Wizja Forum

Wizja Forum

Każdy człowiek ma w swoim życiu kilka okazji, by odkryć i zastosować kluczowe zasady Chrystusa, by zmieniły jego los.

Lub w formie hasła:

Co trzecie okno się zajarzy, by krąg forum się w nim zdarzył!

Nasz Plan

Pomnażanie uczniów Chrystusa i pomnażanie kręgów forum wyjdzie daleko poza nasz krąg i każdy człowiek będzie miał okazję…

Zadecyduje o tym działanie Boga w sercach ludzi. Więc ufamy!

Zadecyduje o tym jakość rzeczy przygotowywanych dla forum oraz idący za nimi żywy wzór ludzi, którzy poprowadzą kręgi forum na różnych poziomach, od pierwszych kroków, aż po przywództwo.

Dlatego naszą misją jest tworzenie najlepszych materiałów dla forum i przekazywanie żywego wzoru. Wierne budowanie ludzi w taki sposób zatoczy coraz szersze kręgi i kiedyś każdy będzie miał okazję…