Wyobraź Sobie

Kiedyś dwunastu ludzi otrzymało niezwykłą możliwość bycia uczniami Mistrza Mistrzów, Jezusa Chrystusa. Uczyli się, jak pomnożyć to, co ważne, dobre i piękne.

Dzisiaj Ty otrzymujesz podobną możliwość. Zasiądź w kręgu uczniów. Wybierz jedną z Sentencji z listy lub poniżej i opowiedz, jak ciebie motywuje.

Sentencje Wyobraź Sobie

„To, co słyszycie (ode Mnie)… podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie… sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę.” (Jezus, Ewangelia Mateusza 13)

Istnieją rzeczy tak cenne, że warto poświęcić wszystko, by je zdobyć. Ty też znalazłeś. Wyobraź sobie.

Obraz

„Wchodźcie przez ciasną bramę. Bo… ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują!” (Jezus, Ewangelia Mateusza 7)

Warto iść wąską drogą w swoim umyśle, by najlepiej skorzystać z życia. Co znajdzie się na tej drodze, a co nie? Wyobraź sobie.

Powiększ obraz

„Szukajcie, a znajdziecie.”

… powiedział Jezus do tłumów (Ewangelia Mateusza 7), co oznaczało, że chcąc znaleźć to, co najlepsze, trzeba zaczerpnąć z Jego zasobów. Ty też skoryguj obszar swoich poszukiwań. Wyobraź to sobie.

Powiększ obraz

„Inne w końcu padły na ziemię żyzną i plon wydały, jedno stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny.” (Jezus, Ewangelia Mateusza 13)

Istnieją takie słowa i istnieją tacy ludzie, że jak razem połączyć, wywołają taki skutek. Wyobraź sobie, że ty jesteś takim człowiekiem.

Powiększ obraz

„To, co słyszycie… podobne jest do zaczynu, który kobieta włożyła w trzy miary mąki, aż się wszystko zakwasiło.” (Jezus, Ewangelia Mateusza 13)

Żyjemy, jak myślimy. Gdy słuchasz tego, co najlepsze i zmieniasz myślenie, życie się zmienia na lepsze. Wyobraź sobie.

Powiększ obraz

„Szczęśliwi cisi, bo oni na własność posiądą ziemię.” (Jezus, Ewangelia Mateusza 5)

Cisi, bo nie zdobyli nic kosztem drugiego człowieka, raczej dając, budując ludzi, inwestując w ich rozwój. To daje „ziemię”, której nikt nie odbierze. Wyobraź to sobie.

Powiększ obraz

„Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci!” … Zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci zaczęły się rwać. (Jezus do Piotra, Ewangelia Łukasza 5)

Co chciałbyś, by się tobie udało?  Wyobraź to sobie. Przedstaw swoje wyobrażenia.

Powiększ obraz

„Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli.”  (Jezus, Ewangelia Jana 8)

Od czego chciałbyś być wolny? Wyobraź to sobie. Przedstaw swoje wyobrażenia.

Powiększ obraz

„Więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu.” (Jezus, Dzieje Apostolskie 20)

Ale jak przerzucić zwrotnicę z brania na dawanie? Przecież to wbrew naturze. Wyobraź sobie jednak taką „operację na sercu” i szczęście jak nigdy wcześniej.

Powiększ obraz

„Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną.” (Jezus, Ewangelia Łukasza 16)

Wyobraź sobie, że takie pragnienie wypływa z twojego serca, wielokrotnie bardziej, niż dotychczas. Puść wodze wyobraźni. Jaki to obraz?

Powiększ obraz

„…ziarenko gorczycy… jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi, lecz wsiane wyrasta i staje się większe od jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie…” (Jezus o skutkach wiary, Ewangelia Marka 4)

To niepozorne, zazwyczaj niedoceniane decyzje przyniosą największy, upragniony rezultat. Wyobraź to sobie.

Powiększ obraz

„Żelazo żelazem się ostrzy, a człowiek urabia charakter bliźniego. (Salomon, Księga Przysłów 27)

Gdy trafiasz na kogoś, kogo trudno znosić, dostrzegasz korzyść – twój charakter będzie kształtowany. Rozpoznajesz więc lekcję i… szlifujesz siebie. Wyobraź sobie.

Obraz

„Kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten hojnie zbierać będzie.” (Św. Paweł, 2 List do Koryntian 9)

Teraz wydać, czy zainwestować w przyszłość? Ale co znaczy przyszłość? Wieczność? Oto pełny biznesplan. Wyobraź sobie.

Obraz

„Brak rady unicestwia zamiary, udają się one, gdzie wielu doradców.” (Salomon, Księga Przysłów 15)

Twój zamiar, mimo że genialny, przepuszczasz przez tygiel porad. Jedna z nich: sprawdź trwałość, jak się ma do wieczności. Zaufaj. Wyobraź sobie.

