust moich… 105 Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce. (Ps 119) 8 …wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego. (Fil 3) 6 Bez wiary nie można podobać się Bogu. Przystępujący do Boga musi uwierzyć, że [Bóg] jest i że wynagradza tych, którzy Go szukają. (Hbr 11) 3 Szukam Pana w dzień mojej niedoli. Moja ręka w nocy niestrudzenie się wyciąga, moja dusza odmawia przyjęcia pociechy. (Ps 77) 44 Jak możecie uwierzyć, skoro od siebie wzajemnie odbieracie chwałę, a nie szukacie chwały, która pochodzi od samego Boga? (J 5) 36 Nakłoń me serce do Twoich napomnień, a nie do zysku! (Ps 119)

Kręgi Forum 2019-11-03

(1) Jakie wartości pojawiły się w Prezentacji Tematu Forum? (2) Chcąc posłuchać radia, trzeba je nastroić na odpowiednią falę. Jak się „nastroić”, by wychwycić, co Bóg komunikuje? (3) Która dyrektywa jest szczególnie dla mnie?

1 Nie przybyłem… błyszcząc słowem… 2 Postanowiłem… wśród was, nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego. (1 Kor 2) 4 Mowa moja i moje głoszenie nauki nie miały nic z uwodzących przekonywaniem słów mądrości, lecz były ukazywaniem ducha i mocy, 5 aby wiara wasza opierała się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. (1 Kor 2) 15 Jezus przyszedł… zbawić grzeszników, spośród których ja jestem pierwszy. (1 Tm 1) 21 Jezus …rzekł: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom… (Łk 10) 3…jeśli nawet Ewangelia nasza jest ukryta, to tylko dla tych, którzy idą na zatracenie, 4 …których umysły zaślepił bóg tego świata… (2 Kor 4)

Kręgi Forum 2019-10-27

(1) Jakie wartości pojawiły się w Prezentacji Tematu Forum? (2) Dlaczego warto poznać / przybliżać innym ludziom ewangelię Chrystusa? (3) Które słowa najbardziej mnie motywują?

12 Nie ma w nikim innym (poza Chrystusem) zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni. (Dz 4) …(Ci) którzy Boga nie uznają i nie są posłuszni Ewangelii Jezusa, jako karę poniosą wieczną zagładę [z dala] od oblicza Pańskiego i od potężnego majestatu Jego. (2 Tes 1) 19 W Chrystusie Bóg jednał z sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów, nam zaś przekazując słowo jednania. 20 Tak więc w imieniu Chrystusa… prosimy: pojednajcie się z Bogiem. (2 Kor 5) 14 Tak, Szeol rozszerzył swą gardziel, rozwarł swą paszczę nadmiernie; wpada doń tłum miasta wspaniały i wyjący z uciechy. (Iz 5) 19 Powiedział do nich Jezus: Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi. (Mt 4)

Kręgi Forum 2019-10-20

(1) Jakie wartości pojawiły się w Prezentacji Tematu Forum? (2) Te słowa zostały napisane, by podnieść pewnych ludzi na duchu. Czy mogli czuć się podniesieni na duchu? Dlaczego? (3) Które słowa wybiorę, by podnieść kogoś na duchu?

6 …staliście się naśladowcami naszymi i Pana, 7 by okazać się w ten sposób wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i Achai. 8 Dzięki wam nauka Pana stała się głośna …wasza wiara… wszędzie dała się poznać (1 Tes 1) 8 Pan jest łagodny i miłosierny, nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. 9 …dobry dla wszystkich i Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie Jego dzieła. (Ps 145) 16 …Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego. 17 Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i modlił się usilnie, by deszcz nie padał, i nie padał deszcz na ziemię przez trzy lata i sześć miesięcy. (Jak 5) 4 (Bóg) …wybrał nas przez założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. 5 Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów… (Ef 1)

Kręgi Forum 2019-10-13

(1) Jakie wartości pojawiły się w Prezentacji Tematu Forum? (2) Te słowa zostały napisane, by podnieść pewnych ludzi na duchu. Czy mogli czuć się podniesieni na duchu? Dlaczego? (3) Które słowa wybiorę, by podnieść kogoś na duchu?

1 Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi: i rzeczywiście nimi jesteśmy… (1 J 3) 2 …jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni… (1 J 3) 4 Bogu mojemu dziękuję wciąż za was, za łaskę daną wam w Chrystusie Jezusie. 5 W Nim to bowiem zostaliście wzbogaceni we wszystko: we wszelkie słowo i wszelkie poznanie. (1 Kor 1) 3 Dziękujemy Bogu… 4 odkąd usłyszeliśmy o waszej wierze w Chrystusie Jezusie i o waszej miłości, jaką żywicie dla wszystkich świętych. (Kol 1) 10 Nie jest Bóg niesprawiedliwy, aby zapomniał o czynie waszym i miłości, którą okazaliście dla imienia Jego, gdyście służyli świętym i nadal służycie. (Hbr 6)

Kręgi Forum 2019-10-06

(1) Jakie wartości pojawiły się w Prezentacji Tematu Forum? (2) Jakiego podejścia do trudności Bóg nas uczy? (3) Które słowa szczególnie zapamiętam? Dlaczego?

28 …Bóg z tymi, którzy Go kochają, współdziała we wszystkim dla ich dobra… (Rz 8) 12 Temu żarowi, który… trwa dla waszego doświadczenia, nie dziwcie się, jakby was spotkało coś niezwykłego, 13 ale cieszcie się, im bardziej jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, abyście się cieszyli… przy objawieniu się Jego chwały. (1 P 4) 6 Radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku z powodu różnorodnych doświadczeń. 7 Przez to wartość waszej wiary okaże się… cenniejsza od… złota… przy objawieniu Jezusa. (1 P 1) 2 …On …przecierpiał krzyż …i zasiadł po prawicy tronu Boga. 3 Zastanawiajcie się więc nad Tym, który ze strony grzeszników taką wielką wycierpiał wrogość przeciw sobie, abyście nie ustawali, złamani na duchu. (Hbr 12)