Obraz

„Stół dla mnie zastawiasz wobec mych przeciwników.” (Król Dawid o Opatrzności Boga, Psalm 23)

Kiedyś przeciwności wzbudzały w tobie niechęć, teraz bardziej zaciekawiają, nie psują kolacji. Zaufaj. Wyobraź sobie.

Powiększ obraz

„Przyszła wyniosłość – przyszła i hańba, u ludzi skromnych jest mądrość.” (Salomon, Księga Przysłów 11)

W każdym upokorzeniu, które ciebie spotyka, dostrzegasz coś dobrego – chroni przed wrogiem, jakim jest własna wyniosłość i pozwala odkryć mądrość. Wyobraź sobie.

Powiększ obraz

„Miłość nie szuka swego.” (Św. Paweł, I List do Koryntian 13)

Zmieniłeś się. Z ruszającego w podróż w wyprawiającego, z delektującego się deserem w odstępującego, z domagającego się swoich praw w poświęcającego się, z bywa że szczęśliwego, w szczęśliwca. Zaufaj. Wyobraź sobie.

Powiększ obraz

„Zobaczyłem, że nie ma nic lepszego nad to, że się człowiek cieszy ze swych dzieł.” (Salomon, Księga Koheleta 3)

To tak zwane „odejście artystyczne” – dwa kroki wstecz i spojrzenie na swoje dzieło. I ty masz w życiu wiele okazji, by spojrzeć na swe dzieło i ucieszyć się. Zaufaj. Wyobraź sobie.

Powiększ obraz

„Widzisz biegłego w swoim zawodzie? Będzie on stał przed obliczem królów.” (Salomon, Księga Przysłów 22)

Udało ci się osiągnąć poziom umiejętności, który otwiera przed tobą najwyższe możliwości… i to w harmonii z innymi dziedzinami życia. Wyobraź sobie.

Powiększ obraz

„Kto z mądrym przestaje – nabywa mądrości, towarzysz głupców poniesie szkodę.” (Salomon, Księga Przysłów 13)

Masz najlepszych mentorów na planecie – najlepszych dla ciebie. Pomyśl, że to możliwe. Wyobraź sobie.

Powiększ obraz

„Tych kocham, którzy mnie kochają, znajdzie mnie ten, kto mnie szuka. Bogactwo jest ze mną i sława.” (Król Salomon pozwala wypowiedzieć się mądrości, Księga Przysłów 8.)

Mądre rozwiązania wymagają poświęcenia, a na to nie każdy jest gotowy. Ty jednak rezygnujesz z siebie i… zgarniasz nagrodę. Wyobraź to sobie.

Powiększ obraz

„Ty mnie ocalasz od buntów ludu, ustanawiasz mnie głową narodów.” (Król Dawid o opatrzności Boga, Psalm 18)

Bunt na pokładzie, gdziekolwiek przyszło nam przewodzić, od rodziny, na narodach skończywszy… Udało się jednak odzyskać autorytet. Wyobraź to sobie.

Powiększ obraz

„Uciskać biedaka – to jego bogacić, bogacza wspierać – to wtrącać go w biedę.” (Salomon, Księga Przysłów 22)

Każde utrudnienie, ucisk udaje się obrócić w korzyść, więc z zaciekawieniem witasz trudności. Wyobraź to sobie.

Powiększ obraz

„Jak ktoś buduje: ze złota, srebra, z trawy lub słomy, dzieło każdego okaże się w ogniu, który je wypróbuje, jakie jest.” (Św. Paweł, I List do Koryntian 3)

Czy można zdobywać coś, co jest niezniszczalne, czego nikt nigdy nas nie pozbawi? Zdaniem autora tych słów, tak. Co to? Jeżeli jest pytanie, znajdzie się odpowiedź.

Powiększ obraz

„Z Tobą mur przeskakuję.” (Dawid o postawie zależności od opatrzności Boga, z Psalmu 18)

Coś jest całkiem niemożliwe, za murem. Co dla ciebie? Wyobraź sobie jednak, że staje się możliwe dzięki opatrzności Boga. Niemożliwe? Ale czy dla wyobraźni? Wyobraź sobie, mimo wszystko.

Powiększ obraz

„Będą świecić ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, jak gwiazdy, przez wieki i na zawsze.” (Księga Daniela 12)

Wśród dobrych inwestycji, dobry wpływ na drugiego człowieka wydaje się najlepszą. Ale kto odwróci się, by posłuchać, co mamy do powiedzenia? A my najpierw? Czy odwrócimy się, by posłuchać?

Powiększ obraz

„Twoja troskliwość czyni mnie wielkim.” (Modlitwa Dawida, Psalm 18)

Chcąc mieć najlepszy impuls do rozwoju, potrzeba czyjejś troskliwej uwagi i delikatności. Może twoja troskliwość uczyni kogoś wielkim? Wyobraź to sobie.

Powiększ obraz

„Miłość wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję.” (Św. Paweł, 1 List do Koryntian 13)

Wyobraź sobie, że wypływa z ciebie niezwykły sposób traktowania drugiego człowieka, niezależny od tego, na co zasłużył. Znosisz jego słabości, cieszysz się jego obecnością, mimo, że jest nie do zniesienia, okazujesz zaufanie na wyrost, patrzysz nie na to, jaki jest, ale kim mógłby się stać… Niemożliwe? Mimo wszystko, wyobraź sobie.

Powiększ obraz

„Domy, winnice, parki, zbiorniki, stada, skarby królów i mądrość… Przyjrzałem się wszystkim dziełom, a oto marność i pogoń za wiatrem! Zażywać szczęścia któż może, a nie być od Niego zależnym?” (Salomon, z Księgi Koheleta 2)

Zdaniem Salomona, nie można być szczęśliwym, choćby spełniły się wszystkie marzenia, bez postawy zależności od Boga. Wyobraź sobie jedno i drugie.

Powiększ obraz

„Bo taki jest los chciwych zysku: zabiera on własne ich życie.” (Salomon, Księga Przysłów 1)

Zysk to cel łatwo się przykleja do naszych upodobań, ale jest pułapką. Potrzebujemy znaleźć bez porównania głębszy sens tego, o co walczymy – osobistą misję, która da nam wielkie poczucie satysfakcji i sprawiedliwości. Jaka jest twoja osobista misja?

Powiększ obraz

„Szczęśliwy człowiek, który nie siada w kole szyderców, lecz… rozmyśla dniem i nocą (o tym, jak wierzyć i dzięki temu kochać). Jest on jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc we właściwym czasie… Co uczyni, pomyślnie wypada.” (Z Psalmu 1)

Dzięki powyższej formule wszystko co robisz, wypada pomyślnie. Wyobraź to sobie.

Powiększ obraz

«Spójrz na niebo i policz gwiazdy, jeżeli zdołasz to uczynić… Tak liczni będą twoi potomkowie». Abram uwierzył… (choć nie miał jeszcze ani jednego potomka, a był już w podeszłym wieku. Księga Rodzaju 15)

Może jest coś, o czym marzysz, by zostało pomnożone, choć po ludzku to mało prawdopodobne? Wyobraź to sobie mimo wszystko.

Powiększ obraz

„…nosił odzienie z sierści wielbłądziej… a jego pokarmem była szarańcza i miód leśny.” (Ewangelia Mateusza 3) „Ciągnęła do niego (na pustynię) cała kraina… wszyscy…” (Ewangelia Marka 1)

Ktoś doskonale dopasował swój styl życia do powołania. Ty też odnajdujesz powołanie warte najwyższego oddania i dostosowujesz do niego swój styl życia. Wyobraź sobie.

Powiększ obraz

„Nie nasyci się oko patrzeniem, ani ucho napełni słuchaniem.” (Salomon, Księga Koheleta 1) „Oznajmiamy wam współuczestnictwo… aby radość była pełna.” (Jan Apostoł, Pierwszy List 1)

Do poczucia pełni to za mało – najpiękniejsze widoki i wytwory kultury. Do poczucia pełni potrzebne jest współuczestnictwo. Jakie? Przedstaw swoje wyobrażenia.

Powiększ obraz

„Głęboką wodą plan w sercu człowieka, czerpie z niej człowiek przemyślny.” (Salomon, Księga Przysłów 20)

Masz najlepszy z możliwych plan na swoje życie. Wyobraź to sobie.

Powiększ obraz

„Na skałę zbyt dla mnie wysoką wprowadź mnie.” (Psalm 61)

Przed jaką trudnością, większą niż możliwości, obecnie stoisz? Wyobraź sobie, że ją pokonujesz. Przedstaw swoje wyobrażenia.

Powiększ obraz

„Kto powie tej górze: „Podnieś się i rzuć się w morze”, a nie wątpi w duszy, lecz wierzy, że spełni się to, co mówi, tak mu się stanie.” (Jezus, Ewangelia Marka 11)

Jakie góry chciałbyś zobaczyć w morzu, jakie przeszkody usunięte? Wyobraź to sobie.

Powiększ obraz

„Z całą pilnością strzeż swego serca, bo życie ma tam swoje źródło.” (KsięgaPrzysłów4)

Czemu najbardziej warto oddawać serce i jak sobie to wyobrażam?

Powiększ obraz

„Ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki… Potem przyszedł do domu, a tłum znów się zbierał, tak, że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem: «Odszedł od zmysłów».” (O Jezusie, Ewangelia Marka 3)

Najlepszy sposób na chaos? Budowanie małej grupy ludzi. Wyobraź sobie.

Powiększ obraz

„Co usłyszałeś ode mnie… przekaż zasługującym na wiarę ludziom, którzy też będą zdolni nauczać i innych.” (Św. Paweł, 2 List do Tymoteusza 2)

Najlepsza recepta na pomnożenie czasu: skupić się na małej grupie godnych zaufania ludzi i przekazać im wszystko, by w podobny sposób przekazali dalej. Wyobraź sobie.

Powiększ obraz

Obraz

• • •